نگین شرقنگین شرق

سخن ماه شهریور - توسعة هر کشور، نیازمند عزم و برنامه و ثبات قدم است. نمی‌توان با تصادمات جزئی و انگاره‌های محدود یا منافع منطقه‌ای، کار بزرگ پیشرفت در تجارت و صنعت، احیای کشاورزی و محیط‌زیست سالم، و سرانجام تربیت انسان‌های قانونمند، دانش‌آموخته، اخلاق‌گرا و کارآفرین و کوشا را متوقف کرد. کشوری مانند ایران که از سوی دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تعدی و تحریم قرار دارد، می‌باید از حداکثر داشته‌ها و توانایی‌هایی که دارد بهره گرفته و هر امکانی برای تجارت و تولید و مراودات فرامرزی را به مثابه سرمایه‌‌ای گران بها حفظ کند.

 
قاجار و پهلوی در پی مشروعیت حکومتیقاجار و پهلوی در پی مشروعیت حکومتی

قاجارها در معرفی اصل و نسب خود می‌توانستند تنها به مغول‌ها اشاره کنند. به همین علت عدم مشروعیت ملی آنها می‌توانست موجب تخریب شالوده‌های سلطنت آنان در ایران شود. آنها در ابتدا کوشیدند تا برای خود مشروعیت مذهبی دست و پا کنند.

 
تقدیرگرایی و محافظه‌کاریتقدیرگرایی و محافظه‌کاری

مشروطه یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است. زمانه‌ای که آن را می‌توان با بینش‌های متفاوتی دید و ارزیابی کرد. اما نمی‌توان مشروطه را از شرایط اقتصادی پیش و پس از آن جدا ساخت. در واقع این دوران را می‌توان نقطه شروع یا آغاز رسمی پیدایش نهادهای مدرن اقتصادی در ایران دانست. اگر دوران ناصری و اتفاقات ۶۰‌ساله‌ منجر به صدور فرمان مشروطیت را ارزیابی کنیم بدون شک مواجهه با انواع نهادهای رسمی و غیر‌رسمی طبیعی است.

 
تختی در بویین‌زهراتختی در بویین‌زهرا

یکی از دوستان نزدیک تختی که روزهای زیادی با او بوده و اطلاعات ارزشمندی از آن دوران دارد، کسی نیست جز «پرویز عرب». او از جمله رفقای صمیمی تختی بوده که خاطرات زیادی را به یادگار دارد، خاطراتی که می‌گوید با وجود گذشت ۵۰ سال (زمان انجام مصاحبه) هیچ‌گاه از ذهنش بیرون نمی‌رود.

 
تهدید نامرئی بناهای تاریخیتهدید نامرئی بناهای تاریخی

قرار گرفتن آثار باستانی شاخص در مناطقی با خطر زلزله متوسط و بالاتر نشانگر آن است که زلزله نه‌تنها برای جان و مال انسان‌ها بلکه برای سرمایه فرهنگی این کشور نیز تهدیدی بالقوه محسوب می‌شود. آنچه در زلزله بم رخ داد اهمیت بررسی آثار باستانی در یک بستر لرزه‌خیز را نشان می‌دهد.

 
تحول ساختارهاتحول ساختارها

در سال ۱۳۰۰ در زمان ریاست‌الوزرایی مشیرالدوله طرحی برای سیاست مالی مملکت پیشنهاد شد که شامل ترتیب استخدام مستشاران آمریکایی برای وزارت مالیه و فواید عامه و بلدیه تهران، اعطای امتیاز استخراج نفت ایالات شمالی ایران به کمپانی‌های نفتی آمریکایی، جلب سرمایه‌های آمریکایی و اخذ وام از آمریکا بود.

 
مناسبت آزادی، قانون و ملتمناسبت آزادی، قانون و ملت

میرزا عبدالرحیم طالبوف‌تبریزی نیز از روشنفکرانی بود که در کنار دیگر اندیشمندان همچون ابوالحسن ایلچی، میرزا صالح شیرزای، مصطفی افشار، رضاقلی میرزا و ملکم‌خان از تمدن بورژوازی غرب اثر پذیرفته بود. او به درونمایه و مفهوم آزادی می‌پردازد و می‌کوشد مفهوم آن را در میان ایرانیان رواج دهد با این امید که روزی ایرانیان نیز از این نعمت بهره‌مند شوند زیرا به باور طالبوف «آنچه مایه تاسف است اینکه ایرانی از عوالم بی‌خبر و از نعمت الهی محروم مانده، حال آنکه بشر هستند. از سایرین نوع خود بی‌شبهه استعداد ایشان کمتر نیست.

 
درگذشت ایران‌شناس بزرگدرگذشت ایران‌شناس بزرگ

۲۶ آبان ماه ۱۳۴۷ ابراهیم پورداوود ایران‌شناس معاصر چشم بر جهان فرو بست. پورداوود افزون بر خلق آثاری مهم و چشمگیر در زمینه ایران‌شناسی، در آبان۱۲۹۳ به همراهی محمد قزوینی و اشرف‌زاده‌تبریزی روزنامه ایرانشهر را منتشر کرد. روزنامه ایرانشهر که مشی سیاسی داشت و مطالبی ارزنده درباره فجایع استبداد و سیاست قاجاریه در آن درج می‌شد، با آغاز جنگ جهانی اول پس از ۳ شماره تعطیل شد.

 
ماجرای تساهل و تسامح در نظام مهندسیماجرای تساهل و تسامح در نظام مهندسی

تحقق اهداف هر قانون وابسته است به انجام درست وظایف عوامل نظارتی بر اجرای آن. با توجه به قوانین و مقررات و تعیین وظایف عوامل اجرایی، بر عهده عوامل نظارتی است که نسبت به صحت انجام وظایف مجریان کنترل و نظارت داشته از انحرافات و کم‌کاری‌ها جلوگیری کنند.

 
گفته‌هاگفته‌ها

خلافت، افزون بر مباحث عقیدتی و ایدئولوژیک، آمیزه‌ای پیچیده از قدرت، هژمونی و سیاست را در خود پنهان دارد. به واسطه برآمدن این‌گونه از زمامداری سیاسی، دامنه بلند بالایی از ایستارها و انگاره‌ها نسبت به امر سیاست، خواه نظری و خواه عملی پدیدار شد.