زبان چيست؟ زبان چيست؟

ابوريحان بيروني ايراداتي به زبان فارسي داشت. امروز يكي از اين ايرادات ما را مجبور به تحمل دو معني كاملا بي‌ربط از واژه زبان كرده است. اولين معني كه اكثر ما با شنيدن واژه زبان سريعا درك مي‌كنيم همان اندامي است كه در دهان ما و ديگر پستانداران و خزندگان است. جاي دوري نرويد در كله‌پزي‌ها پخته‌اش را و در ساندويچي‌ها سرخ شده‌اش را مي‌فروشند.

 
فرهنگ چيست (۱) فرهنگ چيست (۱)

انسان علاقه‌مند است كه معني و اهميت خود و دنيا را بفهمد و سوالاتي درباره معنا و اهميت زندگي، فعاليت‌هايي كه درزندگي انجام مي‌دهد و روابطي كه برقرار مي‌كند ازخود مي‌پرسد.

 
استبداد شرقي استبداد شرقي

نظريه استبداد شرقي يا چنانكه برخي چپ‌گرايان بر آن تاكيد مي‌كنند، «شيوه توليد آسيايي» يكي از قديمي‌ترين و شناخته‌شده‌ترين نظريه‌ها براي تبيين و توجيه وضعيت سياسي،

 
حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري حاشيه‌ نشيني و شكست پروژه شهرهاي اقماري

يكي از اخبار اميدواركننده هفته جاري در حوزه ساخت مسكن ابلاغ برنامه ۵ سال آينده حوزه مسكن براي ساخت ۵ ميليون واحد مسكوني بود كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي آن را اعلام كرد و گفت: اين تصميمات از برنامه‌هاي بلندمدت حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي است و به يك دولت خاص تعلق ندارد

 
شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو... شهر انسان‌محور و شوراي پنجم؛ از شعار تا عمل و راه پيشرو...

لوييز ﻣﺎﻣﻔﻮرد را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻧﻈﺮيه‌ﭘﺮداز ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا داﻧﺴﺖ. ﻣﺎﻣﻔﻮرد در كتاب «فرهنگ شهرها» ﺷﻬﺮ‌ﻫﺎ را ﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ تصوير ﻣﯽ‌ﮐﺮد، ﺑﻪ همين دليل ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ «اﻧﺴﺎن‌ﻣﺤﻮر» و ﻧﻮﻋﯽ «ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎن‌ﮔﺮا» ﺑﻮد و ﺑﺎ ديدي اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺪرن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و غير انساني ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﯽ‌ﻧﮕﺮيست.

 
مسووليت حفظ محيط‌زيست مسووليت حفظ محيط‌زيست

نقش و اهميت منابع طبيعي و محيط‌زيست بر همگان روشن است. افزايش جمعيت، بهره‌برداري بي‌رويه، ناپايدار و غيراصولي، ضعف سرمايه اجتماعي، تغييرات اقليمي، صنعتي شدن و تغيير سبك زندگي انسان‌ها، حجم زياد آلاينده‌هاي محيط‌زيست و عوامل ديگر سبب تخريب سرزمين، كاهش كميت و كيفيت منابع طبيعي، تخريب محيط زيست و برهم خوردن نظم اكوسيستم شده

 
دو اپیزود از یک شبه فاجعهدو اپیزود از یک شبه فاجعه

دی ماه ۱۳۹۷ بود که مهدی یراحی، خواننده پاپ قطعه ای تحت عنوان پاره سنگ با ترانه ای از روزبه بمانی منتشر کرد.

 
ميراث قرن‌مان را دريابيم ميراث قرن‌مان را دريابيم

سخن ماه آدر ماه - امروزه مفهوم ميراث ديگر آن چيزي نيست كه از زمان‌هاي دور باقي مانده يا تنها معطوف به ميراث مادي نمي‌شود بلكه اين مفهوم توسعه يافته و گونه‌هاي مختلفي از آن پديدار شده است

 
من تشكر مي‌كنممن تشكر مي‌كنم

يادم هست آن موقع‌ها در دهه 60 يكي از دلبستگي‌هايم خواندن مجله فيلم بود و از بين فيلم‌هايي كه در آن مجله نقد مي‌شد، انتحاب مي‌كردم كه كدام فيلم را ببينم و كدام را نبينم، يا اينكه اگر فيلمي را ديده بودم با خواندن نقد نويسندگان مجله، با نظر كارشناسان اين حيطه در مورد هر فيلم آشنا مي‌شدم.

 
هرمز و چالش‌هاي گردشگري هرمز و چالش‌هاي گردشگري

وقتي حرف از توسعه گردشگري در جوامع محلي مي‌شود، هميشه با دو گروه موافقان و مخالفان طرف هستيم.