وضعيت پيچيده شونده در شرقوضعيت پيچيده شونده در شرق

سال‌هاست ايران از نگاه به شرق فراتر رفته است. اقتصاد ايران آشكارا شرقي شده، حدود 70 درصد تجارت خارجي كشور با شرق است،

 
تحولي در آمايش سرزمين تحولي در آمايش سرزمين

تكليف دولت در سال 1396 براي تهيه و تصويب سند ملي و استاني آمايش سرزمين براساس جزء(1) بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، فصلِ نويني را براي نظام برنامه‌ريزي كشور در تهيه برنامه‌ بلندمدت توسعه سرزميني رقم زده است.

 
آلودگی همچنان در کمین کلانشهرهاستآلودگی همچنان در کمین کلانشهرهاست

تهران پس از تنفس یک روزه دوباره برای گروه حساس جامعه ناسالم شد. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی روز سه شنبه، ۱۷ دی ماه خبر داده است که در پنج روز آینده، افزایش غلظت آلایندگی در شهرهای صنعتی کشور پیش بینی می شود.

 
سر بریدة فروغی در سعادت‌آباد تهرانسر بریدة فروغی در سعادت‌آباد تهران

در آبان 1399 ، ضمن ویرایش کتابی که به زندگی و آثار فرامرز پیلارام(1)، مجسمه‌ساز، نقاش و خوشنویس اختصاص دارد، عکسی توجه مرا جلب کرد: پیلارام، با موجی از رضایت و آرامش در چشمانش، کنار مجسمه‌ای تنومند از محمدعلی فروغی ایستاده که خود آن را ساخته

 
سال وبايي از زبان پزشك شاهد ماجراسال وبايي از زبان پزشك شاهد ماجرا

كتاب‌هايي كه پزشكان از خاطرات و ماجراهاي دوران خدمت خود نوشته‌اند گونه ادبي خاصي را تشكيل مي‌دهد. پزشكان در جايگاهي هستند كه با گروه‌ها و سطوح مختلف اجتماعي در تماس هستند و به اندرون خانواده‌ها دسترسي دارند

 
زبان چيست؟ زبان چيست؟

ابوريحان بيروني ايراداتي به زبان فارسي داشت. امروز يكي از اين ايرادات ما را مجبور به تحمل دو معني كاملا بي‌ربط از واژه زبان كرده است. اولين معني كه اكثر ما با شنيدن واژه زبان سريعا درك مي‌كنيم همان اندامي است كه در دهان ما و ديگر پستانداران و خزندگان است. جاي دوري نرويد در كله‌پزي‌ها پخته‌اش را و در ساندويچي‌ها سرخ شده‌اش را مي‌فروشند.

 
فرهنگ چيست (۱) فرهنگ چيست (۱)

انسان علاقه‌مند است كه معني و اهميت خود و دنيا را بفهمد و سوالاتي درباره معنا و اهميت زندگي، فعاليت‌هايي كه درزندگي انجام مي‌دهد و روابطي كه برقرار مي‌كند ازخود مي‌پرسد.

 
استبداد شرقي استبداد شرقي

نظريه استبداد شرقي يا چنانكه برخي چپ‌گرايان بر آن تاكيد مي‌كنند، «شيوه توليد آسيايي» يكي از قديمي‌ترين و شناخته‌شده‌ترين نظريه‌ها براي تبيين و توجيه وضعيت سياسي،

 
حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري

يكي از اخبار اميدواركننده هفته جاري در حوزه ساخت مسكن ابلاغ برنامه ۵ سال آينده حوزه مسكن براي ساخت ۵ ميليون واحد مسكوني بود كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي آن را اعلام كرد و گفت: اين تصميمات از برنامه‌هاي بلندمدت حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي است و به يك دولت خاص تعلق ندارد

 
شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو... شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو...

لوييز ﻣﺎﻣﻔﻮرد را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻧﻈﺮيه‌ﭘﺮداز ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا داﻧﺴﺖ. ﻣﺎﻣﻔﻮرد در كتاب «فرهنگ شهرها» ﺷﻬﺮ‌ﻫﺎ را ﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ تصوير ﻣﯽ‌ﮐﺮد، ﺑﻪ همين دليل ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ «اﻧﺴﺎن‌ﻣﺤﻮر» و ﻧﻮﻋﯽ «ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎن‌ﮔﺮا» ﺑﻮد و ﺑﺎ ديدي اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺪرن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و غير انساني ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﯽ‌ﻧﮕﺮيست.