مفهوم نوین توسعه سرزمینیمفهوم نوین توسعه سرزمینی

ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵)، با پایه‌گذاری تشکیل دائمی «شورای‌عالی آمایش سرزمین» و طرح موضوع «استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین»، «ساختار» و «مفهوم» نوینی را وارد نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور کرده است

 
کاغذسازی در ایرانکاغذسازی در ایران

سال ۷۹۴ میلادی، به فرمان فضل‌بن‌یحیی برمکی، وزیر هوشمند ایرانی، نخستین کارگاه کاغذسازی در بغداد شکل گرفت. سپس، جعفربن‌یحیی‌برمکی فرمان داد که در دیوان‌ها به جای پوست از کاغذ بهره گیرند. به این ترتیب، بهره‌گیری از کاغذ به‌جای پاپیروس در جای‌جای سرزمین‌های اسلامی رونق گرفت و کارگاه‌های زیادی در شهرهای سوریه، فلسطین، مصر، تونس، مراکش و مغرب ساخته شد.

 
 دو جزء عملیات کودتا دو جزء عملیات کودتا

طرح عملیات مشتمل بر دو جزء و بخش بود، بخشی متکی به یک سازمان شهری که در اختیار «برادران رشیدیان» بود و بخش دیگر بر همکاری چند تن از سران عشایر جنوب اتکا داشت. قرار بود که هر دو جزء عملیات در یک زمان آغاز شود.

 
گریختن ابدیگریختن ابدی

بنا به دلایل داخلی و خارجی، فرار شاه در سال ۱۳۳۲ با دومین فرار وی در ۲۶ دی ۱۳۵۷ برآیندی متفاوت داشت و شاه در سال ۵۷ دیگر نتوانست به قدرت بازگردد. این تفاوت‌ها چه بود؟ آیا ناشی از نوع واکنش نیروهای خارجی طرفدار شاه بود؟

 
نخستین فرار شاهنخستین فرار شاه

۲۵ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا پهلوی سه روز پس از امضای حکم برکناری محمد مصدق به اتفاق همسرش کشور را ترک کرد.

 
زبد‌‌ه التواریخ نوشته شدزبد‌‌ه التواریخ نوشته شد

شهاب‌الد‌‌ین عبد‌‌الله مشهور به حافظ ابرو، مورخ ایرانی ۱۵ اوت سال ۱۴۲۶ میلاد‌‌ی کتاب مهم «زبد‌‌ه التواریخ» را به پایان رساند‌‌.

 
تجد‌‌د‌‌ ناهمزمانتجد‌‌د‌‌ ناهمزمان

مواجهه ایران با مظاهر جد‌‌ید‌‌ مد‌‌رنیته اگرچه به‌د‌‌نبال خود‌‌ تحولاتی عظیم د‌‌ر سیمای جامعه ایرانی برای گذار از سنت به‌سوی مد‌‌رنیته پد‌‌ید‌‌ آورد‌‌ اما د‌‌ر عمل ایران را با د‌‌شواری عظیمی مواجه کرد‌‌ که طی آن گروهی برای حفظ نظم پیشین می‌کوشید‌‌ند‌‌ و تعد‌‌اد‌‌ی د‌‌یگر به‌د‌‌نبال نظم نوین بود‌‌ند‌‌

 
کارگاهی برای مسوولیت‌پذیریکارگاهی برای مسوولیت‌پذیری

جواد رنجبر درخشی لر Ranjbarmail۲@gmail. com در جامعه‌ای که همگان انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرند، رشد و توسعه به سختی به دست می‌آید. قرار نیست همه مردم یک شهر یا کارگران و کارمندان یک مجموعه تولیدی یا خدماتی از خود گذشته باشند و خود را فدای دیگری کنند، اما دست‌کم باید مسوولیت انتخاب‌ها و رفتارهای خود را بپذیرند. جامعه مسوولیت‌پذیر حد وسط یک جامعه پیش رونده است.

 
استیضاح ناموفق رضاخاناستیضاح ناموفق رضاخان

منازعه اقلیت مجلس شورای‌ملی با رضاخان رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ که از هفتم مرداد ماه ۱۳۰۳ آغاز شده بود در ۱۸ مرداد آن سال شدت یافت.

 
طغرل و فتح اصفهانطغرل و فتح اصفهان

نهم اوت ۱۰۵۲ میلادی (۱۸ مرداد ۴۳۱ هجری خورشیدی) شهر اصفهان به دست طغرل سلجوقی افتاد. دوازده سال پیش از این، سلجوقیان که از ترکان اغوز بودند و از آن سوی رود «سیردریا» آمده بودند بر غزنویان (دسته دیگری از ترکان مهاجر) غلبه کرده، به قدرت رسیده و از آن پس سرگرم تصرف شهرهای ایران‌زمین یکی پس از دیگری شدند. محمود غزنوی در ۱۰۳۰ میلادی درگذشته بود و راه برای ادامه مهاجرت سلجوقیان در منطقه «فرارود» و عبور از آمودریا باز شده بود، زیرا مسعود غزنوی پسر محمود اجازه مهاجرت را به سمت جنوب به آنان داده بود.