روزگار ناخوش خانه بروجردي‌هاروزگار ناخوش خانه بروجردي‌ها

ساخت‌وساز غيرقانوني در حريم يكي از ارزشمندترين آثار ملي

 
پارادايم پريساپارادايم پريسا

نگاهي به رمان «اسم تمام مردهاي تهران عليرضاست»

 
حقوق بشر در چنبره خوانش نو حقوق بشر در چنبره خوانش نو

فاصله هفت روزه سالگردهاي تصويب قانون اساسي ايران (ق-ا) در رفراندوم ۱۲ آذرماه۱۳۵۸ و تصويب منشور ملل متحد در 19 آذر1324 و در پي آن اعلاميه جهاني حقوق بشر براساس اين منشور مانع از آن نيست كه هر دو موضوع و موارد مشترك و تحقق نيافته آن دو سند معتبر بين‌المللي و اين شاخص‌ترين سند ملي ايران بررسي نشود.

 
اولين اتومبيل در ايراناولين اتومبيل در ايران

ماجراي اولين خودرو در ايران به چنين روزي از سال 1279 خورشيدي و دوره سلطنت مظفرالدين‌شاه قاجار برمي‌گردد.

 
به ياد مهندس علي سردار افخميبه ياد مهندس علي سردار افخمي

خبر درگذشت زنده‌ياد آقاي مهندس علي سردار افخمي از معماران بنام ايران از جمله اخبار ناگواري بود كه اين روزها به گوش مي‌رسد. اين خبر براي من كه خاطره‌ ارزشمندي از ملاقات سال 1378 با ايشان دارم، بسيار ناگوارتر است.

 
بيلان منفي آببيلان منفي آب

تعداد دشت‌هاي ممنوعه كشور در سال ۱۳۴۷ پانزده دشت بوده كه اين عدد درسال 1398 به ۴۰۵ دشت افزايش يافت. برداشت از آب‌هاي زيرزميني در وضع فعلي حدود ۵۰ ميليارد متر مكعب در سال است كه ۸۹ درصد آن برداشت براي مصارف كشاورزي است.

 
داریوش بزرگ مبتکر سازمان های اطلاعاتی در جهان داریوش بزرگ مبتکر سازمان های اطلاعاتی در جهان

داریوش بزرگ مبتکر سازمان های اطلاعاتی در جهان ـ هدف از ایجاد ـ تکامل دستگاه اطلاعاتی ایران در عصر خسروانوشیروان

 
تبدیل بهینه نور به الکترومغناطیس با گرافنتبدیل بهینه نور به الکترومغناطیس با گرافناگر بتوان نور را در مقیاس نانو کنترل و مدیریت کرد، می توان وسایل و ابزارهای فوق العاده فشرده ای ساخت که قابلیت تبدیل انرژی نوری و ذخیره آن را داشته باشند. پژوهشگران برای متمرکز کردن نور در چنین مقیاس کوچکی، تابش های نوری را به پلاسمون ـ پولاریتون‌های سطحی تبدیل می کنند. پلاسمون ـ پولاریتون‌های سطحی، امواج الکترومغناطیسی مادون قرمز یا امواجی با فرکانس مرئی هستند که در یک سطح فلزی عایق یا سطح هوا ـ فلز حرکت می کنند. به عبارتی دیگر، پلاسمون ـ پولاریتون های سطحی نوساناتی هستند که در امتداد خط تماس بین دو ماده با ضریب شکست بسیار متفاوت منتشر می شوند. این دو ماده به طور خاص یک فلز و یک ماده دی‌الکتریک یا هوا هستند. ماده دی الکتریک یک عایق الکتریکی است که اگر در معرض میدان مغناطیسی قرار گیرد، قطبی می شود. در یک ماده دی الکتریک برخلاف یک ماده رسانا، هنگام قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی، بار الکتریکی جریان پیدا نمی کند.

 
شناخت ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک به کمک کهکشان‌هاشناخت ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک به کمک کهکشان‌ها

ماده قابل رؤیت فقط ۱۶ درصد از جرم کلی جهان هستی را به خود اختصاص داده است. ماهیت مابقی جرم جهان فقط به اندازه سر سوزن برای ما شناخته شده است و از آن با عنوان ماده تاریک یاد می‌شود. عجیب‌تر این که جرم کلی کیهان فقط ۳۰ درصد از انرژی آن را تشکیل می دهد. مابقی هر چه هست، انرژی تاریک است که کاملاً برای ما ناشناخته است، اما در عین حال انبساط جهان که ریتم سریعی نیز دارد به خاطر وجود همین انرژی تاریک اتفاق می‌افتد. اشاره به انبساط جهان نخستین بار به دنبال رصد اَبَرنواخترهای دوردست در دهه ۱۹۹۰ عنوان شد.

 
محمدعلی فروغی مرد اندیشه و فرهنگ و سیاست محمدعلی فروغی مرد اندیشه و فرهنگ و سیاست

فروغی بی‌گمان از نوادر تاریخ دو سده‌ اخیر ایران به‌شمار می‌آید. انگشت شمارند کسانی از مردان اندیشه و ادب و سیاست ایران در روز گاران اخیر که بتوان آنان را در ردیف فروغی نشاند. اینجا مجالی برای تفصیل درباره کارنامه‌ علمی و عملی او نیست. نگارنده تاکنون چند بار درباره سویه‌ها و گوشه‌هایی از زندگی و آثار و اندیشه‌های او سخن گفته یا چیزهایی قلمی کرده‌ام.