ساختمان‏های بیروح، ساكنان افسردهساختمان‏های بیروح، ساكنان افسرده

چه می‏توان گفت كه ما هنوز هم ساخت مسكن را مانند بسیاری از مسایل زیست‏محیطی و شهری،جدی نگرفته‏ایم، شكل نامناسب مسكن هم مانند آلودگی‏های صوتی و آلودگی‏های هوا و آب، برای ما شكلی از آلودگی بصری شده است كه هیچ آرامشی را برای آدمهای ساكن و اطراف آن به همراه ندارد.

 
ریاست محترم انجمن علمی مفاخر معماری ایرانریاست محترم انجمن علمی مفاخر معماری ایران

با سلام و ادب
آنچه امروز سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن نیازمند است، جستجوی راهکارهای علمی و جدیدی است که بتواند در عملکرد و تثبیت جایگاه مهندسی در صنعت ساختمان سازی ایران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی موثر و خردمندانه عمل کند. در راستای تحقق این مهم، باور داشتن به توان بالای مهندسان در جامعه گسترده ایران بسیار حائز اهمیت است.

 
9 باغ ایرانی جهانی شدند9 باغ ایرانی جهانی شدند

در سی‌وپنجمین اجلاس كمیته ی میراث جهانی یونسكو پرونده ی «باغ ایرانی» شامل 9 باغ پاسارگاد و ارم از استان فارس، پهلوان‌پور و دولت‌آباد از استان یزد، فین و چهل‌ستون از استان اصفهان، اكبریه از استان خراسان جنوبی، عباس‌آباد از استان مازندران و شاهزادهی ماهان از استان كرمان از سوی ایران معرفی و ثبت شد.

 
باغ ایرانی، میراث جهانیباغ ایرانی، میراث جهانی

باغ‌های پاسارگاد و ارم در استان فارس، پهلوان‌پور و دولت‌آباد در استان یزد، فین کاشان، چهل‌ستون اصفهان، اکبریۀ خراسان جنوبی، عباس‌آباد مازندران و ماهان کرمان بر مبنای پنج معیار پذیرفته شده توسط کمیتۀ میراث جهانی به عنوان سیزدهمین اثر فرهنگی ایران جزء میراث جهانی شناخته شدند

 
صنایع دستی نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت استصنایع دستی نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت است

دبیر انجمن كهن دژ همدان: صنایع دستی برای احیا ،نیازمند برنامه ریزی یكپارچه و دراز مدت به منظور رشد در بازار فروش محصولات صنایع دستی است.

 
بی توجهی به پیشکسوتان میراث فرهنگی خسارت به بارمی آوردبی توجهی به پیشکسوتان میراث فرهنگی خسارت به بارمی آورد

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران: اساتید،پیشکسوتان و کارشناسان ماهر؛سرمایه های عمده سازمان میراث فرهنگی هستند که متأسفانه درسال های اخیر آن طور که باید از آن ها در این سازمان استفاده نشده است.

 
فرش دستباف همدان رو به فراموشی استفرش دستباف همدان رو به فراموشی است

عضو انجمن كهن دژ همدان: فرش دستباف همدان به عنوان صنایع دستی ایران به علت غفلت مدیران، روبه نابودی و فراموشی است.

 
پیگیری تاسیس موزه‌های معماریپیگیری تاسیس موزه‌های معماری

رئیس انجمن مفاخر معماری که طرح تاسیس موزه‌های معماری را در استانهای کشور مطرح کرده بود، از آغاز به کار اولین جلسه برای برنامه‌ریزی این پروژه خبر داد.

 

به مناسبت روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف و هفته فناوری های نوین ساختمانی.
مدیر عامل سازمان بهره وری و انرژی ایران اعلام کرده اند که در ایران به ازای هر متر مربع ساختمان ماهیانه 30 متر مکعب گاز مصرف می شود . در حالی که دراروپا به ازای یک متر مربع ساختمان 5/5 متر مکعب گاز مصرف می شود . یعنی ما 5 الی 6 برابر بیشتر مصرف می کنیم