صنایع دستی نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت استصنایع دستی نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت است

دبیر انجمن كهن دژ همدان: صنایع دستی برای احیا ،نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت به منظور رشد در بازار فروش محصولات صنایع دستی است.

 
بی توجهی به پیشکسوتان میراث فرهنگی خسارت به بارمی آوردبی توجهی به پیشکسوتان میراث فرهنگی خسارت به بارمی آورد

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران: اساتید،پیشکسوتان و کارشناسان ماهر؛سرمایه های عمده سازمان میراث فرهنگی هستند که متأسفانه درسال های اخیر آن طور که باید از آن ها در این سازمان استفاده نشده است.

 
فرش دستباف همدان رو به فراموشی استفرش دستباف همدان رو به فراموشی است

عضو انجمن كهن دژ همدان: فرش دستباف همدان به عنوان صنایع دستی ایران به علت غفلت مدیران، روبه نابودی و فراموشی است.

 
پیگیری تاسیس موزه‌های معماریپیگیری تاسیس موزه‌های معماری

رئیس انجمن مفاخر معماری که طرح تاسیس موزه‌های معماری را در استانهای کشور مطرح کرده بود، از آغاز به کار اولین جلسه برای برنامه‌ریزی این پروژه خبر داد.

 

به مناسبت روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف و هفته فناوری های نوین ساختمانی.
مدیر عامل سازمان بهره وری و انرژی ایران اعلام کرده اند که در ایران به ازای هر متر مربع ساختمان ماهیانه 30 متر مکعب گاز مصرف می شود . در حالی که دراروپا به ازای یک متر مربع ساختمان 5/5 متر مکعب گاز مصرف می شود . یعنی ما 5 الی 6 برابر بیشتر مصرف می کنیم

 
استاندار همدان: سال 90 نقطه اوج رسیدگی به هیئت‌های ورزشی استاستاندار همدان: سال 90 نقطه اوج رسیدگی به هیئت‌های ورزشی است

استاندار همدان گفت: لازم است سال 90 نقطه اوج رسیدگی به هیئت‌های ورزشی باشد كه در همین راستا برنامه‌های مناسبی پیش‌بینی شده است.

 
عودلاجان باید به‌عنوان قلب تاریخی تهران حفظ شودعودلاجان باید به‌عنوان قلب تاریخی تهران حفظ شود

عودلاجان جزو بافت‌هایی است كه بخش‌هایی از آن در برنامه‌ی نوسازی شهرداری تهران در سال‌های گذشته با بلدوزر تخریب شده است. اكنون با گذشت چند سال از این قضیه، اگر با دید مثبت نگاه كنیم، میراث فرهنگی قصد دارد با قوانین بازدارنده از تخریب بیشتر در این بافت جلوگیری كند تا ناهنجاری‌های اجتماعی برطرف شود

 
بررسی معماری امانتداران تمدن در کشور به مناسبت روز جهانی موزه‌هابررسی معماری امانتداران تمدن در کشور به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

طراحی ساختمان‌ موزه‌ها در کشور، ورود ممنوعی برای بازدیدکنندگانمعماری موزه ها، گزینه‌ای که مغفول مانده است
کارشناسان معماری بر این باورند که یکی از دلایل عدم تمایل ایرانیان برای رفتن به موزه طراحی ساختمان و نمای داخلی بنای موزه های موجود در کشور است.