بازی شاه و نفتبازی شاه و نفت

شاه فکر می‌کرد با پول نفت تمام حقارت‌هایی که ایران در عرصه بین‌المللی کشیده بود، جبران می‌شود. او در سال ۱۹۷۵ میلادی گفت؛ «اشخاصی هستند که تصور می‌کنند و شاید هنوز هم چنین تصوری را دارند که من یک بازیچه دست آمریکا هستم.

 
گفته‌هاگفته‌ها

کلاس ششم که بودم (سال ۱۳۳۹) هر چند که هنوز انقلاب سفید نشده بود، ولی به علت دور شدن ازکودتای ٢٨ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر محمدمصدق، سرکوب مخالفان شاه، گسترش روزنامه‌های طرفدار رژیم و بسته شدن روزنامه‌های مخالف از یکسو و بهبود زندگی مردم در شهرها مثل انجام آب لوله‌کشی، آسفالت، تقویت نیروگاه‌های برق و پرشدن مغازه‌ها ازکالاهای مصرفی به‌خصوص لوازم‌خانگی، گرایش به شاه‌دوستی دربین خانواده‌های بی‌خبر از امور سیاسی یا کسانی که قبلا هم طرفدار شاه بودند افزایش می‌یافت.

 
تجاری شدن اقتصاد ایران در قرن نوزدهمتجاری شدن اقتصاد ایران در قرن نوزدهم

توسعه اقتصاد بین‌المللی بعد از ۱۹۵۰، تحولات عمده‌ای در اقتصاد داخلی بسیاری از کشورها ایجاد کرد و ایران نیز از این امر مستثنی نبود.

 
تجارتخانه‌های ناموفقتجارتخانه‌های ناموفق

با مرگ آقامحمدخان و آغاز سلطنت فتحعلی‌شاه روسیه فرصت یافت تا دست به تعدی و تصرف در مناطق شمالی ایران بزند. در این زد و خوردها از ناتوانی بیشتر قوای ایران و نابسامانی و نالایقی دربار و شاه آگاهی پیدا کرد و با اخبار حاصل، انگیزه تعرضش بیشتر و بیشتر شد تا جنگ نابرابر میان دو کشور به عهدنامه خفت‌بار ترکمانچای منتهی شد و پس از آن با انگلستانی که تازه داشت امپراتوری‌اش را گسترش می‌داد، دست به یکی کرد و ایران را در وضعی خاص «کژدار و مریز» نگه داشت

 
ترور روزنامه‌نگار مشروطه‌خواهترور روزنامه‌نگار مشروطه‌خواه

واعظ قزوینی، مشروطه‌خواه و روزنامه‌نگار، ۷ آبان ماه ۱۳۰۴ به‌دست عوامل رضاشاه ترور شد.

 
واقعه فتح بابلواقعه فتح بابل

۲۹ اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد، شهر باستانی بابل توسط کوروش و لشکریانش فتح شد. داندامایف در کتاب «تاریخ سیاسی هخامنشیان» واقعه فتح بابل را چنین توضیح داده است

 
خلع قاجاریه با رای مجلسخلع قاجاریه با رای مجلس

روز نهم آبان ۱۳۰۴ با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس شورای ملی ایران، رسما انحلال سلسله قاجار اعلام شد. این ماده واحده از طرف سیدمحمد تدین، نایب رئیس مجلس شورای ملی که از هواداران رضاخان بود، به مجلس ارائه شده بود.

 
ساختار یکپارچه مدیریتساختار یکپارچه مدیریت

یفیت زندگی و زیست‌پذیری شهری تعاریف متفاوتی دارد و به همین دلیل نتایج ارزیابی هم متغیر است.اما اگر قرار باشد پایه‌ای برای شهرهای زیست‌پذیر تعریف کرد، می‌توان گفت: انسان‌مداری و در دسترس بودن خدمات از جمله ویژگی‌های پایه‌ای شهرهای زیست‌پذیر است.

 
معیارهای سنجش کیفیمعیارهای سنجش کیفی

گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مختلف همانند «صندوق جمعیت» و «مرکز سکونتگاه‌های انسانی» سازمان ملل تاکید می‌کنند که شهرها، سکونتگاه‌های اصلی برای زندگی وکار انسان‌ها در هزاره سوم خواهند بود. گرچه از شتاب شهرنشینی در کشورهای توسعه‌یافته کاسته شده و میان جمعیت و امکانات تعادلی نسبی برقرار است.

 
پاسداشت حقوق شهروندیپاسداشت حقوق شهروندی

در مورد کیفیت زندگی شهری صحبت بسیار است و تا آرمان‌های شهرسازان پیش می‌رود. در این مقاله برعکس بدون آرمان‌گرایی و روی زمین و از کوچک‌ترین اقداماتی که می‌تواند شهر را کیفیت ببخشد سخن می‌رود.