خلأ برنامه‌ریزی خلأ برنامه‌ریزی

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن دولت پهلوی، طرح‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی در راستای مدرن کردن ایران اجرا شد. احداث راه‌آهن، راه‌اندازی خطوط تلفن، تاسیس نخستین بانک‌های ایرانی، راه‌اندازی نخستین پروازهای هواپیمایی، ایجاد کارخانه‌های کوچک و متوسط، توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد مدارس آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و... از جمله طرح‌هایی بود که در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به اجرا درآمد. پهلوی اول دولت را «بر دو ستون ارتش و بوروکراسی پی‌ریزی کرد».

 
حسن نراقي؛ جامعه‌شناس كوچه و بازار حسن نراقي؛ جامعه‌شناس كوچه و بازار

خداوند روح حسن نراقي نويسنده دلسوز و خلاق ايران را رحمت كند. او دوم آذر 1399 از ميان ما رفت.

 
فردگرايي رابطه مستقيمي در شدت شيوع كرونا داشته است فردگرايي رابطه مستقيمي در شدت شيوع كرونا داشته است

به نظر مي‌رسد رفتارهاي فردگرايانه و تفكر برخاسته از آن در شيوع كرونا تاثير قابل توجهي داشته است.

 
مرگ آندره مالرو مرگ آندره مالرو

به 17 سالگي نرسيده بود كه مدرسه را رها كرد و گويا بعد از آن هم ديگر تحصيلات رسمي را ادامه نداد اما بعدها به يكي از مهم‌ترين چهره‌هاي فرهنگي فرانسه در قرن بيستم
تبديل شد.

 
جشني به رنگ اصفهان جشني به رنگ اصفهان

هرساله يكم آذرماه مصادف با روز نكوداشت اصفهان است. در اين روز جشن‌ها و برنامه‌هاي مختلفي تدارك ديده شده كه جهت گرامي داشتن اين روز برگزار مي‌شود.

 
اهدا كردم كه ماندگار شوداهدا كردم كه ماندگار شود

 

هفته گذشته مجموعه ۱۴۰۸ قطعه از دستبافته‌هاي نفيس عشايري و روستايي ايران، مطابق فهرست معرفي و منتشرشده در كتاب «دستبافته‌هاي عشايري و روستايي ايران» از طرف پرويز تناولي به وزارت ميراث‌فرهنگي اهدا شد

 
چه اندازه مردم را مي‌شناسيد؟ چه اندازه مردم را مي‌شناسيد؟

در گرماگرم افزايش مبتلايان و جانباختگان شيوع كرونا و در ميان ساير اخبار ريز و درشت ديگر و درست هنگامي كه همه توجه‌ها به آغاز تعطيلي‌ها و محدوديت‌هاي جديد در شهرهاي با وضعيت قرمز بود، اتفاقي رقم خورد و آن‌گونه كه شايسته بود مورد توجه قرار نگرفت. سازمان انتقال خون ايران اعلام كرد: ذخاير خوني كشور به ‌شدت كاهش يافته و با ارسال پيامكي كوتاه به اين مضمون «آيا مي‌دانستيد هر واحد اهداي خون، جان 3 نفر را نجات مي‌دهد؟

 
واسازي گفتمان شعر فارسي واسازي گفتمان شعر فارسي

اجازه بدهيد اين نوع نوشتار را به پيروي از خود شاعر و آنچه او در زمينه شعر به وجود آورد يك بازي حاشيه و مركز بدانيم. جايگاه نيما در اين بازي حاشيه و مركز نزديك و تمثيل‌گونه به جايگاه برشت در هنر تئاتر است.

 
بوطيقاي عبور بوطيقاي عبور

ما خودِ آن گذشتنيم، ‌نه گذشته و نه مانده به ميراث و نمي‌خواهيم كسي به ميراث ما توجه كند

 
لطفي و ترجمه‌هاي ماندگارش لطفي و ترجمه‌هاي ماندگارش

آشنايي با ترجمه محمدحسن لطفي از كتاب «تاريخ جنگ پلوپونزي» برايم آغاز شد، اما وقتي كتاب «مرگ سقراط» نوشته «رومانو گوارديني» ترجمه لطفي را مي‌خواندم، به ترجمه ماندگارش پي ‌بردم و زماني كه خود با زبان سخت يوناني آشنايي پيدا كردم به اين همه تلاش و همت لطفي درود فرستادم.