لحظه تاسيس به داوري تاريخلحظه تاسيس به داوري تاريخ

تاريخ فراز و نشيب روايت‌شده زندگي است. پس هر تاريخي در نسبت با راوي خود، ابتدا و انتهايي دارد، منطق و شيوه روايتي، لحظه‌هايي كه در آن بزرگنمايي شدند و صداهايي كه شنيده نشده يا به فراموشي سپرده شدند.

 
آيا هميشه از يك سوراخ گزيده مي‌شويم؟ آيا هميشه از يك سوراخ گزيده مي‌شويم؟

آرش حيدري، پژوهشگر حوزه تاريخ و جامعه‌شناسي است. دغدغه او پيرامون بازخواني تاريخ به ويژه از مشروطه به اين سو در ترسيم نقاط از نظر افتاده يا ديده نشده بر «تاريخ جبران» استوار مي‌شود.

 
تاسيس مقاومت به ميانجي زبانتاسيس مقاومت به ميانجي زبان

علت كاربرد مستمر عبارت‌هايي چون «نداشتن حافظه تاريخي»، ظاهرا سرزنش اذهاني ست كه در آفت تكرار لغزش‌هاي گذشتگان‌شان گرفتار آمده‌اند.

 
آيا سيلاب مفيد است؟ آيا سيلاب مفيد است؟

هميشه موضوعي مطرح مي‌شود كه مخاطرات طبيعي روي ديگري هم دارند و مي‌توانند در كنار آسيب‌رسان بودن، از جنبه‌هاي مفيدشان هم بهره برد. به ديد نگارنده، همين كه بر پديده‌اي نام سيلاب گذاشته مي‌شود معمولا بار معنايي تخريب‌كننده بودن و ويرانگري اولين پيامي است كه از آن منتقل مي‌شود. حال اگر زميني نيز خاك حاصلخيز دريافت كرد

 
رویای نوعثمانی گری و ضرورت همبستگی و هوشیاری ایرانیانرویای نوعثمانی گری و ضرورت همبستگی و هوشیاری ایرانیان

خاورمیانه دربردارنده قومیت هایی است که اختلافات آنها از زمان جنگ جهانی نخست، زمینه ساز دگرگونی های بنیادین در ژئوپولیتیک این حوزه از جهان بوده است. یکی از مهم ترین پیامد این دگرگونی ها فروپاشی نظام سیاسی عثمانی بود. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در دهه اخیر با اقدامات قومیت گرایانه خود سودای بازیابی عثمانی یا همان «نوعثمانی گری» با چاشنی «پان ترکیسم» را در سر می پروراند.

 
بي‌رحمي با جانورانبي‌رحمي با جانوران

70 سال پيش جنوب شهر تهران ساختار خود را داشت، خانه‌هاي قديمي و كوچك كه ميان هر چهار، پنج خانه يك جاي خالي بود كه به آن خرابه مي‌گفتيم. بي‌خانمان‌هاي شهر در خرابه‌ها منزل داشتند. مردم محل به آنها مي‌رسيدند، بارها برايشان غذا برده بودم.

 
روز نود و هفتم روز نود و هفتم

از باغ فردوس به سمت خيابان فرشته گز مي‌كنيم، هوا آلوده و سرد است و حتي پرنده‌ها هم حوصله جيك زدن ندارند. دوستم براي خودش جلوجلو مي‌رود و با خودش حرف مي‌زند، مي‌شنوم كه دارد مي‌گويد: «آن در را ببين، ديگر كسي از اين درها نمي‌سازد».

 
موزه از ما چه مي‌سازد؟ موزه از ما چه مي‌سازد؟

با ظهور رويكردهاي معاصر و بازنگري در ذات و اهداف موزه‌ها، طبيعتا نگاه به گذشته و ارج نهادن تاريخ به عنوان تنها وظيفه موزه‌اي اهميت خود را از دست مي‌دهد.

 
«سینما ایران» با یادگارهایش تخریب می شود؟«سینما ایران» با یادگارهایش تخریب می شود؟

بالا گرفتن ماجرای تخریب سینما ایران، یکی از مهم ترین و قدیمی ترین سینماهای پایتخت، بار دیگر بین فرهنگ دوستان موجی از نگرانی به وجود آورده است.

 
پاسداري از مهم‌ترين مرز پاسداري از مهم‌ترين مرز

داستاني هست كه مي‌گويد وقتي سپاه ابرهه براي تخريب كعبه به مكه حمله كرد، شترهاي مكيان و از جمله شترهاي جد پيامبر اكرم را گرفتند و عبدالمطلب جد پيامبر كه بزرگ مكه بود براي پس گرفتن شترهايش نزد ابرهه مي‌رود و آنها را طلب مي‌كند. ابرهه نيز با تعجب مي‌پرسد