از فساد سیاسی تا فساد علمیاز فساد سیاسی تا فساد علمی

در مستی ما چو بوی هشیاری نیست
غافل منشین که وقت بیکاری نیست‏
بیدار شو از خواب که داری در پیش
خوابى که درو امید بیداری نیست

 
نقش و سهم زنان در بحران‌ها نقش و سهم زنان در بحران‌ها

سرپل‌ذهاب از زمينه‌هاي آسيب‌پذيري خاصي در برابر بحران زلزله برخوردار است و آسيب‌پذيري زنان اين شهر نيز در اين زلزله بسيار مشهود است.

 
حكايتِ ما و ابراهيم و عيار تنها حكايتِ ما و ابراهيم و عيار تنها

روزگار غريبي را مي‌گذرانيم. عاطفه و دوستي و مروت و اخلاق، جايش را به كينه و نفرت و دشمني و غروري بي‌رحمانه داده است. انگار در يك كارزار بي‌امان شمشير از رو بسته‌ايم و مي‌خواهيم از هم انتقامي خونين بگيريم. اين حس و نگاه سرد و خالي از مهرورزي، آدم عامي و روشنفكر و هنرمند نمي‌شناسد. كرونا و دنياي سياست‌زده و به خشونت كشيده كه «تنازع بقا» منطق مفهومي و اجرايي‌اش شده، نوعي حقانيت كاذب براي ما ايجاد كرده است تا رشته دوستي و همكاري و همراهي از هم بگسليم و تيشه به ريشه همه‌ چيز بزنيم.

 
پرونده سياسي در محكمه جناييپرونده سياسي در محكمه جنايي

ماجراي 53 نفر نشان و نمادي از نسل جديد تحصيل‌كرد‌گان ايراني در دوره سلطنت رضا شاه است؛ نسل جديدي كه در فرنگ، دانشگاه تهران و مدارس جديد تحصيل كرده بودند. اكثر اين تحصيل‌كردگان به طبقه متوسط تعلق داشتند و بر مبناي آزمون و شايستگي و نه تعلقات اشرافي به اين موقعيت دست يافته بودند. بعضي از اين دانش‌آموختگان در اروپا جذب انديشه‌هاي ماركسيستي شدند.

 
زندگي ماري آنتوانتزندگي ماري آنتوانت

ماري آنتوانت كه سال 1755 ميلادي در چنين روزي در وين متولد شد يكي از اعضاي خانواده سلطنتي اتريش بود و زماني كه با وليعهد فرانسه ازدواج كرد 14 سال بيشتر نداشت. چنين ازدواج‌هايي در ميان طبقات حاكم اروپايي آن عصر رايج و مرسوم بود و اتفاقي خاص يا بي‌سابقه محسوب نمي‌شد.

 
مسيحيت عليه كثرت‌گرايي ديني مسيحيت عليه كثرت‌گرايي ديني

بايد قدردان اتفاتي مثل پايان امپراتوري اروپاييان در دنيا، رشد اخلاق كثرت‌گرايي و خودسري اديان غيرمسيحي بود كه برخي از تجديدنظر‌هاي افراطي در ميان روحانيان و رهبران ديني مسيحي و اراده‌اي واقعي براي فهم بهتر اديان ديگر آغاز شده است. البته چنين جنبشي مسبوق به سابقه است اما محدود به اقليتي ليبرال بود كه به‌وسيله دستگاه مسيحيت مورد تاييد نبودند.

 
شكسته ‌شدن ابهت امپرياليسم شكسته ‌شدن ابهت امپرياليسم

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دولت امريكا كه پس از انجام كودتاي 28 مرداد 1332 حاكميت و تسلط كامل خود را در ايران تثبيت كرده بود، سيطره خود را از دست داد و سفارتخانه‌اش در تهران به ستاد ايجاد هماهنگي ميان نيروهاي مخالف انقلاب تبديل شد. امريكايي‌هاي ساكن در سفارت با هماهنگ ساختن فعاليت نيروهاي ضدانقلاب عليه انقلاب اسلامي و ايجاد هماهنگي ميان آنان، با بقاياي حكومت سابق (رژيم پهلوي) به جلوگيري از تثبيت نظامي جمهوري اسلامي برآمدند.

 
زندگي نيازموده ارزش زيستن ندارد زندگي نيازموده ارزش زيستن ندارد

كتاب «پرسشگري سقراطي در روان‌درماني و مشاوره» با تاليف و ترجمه دكتر علي صاحبي در انتشارات اسبار چاپ شده است و پرورش هنر و مهارت پرسشگري را درنظر دارد. نشست هفتگي شهركتاب روز سه‌شنبه ششم آبان به معرفي اين كتاب اختصاص داشت و با حضور مولف كتاب و حسين محمودي به صورت مجازي برگزار شد.

 
مرز مبهم خانه و مدرسهمرز مبهم خانه و مدرسه

معلم تصويري از صفحه گوشي همراهش در توييتر گذاشته، «سلام، من مامان... هستم» و بعد سوالش را پرسيده. ساعت روي صفحه پيام‌رسان كمي پس از يك‌ نيمه‌شب را نشان مي‌دهد. اين فقط يك نمونه از تجربه‌هاي زندگي تازه معلم‌ها، ‌دانش‌آموزان و والدين است. تجربه تازه‌اي كه مرزهاي زندگي و مدرسه را به هم ريخته.

 
واقعيت آموزش مجازي واقعيت آموزش مجازي

كرونا يكي از مهم‌ترين تلنگرها را به حوزه آموزش زده است به ويژه به سيستم‌هاي آموزشي سنتي كه آمادگي لازم را براي ورود به دنياي آموزش مدرن و استفاده از نرم‌افزارها و تكنولوژي‌هاي نوين آموزش مجازي نداشتند. اين تلنگر هم به آموزش‌هاي رسمي و هم آموزش‌هاي غيررسمي زده شده است و براي برخي دستگاه‌ها يك شوك غيرمنتظره‌اي بود كه تقريبا آنها را با بحران مواجه كرد. آموزش عالي و آموزش و پرورش از جمله اين دستگاه‌ها هستند كه به نظر مي‌رسد به‌رغم گذشت حدود 10 ماه از آغاز اين ماجرا همچنان دچار روزمرّگي بوده و برنامه و راهكارهاي مشخص و رضايت‌بخشي ندارند.