شاهی که کشورداری را فروگذاشتشاهی که کشورداری را فروگذاشت

بی‌علاقگی به امور کشور جنبه پریشان‌کننده و در نهایت فاجعه‌بار از سلطنت شاه سلطان حسین بود. در داخل امپراتوری، این بی‌علاقگی راهگشای فساد و بی‌کفایتی روزافزون در حکومت ولایات بود. ناامنی در شاهراه‌ها که همیشه علامت ضعف حکومت بود، شیوع پیدا کرده بود. مسافران اغلب به دست همان مامورانی که باید حفاظتشان کنند، غارت می‌شدند.

 
الگویی برای حل بحران امروز ایرانالگویی برای حل بحران امروز ایران

در دوره دکتر مصدق، زمانی که اقتصاد کشور با تحریم شدید نفت مواجه بود، او بهترین روش را به منظور حل آن بحران انتخاب کرد. در واقع مصدق توانست اقتصاد بدون نفت را با درآمد مالیاتی، سرپا نگه دارد و به‌رغم همه سختی‌هایی که با آنها مواجهه بود، چرخ‌های اقتصاد ایران را به چرخش درآورد.

 
درگذشت مجتهد مشروطه‌خواهدرگذشت مجتهد مشروطه‌خواه

محمدحسین میرزاحسین نائینی، مجتهد بزرگ شیعه و از رهبران انقلاب مشروطه ۲۳ مرداد ۱۳۱۵ ه.ش در نجف چشم بر جهان فروبست. مشهورترین کتاب او که اثری تعیین‌کننده بر جریان فکری و فقهی مشروطه داشته است «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» است.

 
کتابفروشی های تبریزکتابفروشی های تبریز

کتابفروشی شمس، مدیر: مجید آقا اروانی
نشانی: از ۴۳-۱۳۴۰ (بازار شیشه‌گرخانه): ۱۳۴۳ تا (۱۳۸۸)، خیابان امام (پهلوی سابق)، سه‌راه طالقانی (شاه)، مقابل (ارک)
سال‌های فعالیت: ‌۴۸ سال، تولد: سال ۱۳۱۱، تبریز، کوچه‌ی سیّدلر، محله خیابان.

 
در شناخت اسطرلاب حقدر شناخت اسطرلاب حق

اشاره: عشق هشتاد ساله این متافیزیسین و فیلسوف حکمت خالده به مولانا سبب شد تا چند هفته پیش با موضوع «اکنون ما و مولانا» در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا سخنرانی کند. مکتوب حاضر متن تنظیم و تلخیص شده «ایران» توسط علیرضا شیرازی‌نژاد از سخنرانی این استاد دانشگاه جورج واشینگتن است.

 
رهیافت به طبیعترهیافت به طبیعت

انسان برای شناختن واقعیت خود و حقیقت آن، دو وسیله دارد: هنر و فلسفه، از پیدایش هنر کمابیش همان اندازه زمان گذشته است که جامعه بشری عمر کرده است. هنر در اصل زاییده مبارزه انسان برای پی بردن به راز و شناخت طبیعت به منظور پاسداری از بقای خویشتن و تعامل با آن برای چیرگی بر دشواری‌های زندگانی است. انسان خود یک موجود طبیعی است که در فرایند اجتماعی شدن از محدوده امکانات بی ‌واسطة‌ طبیعت فرا رفته است. او با فعالیت خود قادر به انسانی و اجتماعی کردن واقعیت طبیعی شده است، استعداد آن را یافته شرایط، وضعیت، پیش‌نیازهای آن را دریابد و با طبیعت ارتباط برقرار کند. جهان هستی را بشناسد، آن را درک و برای خود توضیح کند. در انسانی کردن طبیعت راههای متفاوت در پیش گرفته و وسایل مقتضی برای کامیابی در آن را در نظر گرفته است، یکی از آنها فعالیت هنر بوده است.

 
نود و دو سال خاطرهنود و دو سال خاطره

حدوده تهران صد سال قبل شمال به خیابان جمهوری شرق به دولاب مجلس شورا و خیابان ایران (عین‌الدوله) جنوب مولوی خیابان ری غرب به طرف خیابان سی متری (کارگر) امیریه و منیریه منتهی می‌شد. در سال ۱۳۱۰ یک سرویس اتوبوس راهی کمربندی در تهران دیر شد مسیر آن از مقابل مجلس شورا حرکت خیابان جمهوری را طی می‌کرد از خیابان پهلوی (ولیعصر) به سمت جنوب به چهارراه ولیعصر وارد خیابان سپه می‌شد، از میدان سپه به‌سمت خیابان چراغ برق (امیرکبیر) می‌گذشت، از سرچشمه بسمت شمال به مجلس می‌رسید.

 
عبور ذهنعبور ذهن

ذهن دارای جنبه‌هایی است که می‌تواند از شکل و شمایل و حالت عادی و همیشگی آن فراتر برود و خودش را مورد شناخت قرار بدهد. توجه داشته باشید که در اینجا امر شناخته شده و امر شناسنده یکی است.

 
نقش ارامنه در انقلاب مشروطهنقش ارامنه در انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه رابطه وثیقی با منطقه قفقاز دارد. قفقاز تحت‌تسلط روسیه، دروازه ورود افکار جدید و به‌خصوص انقلابی به آذربایجان و در مراحل بعدی گیلان و تهران است. افکاری که از سمت سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌های روس در مبارزه با رژیم تزاری به قفقاز می‌رسند و از طریق انبوه کارگران مهاجر ایرانی به داخل ممالک محروسه ایران منتقل می‌شوند.

 
مشروطه، کسب‌و‌کار و دولت مدرنمشروطه، کسب‌و‌کار و دولت مدرن

در ادامه تحلیل و بررسی تاثیر افکار اقتصادی و اجتماعی متفکران غربی بر ذهنیت رهبران مشروطه با دکتر داوود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی درباره چگونگی این تاثیرپذیری گفت‌وگو کردیم که بخش نخست آن روز یکشنبه هفته جاری منتشر شد. به گفته این استاد دانشگاه تهران، ایده اصلی دولت مشروطه در ادبیات دینی از کسب‌وکار و حوزه آزادی در قراردادها استخراج شد؛ یعنی نظریه‌های سیاسی مشروطه یا «حقوق عمومی» نتیجه تحولات «حقوق خصوصی» بود و حقوق خصوصی هم بیشتر در کسب‌وکار متجلی می‌شد و خودش را نشان می‌داد.