درس‌هايي از كرونا: درس اولدرس‌هايي از كرونا: درس اول

سخن ماه دی - جهاني را تصور كنيد كه در آن راه‌هاي زميني بسيار هموار و مناسب، سفرهاي دريايي با سرعت قابل قبول، خطوط هوايي متعدد برقرار و بدون كمترين معطلي در فرودگاه، هر استادي بتواند صبح در قاره ديگري تدريس كند و شب به خانه بازگردد.

 
من همگي درد شدم تا كه به درمان برسم من همگي درد شدم تا كه به درمان برسم

در ابتداي سوره نود (بلد) از قرآن كريم، خداوند پس از چند سوگند غليظ و شديد با تاكيد مي‌فرمايد كه «به راستي كه انسان را در رنج (كبد) آفريديم» اين بزرگ‌ترين شاهد و گواه بر آن است كه سرشت انسان با رنج ممزوج است و او را از اين سرنوشت گريز و گزيري نيست.

 
جريان زرد روانشناسي جريان زرد روانشناسي

از ديگر دلايل رويش و جهش جريان روانشناسي زرد، روشن نبودن حدود و مرزهاي جريان علمي و استاندارد روانشناسي در سطح جامعه و نبود ترمز و خط قرمز براي جريان زرد است، مثلا ما شاهد تبليغات و راه‌اندازي ده‌ها پيج غيرمتخصص از كشورهايي چون كانادا و امريكا كه جامعه هدف آنان جوانان و روياهاي آنان هستند، هستيم.

 
بهاي نابودي جنگل‌هاي حرّا چيست؟ بهاي نابودي جنگل‌هاي حرّا چيست؟

جوامع محلي به ويژه آنها كه گرد محروميت بر چهره دارند، از گذشته تا امروز همواره خواستگاه مطالبات اقتصادي و رفاهي بوده‌اند.

 
تاثير فيلتردوده بر كاهش آلودگي هوا؛ آري يا خير؟ تاثير فيلتردوده بر كاهش آلودگي هوا؛ آري يا خير؟

در حالي كه آلودگي هواي كلان‌شهرهايي مانند تهران به يكي از دغدغه‌هاي مسوولان و شهروندان تبديل شده و يكي از راهكارهاي ارايه شده طي سال‌هاي اخير براي كاهش انتشار آلاينده‌ها نصب فيلتر جاذب دوده روي اتوبوس‌ها بوده است اما شوراي شهر تهران سال ۹۷ به خريد فيلتر دوده از محل اوراق

 
توسعه كشاورزي نيمي از مرال‌ها را كُشتتوسعه كشاورزي نيمي از مرال‌ها را كُشت

سم‌داران بزرگ جثه در سراسر دنيا با بحران‌ كاهش جمعيت و تخريب زيستگاه مواجه هستند.

 
جبل‌الطارق به اروپا نزديك‌تر مي‌شودجبل‌الطارق به اروپا نزديك‌تر مي‌شود

خانم آرانچا گونزالس، وزير امور خارجه اسپانيا در جديدترين موضع‌گيري در رابطه با جبل‌الطارق تاكيد كرد،كشورش حرف آخر را در خصوص عضويت جبل‌الطارق در معاهده شينگن مي‌زند. مساله جبل‌الطارق يك موضع كشوري و فراحزبي است

 
ملحد و لاف پارسايي؟! ملحد و لاف پارسايي؟!

واجباتش آشناست و به آنها باور دارد، منتها مصلحت خويش را مقدم مي‌شمارد. يعني مي‌داند كه نماز و قبله چيست، ولي از آنجا كه خويشتن‌نگر است و دلبسته اسباب دنيوي، اگر مصلحت اقتضا كند، ايرادي نمي‌بيند كه پشت بر قبله نماز كند.

 
ديوار كج خصوصي‌سازي ديوار كج خصوصي‌سازي

خبر آمده كه در كرمان قرار است ساختمان تئاتر شهر كرمان در اختيار انجمن هنرهاي نمايشي قرار گيرد.

 
حكمراني هوشمند؛ فراتر از حكمراني ديجيتال حكمراني هوشمند؛ فراتر از حكمراني ديجيتال

اما در اين دنياي جديد گاهي از بس مي‌دانيم چه تغييراتي خواهد آمد و از بس آن واژه‌ها را هر جايي به كار مي‌بريم؛ يادمان مي‌رود تا به آن فكر كنيم؛ يادمان مي‌رود تا عمق تغييرات را در ذهن‌مان تصور كنيم و اين هم يك‌جور فراموشي و فكر نكردن به آينده است!