عید نوروز باستانی ایران ومراسم آن.عید نوروز باستانی ایران ومراسم آن.

ایرانیان طبق مدارک معتبر از زمانهای ایران باستان داری سه عید بودند:
1- مهرگان 2- یلدا 3- عیدنوروز
برای هریک مراسم خاصی داشتند .

 
نوروزنوروز


نوروز را جشن می گیریم با آرزوی زندگی در آینده ای نزدیک در شهری زیبا و چشم نواز بدور از آلودگی و بی نظمی .

 
نوروزانه 98نوروزانه 98

در ادبیات طراحی شهری، مقوله جالبی هست تحت نام «جلوگیری از بزه به کمک طراحی شهری» (سی.پی.تی.ای.دی). در این مبحث روش‌های متنوعی برای شادابی فضا و ایمنی روانی و کالبدی فضای شهری برای کاهش جرم و بزه مطرح می‌شود. شارحان این مقوله، به درستی، معتقدند فضا و کالبد معماری و شهر در وقوع یا کاهش جرم موثر است

 
با قبیله بهاربا قبیله بهار

بهار من !
ای که با فرودین می آیی و شکوفه های گیلاس را در قاب چشمان کم فروغم که زخم روزگار بر تن دارد می ریزی و بر پهنای زمین، مخمل سبز رویش می گسترانی و جان های شیفته را سرشار از امیدی دوباره می گردانی

 
خلاصه گزارش همایش معماری بستکیخلاصه گزارش همایش معماری بستکی

بستک نگین معماری حاشیه خلیج‌فارس

 
شهروندان شایستهشهروندان شایسته

سخن ماه بهمن ۱‌. شهروندان شایسته، حقوق همدیگر را مراعات می‌کنند، حتی به قیمت زیان خود.

۲‌. شهر را همچون خانۀ خویش می‌بینند و در آبادانی و بهبود آن می‌کوشند.

۳‌. چندان در لاک خود فرو نمی‌روند که سیاست در دست شیادان افتد و چندان در سیاست و سیاست‌بازی نمی‌غلتند که از زندگی خویش وامانند.

 
گفته‌هاگفته‌ها

قرارداد ۱۹۰۷ که بدون مراجعه و مشاوره با ایران تنظیم شده بود، انگلستان را از موقعیت و مقامی که در ایران داشت، برانداخت و از آن پس مردم ایران با سوءظن به آن کشور نگریستند.

 
گوهرشناسي و سنت جواهرنامه نگاريگوهرشناسي و سنت جواهرنامه نگاري

دانشوران دوره اسلامي، به موازات نگارش مطالبي درخصوص چگونگي تكوين معادن و معدنيات كه غالبا به سبب در دست نبودن اثري از ارسطو در اين زمينه، معمولا در نهايت اختصار برگزار مي شد، دست كم از نيمه نخست سده 3ق به جواهرنامه نگاري روي آوردند. با اين همه گوهرشناسي به عنوان يك شاخه علمي متمايز خيلي ديرتر به طبقه بندي هاي علوم راه يافت و تنها در طبقه بندي هاي جديدتر علوم كه به طور معمول مفصل تر و مشتمل بر «فروع» علوم رياضي و طبيعي بود، گوهرشناسي يا علم الجواهر معمولا به عنوان يكي از فروع علم طبيعي در كنار فنوني چون كشاورزي مطرح مي شد.

 
ناسیونالیسم ایرانی در دو حرکتناسیونالیسم ایرانی در دو حرکت

آنچه زمینه‌ تکوین و رواج اندیشه ناسیونالیستی را در ایران تسهیل کرد، برخورداری این کشور از هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی مستقل و وجود نوعی خودآگاهی میهنی حداقل ازدوران صفویه به بعد درمیان فرهیختگان ایرانی است.

 
درگذشت آلپ‌ارسلاندرگذشت آلپ‌ارسلان

آلپ‌ارسلان پسر چغری بیگ داوود دومین شاه از سلسله سلجوقی در ایران است. سلجوقیان از اعقاب ترکان بخارا و ماوراءالنهر بودند.