مبانى ریاضى دیجیتالیسممبانى ریاضى دیجیتالیسم

نکته بسیار مهم این است که در دیجیتالیسم ما شاهد یک پدیده بکر و بی‌سابقه نیستیم، بلکه مجموعه‌ای از عوامل و مسائل آن را سامان می‌دهند و به حرکت درمی‌آورند: علم، هنر، فکر، فرهنگ، فلسفه، زمینه‌هایی هستند که هر کدام نقش و سهمی در آغاز دیجیتالیسم دارند: به عنوان مثال، خط یا نقش چیزی است که اگر نمی‌بود، امکانی برای هیچ نوع پدیده‌ای نمی‌داشت از جمله دیجیتالیسم ولی مطلقاً در آغازها به چنین چیزی اشاره نمی‌شود. نیز ریاضی.

 
مشروطیت و تضاد جریان‌هامشروطیت و تضاد جریان‌ها

قانون‌اساسی ۱۲۷۸ به احساس دیرینه بیگانگی ملت از دولت پایان نبخشید، بلکه صرفا تعریف حقوقی و قالب نهادین آبرومندانه‌ای برای آن دست و پا کرد.

 
آیین‌نامه باستانی مدیریتآیین‌نامه باستانی مدیریت

دکتر ایرج جهانگیر سهراب جی تاراپور، محقق هندی بیستم فوریه ۱۹۳۲ در شهر بمبئی «آیین مدیریت و نامه‌نگاری دولتی ایران» در دوران ساسانیان را از روی یک نسخه اصل بازنویسی و منتشر کرد. این آیین‌نامه اداری در دوران سلطنت انوشیروان ساسانی برای مقامات دولتی ارسال شده و آنها ملزم به رعایت مفادش بوده‌اند.

 
پیوند ناجورپیوند ناجور

برآمدن و چیرگی شبه‌مدرنیسم دولتی و نیز غیردولتی در ایران بر دو پایه استوار بود: نخست نفی همه سنت‌ها، نهادها و ارزش‌های ایرانی که «عقب‌مانده» و سرچشمه حقارت‌های ملی محسوب می‌شدند و دوم اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک اما رو به گسترش جامعه شهری و اما اینکه خود این شبه اروپاگرایی متکی بود به نهاد کهنسال استبداد ایرانی، بیش از هر چیز برملا‌کننده محتوای «مدرن و مترقی» شبه‌مدرنیسم دولتی است.

 
شیلات دریای مازندران ملی شدشیلات دریای مازندران ملی شد

هشتم بهمن ۱۳۳۱ دکتر مصدق، رئیس دولت وقت سادچیکوف سفیر شوروی در تهران را به دفتر خود فراخواند و با برخوردی بسیار دوستانه به او اطلاع داد که از دو روز دیگر شیلات دریای مازندران در دست ایرانیان قرار خواهد گرفت و شوروی دیگر دستی در آن نخواهد داشت و خواسته است شخصا و حضورا این مطلب را به وی بگوید تا به مسکو منعکس کند

 
واگذاری صید ماهیان حرام به روس‌ها!واگذاری صید ماهیان حرام به روس‌ها!

موقعیت دریای خزر در گیلان از محرکه‌های اقتصادی اعطای امتیاز شیلات بود. مهم‌ترین عامل توجه روس‌ها به سواحل شمال ایران غیر از هدف‌های سیاسی، بهره‌گیری از منابع سرشار ماهیان غضروفی و خاویار ایران بود.

 
گفته‌هاگفته‌ها

مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد شب پنج‌شنبه هفدهم ربیع‌الاول سنه اربع و ثلاثین و اربعمائه (۴۳۴ ه.ق) و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن.

 
منابع آبی کلات نادریمنابع آبی کلات نادری

منبع آنها از کوه هزارمسجد و کوهی است که متصل به کوه هزارمسجد است. اول آب لاین است که به طرف غربی کلات جاری می‌شود.

 
وجوه منفی سفر ناصرالدین‌شاهوجوه منفی سفر ناصرالدین‌شاه

سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ و مشاهده پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی آن، نه به دیده و شیوه الگو و نمونه برای ترقی کشورش که تنها، به‌عنوان مکانی برای سیاحت، گردش و خوشگذرانی بود.

 
انتخاب انگلیس به جای ایرانانتخاب انگلیس به جای ایران

محمد مصدق مبتکر ملی شدن صنعت نفت ایران در اول ماه مه به مقام نخست‌وزیری رسید. نسبت به اندیشه‌های مصدق و عملکرد ملی‌گرایانه وی دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از مولفان غربی او را سیاستمداری مضحک و برخی دیگر او را سیاستمداری مرموز دانسته‌اند.