جنگ بر سر سلامتجنگ بر سر سلامت

هفته گذشته هنگامی که ترامپ نامه‌ای خشمگینانه برای سازمان بهداشت جهانی ارسال کرد، احتمالا انتظار داشت تاثیر آن بسیار بالاتر از میزانی باشد که اثر گذاشت.

 
محرم رازمحرم راز

خانم تولسی همراه سوشیلای بیوه و خانم سیاهه آمد و خانه یکهو ساکت شد. محصل‌ها آرام گرفتند، اما حضور خانم تولسی برخلاف انتظار برایشان مزیتی داشت، می‌دانستند که اگر پیش‌پیش داد و بیداد راه بیندازند، از کتک‌خوردن معاف می‌شوند.

 
تاسیس سازمان گسترش و راه‌اندازی ذوب‌آهنتاسیس سازمان گسترش و راه‌اندازی ذوب‌آهن

یکی از پایه‌گذاران صنعت خودرو در ایران بود. سال ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تاسیس کرد و تا سال ۱۳۵۰ رئیس هیأت عامل این سازمان بود. البته تاثیرگذاری خود بر صنعت را پیشترها و از معاونت وزارتخانه آغاز کرد و بعدها با استعفا از ریاست سازمان گسترش و نوسازی به دیگران فرصت حضور داد.

 
انقلاب فراگیر کار الکترونیک و دورکاریانقلاب فراگیر کار الکترونیک و دورکاری

آهنگ تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات شتابان بود و این روزها ویروس کرونا این آهنگ تغییرات را شتابان‌تر کرد و دیگر مجبور شدیم برای همگام شدن با شتاب و تغییر برنامه‌ریزی کنیم. باید گام برداریم در راستای هم‌گرایی پردازش اطلاعات، ارتباطات راه دور و رسانه‌های جدید. تحولات فناوری به سازمان‌ها و کسب و کار رسید و زندگی کاری کارکنان را دگرگون کرد و این‌بار این تغییرات به ایجاد الگوی روش انجام کار مبتنی بر عدم حضور شخص در سازمان ختم شد.

 
مشارکت شرکت‌ها و احیای جوامع پس‌از بحرانمشارکت شرکت‌ها و احیای جوامع پس‌از بحران

بلایای طبیعی در سال‌های گذشته اثرات فراوانی بر جامعه داشته‌اند، اما بودجه‌های مدیریت بحران با آن سرعت افزایش نیافته‌اند. خوشبختانه، کمک‌های شرکت‌ها بخشی از کمبود را جبران کرده است. تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۹۰ درصد از ۳ هزار شرکت بزرگ جهان برای کاهش پیامدهای بلایا کمک کرده‌اند.

 
دفتر قدیمی بیماراندفتر قدیمی بیماران

در طول آن مدت که شنبه‌های زجرآورزن گویی در انتظار مجازاتی سپری می‌شدند، من در جست‌وجوی «او» بودم. غروب‌های بهار طولانی هستند.

 
در حمام «قوام‌الدوله» را گل گرفتند!در حمام «قوام‌الدوله» را گل گرفتند!

رنگ سفید دیوارها آن‌قدر با هم اُخت شده‌اند که اگر از وجود حمام «قوام‌الدوله» مطمئن نباشی، فکر می‌کنی راه را اشتباه آمده‌ای. محلی‌ها می‌گویند ورودی حمام ثبت ملی‌شده قوام‌الدوله را دو سالی می‌شود که گل گرفته‌اند.خیابان امیرکبیر، بین چهارراه سرچشمه و سه‌راه امین‌حضور، خیابان باریک و پرپیچ و خم «میرزا محمود وزیر» با تاریخ غنی‌اش، تکه‌ تاریخی دیگری از دوران قاجار را مدت‌هاست از دست داده.

 
موج مرگموج مرگ

پدر آنخل در توری‌دار را هل داد و باز کرد. کودکی که مشخص نبود پسر است یا دختر بر تشکی دراز کشیده بود.

 
روایت تاریخی از ساخت خودرو در ایرانروایت تاریخی از ساخت خودرو در ایران

ضا نیازمند یکی از پایه‌گذاران صنعت خودرو در ایران بود. سال ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تاسیس کرد و تا سال ۱۳۵۰ رئیس هیأت عامل این سازمان بود. البته تاثیرگذاری خود بر صنعت را پیشترها و از معاونت وزارتخانه آغاز کرد و بعدها با استعفا از ریاست سازمان گسترش و نوسازی به دیگران فرصت حضور داد.

 
مسیر شکل‌گیری پارلمان شهری در ایرانمسیر شکل‌گیری پارلمان شهری در ایران

احتسابیه بعد از کنت به «میرزا عباس خان مهندس باشی» نخستین تحصیلکرده پاریس رسید. او تصمیم داشت چهره قدیمی و عتیق تهران را تغییر دهد و شهری با خیابان‌کشی‌های مدرن بسازد ولی موفق به انجام این کار نشد. مجدالاسلام کرمانی در سفرنامه خود درباره مهندس‌باشی نوشته است: «می‌خواست خیابان‌های تهران را مانند پاریس بسازد ولی مردمان طماع که می‌خواستند از عرض و طول خیابان‌ها بدزدند و برای خودشان دکان و مستغل بسازند مانع از انجام خیالش شدند.»