تغییرات زیرپوستی در شهرداری تهرانتغییرات زیرپوستی در شهرداری تهران

۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نیروی حقوق‌بگیر شهرداری تهران تعدیل شدند. پیروز حناچی شهردار تهران در قالب مصاحبه‌ای با روزنامه رسمی این مجموعه از کاهش ۲ هزار و ۸۰۰ نیروی حقو‌ق‌بگیر مجموعه شهرداری تهران از آذرماه سال گذشته تاکنون خبر داد.

 
مسائل کمیسیون مالی مجلس اول مشروطهمسائل کمیسیون مالی مجلس اول مشروطه

در دوره اول مجلس، ریاست کمیسیون مالیه، بیشتر بر عهده وثوق‌الدوله بود؛ چراکه به گفته مستشارالدوله «چون هم نایب‌رئیس اول بود و هم خود یکی از مستوفی‌های عمده بود.» در سال آخر مجلس هم مدتی حاجی امام‌جمعه خویی، نماینده آذربایجان، ریاست کمیسیون مالیه را عهده‌دار بود که بنا بر گفته خودش، پس از مدت کوتاهی استعفا داد و به درستی روشن نیست که پس از وی چه کسی این سمت را بر عهده گرفت.

 
مشروطه و حقوق زنانمشروطه و حقوق زنان

جامعه ایرانی از اوایل دوره قاجاریه در گردونه روابط بین‌المللی قـرار گرفـت. عـواملی همچون الف) حضور خارجی‌ها در ایران و تشکیل مدارس و محافل سیاسی و فرهنگی توسط آنان، ب) اعزام محصلان ایرانی به خارج و باز شدن دریچه‌ای بر خرد روشنگرانه آنان و ج) شکل‌گیری و ترقی صنعت چاپ در ایران، رفتـه رفتـه قواعـد جدیـدی را در ساختار جامعه قاجاری مطرح کرد.

 
ترور مجتهد بزرگ مشروطهترور مجتهد بزرگ مشروطه

سیدعبدالله بهبهانی مجتهد شیعه، از علما و رهبران نهضت مشروطیت ایران ۲۳ تیرماه ۱۲۸۹ در ۷۰ سالگی در تهران ترور شد.

 
زمینه‌های شکل‌گیری «رانت»زمینه‌های شکل‌گیری «رانت»

رانت در ایران قدمتی به درازای تاریخ دارد، در مقابل و در مواجهه با این پدیده اما هیچ‌گاه در تاریخ کشور قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون و جریان‌سازی باهمان شدتی که سازوکارهای رانتی و عادی‌سازی آن جریان داشته شکل نگرفته است، اگر کلید خوردن جنبش‌های مشروطه و تشکیل مجلس اول را به‌عنوان خاستگاهی برای اصلاح و مبدا بنیادین برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور در نظر بگیریم، بعد از گذشت ۱۱۳ سال از این جنبش‌ نه‌تنها از شدت ساز و کار رانتی کاسته نشده

 
چرایی «نه» به انتقال پایتختچرایی «نه» به انتقال پایتخت

کارشناس ارشد حوزه شهرسازی
کلان‌شهر تهران امروز علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری با گونه‌های مختلفی از تمرکز مواجه است که در این رابطه می‌توان از تمرکز اقتصادی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی- آموزشی، جمعیتی- صنعتی و... نام برد.

 
مفاهیم مدرن، حکومت سنتیمفاهیم مدرن، حکومت سنتی

متفکران دوره مشروطه تا چه اندازه متاثر از اقتصاد کلاسیک و مفاهیم اساسی بوده‌اند که در دوران مدرن پایه‌ریزی شد؟ مفاهیمی مانند قانونمندی، مالیات‌ستانی، حقوق مالکیت و از همه مهم‌تر، درک و تحلیل مفهوم آزادی. آیا اساسا تغییرات چشمگیری طی ۱۱۳ سال که از انقلاب مشروطه می‌گذرد مشاهده می‌شود؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو با محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی، به همین موارد پرداخته‌ایم.

 
راه‌اندازی دیوان خالصجاتراه‌اندازی دیوان خالصجات

تا دوره قاجار هیچ موسسه دولتی کار رسیدگی به امور روستاها و کشاورزی در ایران را به عهده نداشت.

 
واگذاری قره‌سو به ترکیه در دوره رضاخانواگذاری قره‌سو به ترکیه در دوره رضاخان

یکی از مناطقی که بر سر مالکیت آن، میان ایران و ترکیه اختلاف وجود داشت، منطقه راهبردی قره‌سو بود. اهمیت این منطقه بعد از فروپاشی روسیه تزاری، این بود که مانند دالانی جمهوری‌های نوپای آذربایجان و ارمنستان را با ایران و ترکیه مربوط می‌کرد. سرچشمه نهر قره‌سو در دامنه جنوبی آرارات (آغری) کوچک جریان داشت و پس از گذر از منطقه آرارات به جنوب روستای بورآلان رفته و به رود ارس متصل می‌شد.

 
توده‌گرایی در برابر فردگراییتوده‌گرایی در برابر فردگرایی

اگرچه قرابت‌های بسیار این نواندیشان ایرانی با اندیشه لیبرالیسم، امکان دسته‌بندی آنها را در زمره نواندیشان لیبرال فراهم می‌کند، اما نباید فراموش کرد که از اندیشه این عده به هیچ روی فردگرایی لیبرالیستی به مفهوم کامل آن به دست نمی‌آید. میرزا ملکم‌خان در بازسازی مفهوم آزادی جملات پرشوری در اهمیت و جایگاه آزادی سر می‌دهد؛ اما مخاطب او پیوسته توده و خواسته‌های توده است.