کناره‌گیری نمایشی رضاخان کناره‌گیری نمایشی رضاخان

۱۵ مهر ۱۳۰۱ رضاخان در پاسخ به اظهارات تند سیدحسن مدرس و همچنین معتمدالتجار نماینده تبریز استعفای خود را از وزارت جنگ تقدیم ولیعهد کرد تا او به احمدشاه که در اروپا به‌سر می‌برد اطلاع دهد. ولی اعلام رسمی استعفای او یک روز بعد در برابر صاحب‌منصبان نظامی اعلام شد. رضاشاه از اسفند ۱۲۹۹ تا اردیبهشت ۱۳۰۴ هر روز بر قدرت خویش در نظام کشور افزود. رضاخان از میانه عمر کابینه سید‌ضیاء خط خود را از او جدا کرد.

 
گفته ها گفته ها

«... چاپارهایی که از تهران به مقصد شهرستان‌ها حرکت می‌کردند، حامل صدها نامه از مظفرالدین شاه و درباریان بودند که خطاب به فئودال‌ها، مالکان مرتجع و مستبد و روسای ایلات شاهسون نوشته شده بود. در تمام نامه‌ها شاه طرفداران خود در ولایات را به ایجاد فتنه و آشوب تحریک می‌کرد. در خراسان به ترکمن‌ها یاد می‌داد که چگونه به شهرها و آبادی‌ها حمله کنند.

 
چگونگی نظارت بر مطبوعات قاجاری چگونگی نظارت بر مطبوعات قاجاری

پیش از صدور فرمان مشروطیت این وظیفه «وزارت انطباعات» بوده است که با اعمال ممیزی زمینه فعالیت مطبوعاتی را به کلی محدود کند. در این دوره جواز نشر مختص به هر نوبت انتشار نشریه بود. پس از صدور فرمان مشروطه نیز تا گشایش رسمی مجلس (حدود دو ماه) وزارت انطباعات همچنان به بررسی و بازبینی مطالب پیش از چاپ مبادرت می‌ورزید.

 
مراسم اعدام قاتل ناصرالدین‌شاه مراسم اعدام قاتل ناصرالدین‌شاه

مراسم اعدام میرزارضا کرمانی بار دیگر جلوه‌ای بود از پایداری او و هراس حکومت از واکنش توده‌ها. در نهم صفر (۲۰ژوئیه ۱۸۹۶) حکمی به کاساکوفسکی رئیس بریگاد قزاق رسید به این مضمون: «روز چهارشنبه دوم ربیع‌الاول (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد ۱۲۷۵)، طبق قرار و دستور معین، میرزا محمدرضا کرمانی باید در میدان مشق اعدام نظامی شود و عموم صاحب‌منصبان قشون لازم است در میدان حضور یابند.

 
رویارویی لشکر اسکندر با آریو برزنرویارویی لشکر اسکندر با آریو برزن

نا به روایت «کالیستنس»، مورخ رسمی اسکندر، ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد، نیروهای یونان در پیشروی به سوی «پرسپولیس» پایتخت آن زمان ایران، در یک منطقه کوهستانی صعب العبور (دربند پارس در کهگیلویه) با یک هنگ سپاه ایران به فرماندهی «آریو برزن» رو به رو شدند.

 
روزی که ترشیز، کاشمر شد روزی که ترشیز، کاشمر شد

مرداد ۱۳۱۳ نام شهر تاریخی ترشیز به کاشمر تبدیل شد. طی سده‌های پیش از حمله مغول، ترشیز شهرکی به شکل قلعه‌ای مستحکم با حصار و بارویی نفوذناپذیر، به‌عنوان پایگاهی نظامی برای منطقه ربع نیشابور و مرکز آن نیشابور به شمار می‌آمده ‌است. موقعیت این شهرک در حال حاضر دقیقا مشخص نیست

 
اقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاهاقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاه

در دوره فتحعلی‌شاه خوزستان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد: شوشتر، دزفول و هویزه را جزو کرمانشاهان قرار داده و به محمدعلی میرزای دولتشاه سپردند.

 
فئودالیسم در ایران شکل نگرفتفئودالیسم در ایران شکل نگرفت

اکثر نظریه‌پردازان بر این باورند که در ایران فئودالیسم هرگزشکل نگرفت.

 
نقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگیننقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگین

انگلیس از موانع بزرگ دستیابی عباس‌میرزا به پیروزی در جنگ با روسیه بود. گو اینکه با آن کشور رقابت داشت و در شرایط جنگ سرد بود و نمی‌خواست سرزمین‌های شرقی یکجا در حلقوم روس فرو رود، اما هرگز خواهان نجات ایران و عثمانی مقابل روسیه هم نبود. زیرا ایران قدرتمند می‌توانست با نادری دیگر هند را از چنگ او درآورد.

 
تولید انرژی‌های پاکتولید انرژی‌های پاک

طرح کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یا طرح «یک کمربند و یک جاده» (Belt and Road Initiative- BRI)، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی برای کمک به رشد اقتصادی کشورها و رونق تجارت بین‌المللی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است.