همه‌پرسی قانون‌اساسی در سال ۵۸همه‌پرسی قانون‌اساسی در سال ۵۸

۱۲ آذر ۱۳۵۸ متن قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. بنا به گزارش‌ها ۲۳/ ۷۵ درصد مردم در این همه‌پرسی شرکت کردند که با رای ۵/ ۹۹ درصد همه‌پرسی تصویب شد.

 
مسیر نامعلوممسیر نامعلوم

موضوع تاسیس خط آهن در ایران برای سال ها از مسائلی بود که ذهن روشنفکران ایرانی را به خود مشغول کرده بود و یکی از بزنگاه هایی که بحث در این زمینه به طور مفصل مطرح شد، زمانی بود که نصرت الدوله فیروز، وزیر امورخارجه ایران در سال ۱۹۱۹ در اروپا به سر می برد.

 
برنامه‌های دکتر امینیبرنامه‌های دکتر امینی

دکتر علی امینی، نخست وزیر وقت ۱۴ آذرماه ۱۳۴۰در اجتماع معلمان تهران گفت که برای انجام هرگونه اصلاحات در ایران، راهی جز نوعی انقلاب نیست.

 
واردات گندم از آمریکاواردات گندم از آمریکا

۱۴ آذر ۱۳۳۹ نخستین محموله واردات گندم از آمریکا وارد ایران شد. قرارداد خرید اوایل نوامبر همان سال بر پایه خرید دویست و پنجاه هزار تن گندم امضا و اجرای آن موکول به دریافت وام خارجی شده بود که چند روز پس از آن صندوق بین‌المللی پول با دادن وامی به مبلغ ۳۵ میلیون دلار به ایران موافقت کرد.

 
نکوبیم و بسازیمنکوبیم و بسازیم

سیاست بکوبیم و بسازیم را نپذیرفتم. به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که این سیاست را قبول ندارم.۱ این سیاست نه تنها عملی نبود و هیچ‌ کمکی به حل مساله مسکن نمی‌کرد، که حتی اگر با صرف هزاران میلیارد تومان، محله‌ای نیز کوبیده می‌شد جز ساختمان‌های بی‎هویت و بی‌ارجی که ارزش زندگی نداشت به‌جای آن ساخته نمی‌شد. شهر و خانه جای دل‌های عزیز است.

 
گفته‌هاگفته‌ها

خلافت، افزون بر مباحث عقیدتی و ایدئولوژیک، آمیزه‌ای پیچیده از قدرت، هژمونی و سیاست را در خود پنهان دارد. به واسطه برآمدن این‌گونه از زمامداری سیاسی، دامنه بلند بالایی از ایستارها و انگاره‌ها نسبت به امر سیاست، خواه نظری و خواه عملی پدیدار شد.

 
سیاست جذب خودی‌هاسیاست جذب خودی‌ها

ساختار سیاسی رضاشاهی در مقایسه با ساختارهای سیاسی ایران سنتی، به‌ویژه پادشاهی‌های پیشین، ثبات داشت. چون این نظام نه بر نیروهای مسلح قبیله‌ای و دستکاری‌های گروهی، بلکه بر سه پایه استوار ارتش قدرتمند، بوروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده دربار مبتنی بود.

 
دستور ساخت شهر قزویندستور ساخت شهر قزوین

سوم نوامبر سال ۲۴۵ میلادی شاپور یکم، شاه وقت ایران از دودمان ساسانی که در دوران زمامداری خود ایران را ابرقدرت اول جهان کرده بود دستور بنای شهر قزوین را صادر کرد. کار ایجاد این شهر سه سال طول کشید و در اکتبر سال ۲۴۸ میلادی پایان یافت.

 
آندره مالرو و خاطرات قرنآندره مالرو و خاطرات قرن

آندره مالرو نویسنده، منتقد هنری و سیاستمدار فرانسوی سوم نوامبر ۱۹۰۱ در پاریس به دنیا آمد. مالرو در دهه ۱۹۳۰ از چهره‌های شاخص روشنفکری و ادبی در فرانسه بود. طی جنگ جهانی دوم در جبهه مقاومت علیه نازی‌ها جنگید. در سال ۱۹۴۴ از سوی گشتاپو دستگیر شد؛ اما توانست خود را نجات دهد.

 
رای مجلس موسسان به سلطنت، نه جمهوریرای مجلس موسسان به سلطنت، نه جمهوری

رای مجلس موسسان به سلطنت، نه جمهوری
۱۲ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی سه روز پس از خلع دودمان قاجار از سلطنت، دستور انتخاب اعضای مجلس موسسان برای اصلاح قانون‌اساسی و تعیین تکلیف نظام حکومتی ایران صادر شد. این مجلس می‌توانست نظام حکومت را به جمهوری یا سلطنتی تغییر دهد که باکمال تاسف دومی را برگزید.