حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري

يكي از اخبار اميدواركننده هفته جاري در حوزه ساخت مسكن ابلاغ برنامه ۵ سال آينده حوزه مسكن براي ساخت ۵ ميليون واحد مسكوني بود كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي آن را اعلام كرد و گفت: اين تصميمات از برنامه‌هاي بلندمدت حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي است و به يك دولت خاص تعلق ندارد

 
شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو... شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو...

لوييز ﻣﺎﻣﻔﻮرد را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻧﻈﺮيه‌ﭘﺮداز ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا داﻧﺴﺖ. ﻣﺎﻣﻔﻮرد در كتاب «فرهنگ شهرها» ﺷﻬﺮ‌ﻫﺎ را ﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ تصوير ﻣﯽ‌ﮐﺮد، ﺑﻪ همين دليل ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ «اﻧﺴﺎن‌ﻣﺤﻮر» و ﻧﻮﻋﯽ «ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎن‌ﮔﺮا» ﺑﻮد و ﺑﺎ ديدي اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺪرن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و غير انساني ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﯽ‌ﻧﮕﺮيست.

 
مسووليت حفظ محيط‌زيست مسووليت حفظ محيط‌زيست

نقش و اهميت منابع طبيعي و محيط‌زيست بر همگان روشن است. افزايش جمعيت، بهره‌برداري بي‌رويه، ناپايدار و غيراصولي، ضعف سرمايه اجتماعي، تغييرات اقليمي، صنعتي شدن و تغيير سبك زندگي انسان‌ها، حجم زياد آلاينده‌هاي محيط‌زيست و عوامل ديگر سبب تخريب سرزمين، كاهش كميت و كيفيت منابع طبيعي، تخريب محيط زيست و برهم خوردن نظم اكوسيستم شده

 
دو اپیزود از یک شبه فاجعهدو اپیزود از یک شبه فاجعه

دی ماه ۱۳۹۷ بود که مهدی یراحی، خواننده پاپ قطعه ای تحت عنوان پاره سنگ با ترانه ای از روزبه بمانی منتشر کرد.

 
ميراث قرن‌مان را دريابيم ميراث قرن‌مان را دريابيم

سخن ماه آدر ماه - امروزه مفهوم ميراث ديگر آن چيزي نيست كه از زمان‌هاي دور باقي مانده يا تنها معطوف به ميراث مادي نمي‌شود بلكه اين مفهوم توسعه يافته و گونه‌هاي مختلفي از آن پديدار شده است

 
من تشكر مي‌كنممن تشكر مي‌كنم

يادم هست آن موقع‌ها در دهه 60 يكي از دلبستگي‌هايم خواندن مجله فيلم بود و از بين فيلم‌هايي كه در آن مجله نقد مي‌شد، انتحاب مي‌كردم كه كدام فيلم را ببينم و كدام را نبينم، يا اينكه اگر فيلمي را ديده بودم با خواندن نقد نويسندگان مجله، با نظر كارشناسان اين حيطه در مورد هر فيلم آشنا مي‌شدم.

 
هرمز و چالش‌هاي گردشگري هرمز و چالش‌هاي گردشگري

وقتي حرف از توسعه گردشگري در جوامع محلي مي‌شود، هميشه با دو گروه موافقان و مخالفان طرف هستيم.

 
غريب زيست و غريب مرد غريب زيست و غريب مرد

پروفسور عبدالجواد فلاطوري ‌زاده 29 دي ماه 1304 در اصفهان از چهار سالگي به آموختن پرداخت. در كنار تحصيلات متوسطه به سال 1319ش به فراگيري علوم ديني روي آورد. مقدمات و ادبيات عرب را در اصفهان فراگرفت و از دبيرستان آلماني- ايراني ديپلم گرفت.

 
فلسفه اسلامي چيست؟فلسفه اسلامي چيست؟

«دگرگوني بنيادي فلسفه يوناني در برخورد با شيوه انديشه اسلامي»، عنوان «رساله استادي، عبدالجواد فلاطوري است كه در سال 1973 ميلادي برابر با 1352 هجري شمسي براي احراز مقام استادي تسليم دانشكده فلسفه دانشگاه كلن آلمان شده است».

 
تعديل روشنايي يا نا امن‌كردن خيابان‌هاتعديل روشنايي يا نا امن‌كردن خيابان‌ها

ساعت ۹ شب خيابان‌هاي تهران در تاريكي غليظي فرو مي‌روند. هفته‌ها از اجراي طرح منع تردد شبانه براي كاهش آمار شيوع كرونا مي‌گذرد، اما طي چند روز گذشته، يك طرح بي‌سروصدا معابر و پارك‌ها و بزرگراه‌هاي تهران را به خاموشي مي‌برد، نام اين طرح «تعديل روشنايي» است