هدف بلندمدت طراحان برنامه‌های توسعههدف بلندمدت طراحان برنامه‌های توسعه

تحول سیمای کشور از یک جامعه روستایی و سنتی با اقتصـاد کشـاورزی بـه جامعه‌ای شهری و مدرن با اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری، البته طی یک دوره بلندمدت کـه حداقل ۲۵ سال به طول می‌انجامید، هـدف بلندمـدت و بنیـادین دسـت‌انـدرکاران سازمان برنامه و طراحان برنامه‌های توسعه در ایران بود، از این‌رو، از همان ابتدای کار، تمـام توجه خود را روی این هدف متمرکز کردند.

 
دولت؛ سکاندار کشتی شکستهدولت؛ سکاندار کشتی شکسته

اشاره: دکتر موسی غنی‌نژاد در بخشی از کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» به شکل‌گیری بخش‌خصوصی و نقش آن در ساختار اقتصاد کشور پرداخته و اندیشه‌های دولت‌مدار را به نقد کشیده است. در اینجا بخشی از فصل ششم این کتاب را می‌خوانید:

 
از سلطه موروثی تا سرنگونیاز سلطه موروثی تا سرنگونی

مهم‌ترین ویژگی‌های پاتریمونیالیسم (سلطه موروثی) در دوران پهلوی دوم را می‌توان به این شرح برشمرد

 
عهد مشروطه و تاثیرپذیری روشنفکران ایرانی از متفکرانعهد مشروطه و تاثیرپذیری روشنفکران ایرانی از متفکران

به همراه تاثیر ایدئولوژیک غرب، تاثیرات اقتصادی اجتماعی آن نیز در قالب مسائلی نظیر اعمال فشار سیاسی اقتصادی، تضعیف صنایع‌دستی، تجاری شدن کشاورزی، آغاز شکل‌گیری ارتباطات مدرن (نظیر تلگراف)، ایجاد انحصار خارجی، شکل‌گیری طبقه متوسط شهری، نهادهای آموزشی جدید، ادارات دولتی و تشکیلات نظامی (نظیر قزاقخانه)، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر انقلاب مشروطه داشتند.

 
هویت مدرن و انقلاب مشروطههویت مدرن و انقلاب مشروطه

«انقلاب مشروطیت» نقطه عطف رویارویی هویتی ایرانیان با مدرنیته است که از آن به‌عنوان انقلابی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز با سپهر اندیشه و هویت سنتی یاد می‌شود. مشروطیت، سرفصل جدیدی از تاریخ ایران است که تحولات آن بر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم سایه افکنده و بر زبان، مذهب، اجتماع، اقتصاد و سیاست کشور ما تاثیری غیرقابل انکار نهاده است.

 
پاسخ به یک ضرورتپاسخ به یک ضرورت

برنامه‌ریزی به منظور توسعه در ابتدای قرن بیستم و به دنبال تحولات بین‌المللی میان دو جنگ جهانی و پس از آن از سوی غالب کشورهای توسعه‌نیافته پیگیری شد. در ایران پیدایش اندیشه برنامه‌ریزی و تجربه تلاش در عملی ساختن آن در مقطعی کوتاه، پیش از گرایش گسترده در سطح‌ بین‌المللی، طی حکومت رضاشاه به منصه ظهور رسید.

 
استخدام حسابدار برای شرکت ایران و انگلیساستخدام حسابدار برای شرکت ایران و انگلیس

اشاره: آنچه از نظرتان می‌گذرد بخشی از مذاکرات جلسه۱۶ دوره یازدهم مجلس شورای ملی در روز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۳۱۶ است. در این جلسه پیرامون استخدام یک متخصص حسابدار برای نفت انگلیس و ایران تصمیم‌گیری می‌شود.

 
مفاخر کرمانمفاخر کرمان

هرگاه نام کرمان با پژوهش یا تألیفی دربارة‌ این شهر تاریخی مطرح می‌شود، یاد استاد مورخ ارجمند دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در خاطرها شکوفا می‌شود. آن تاریخ‌نگار و آموزگار یگانه، مؤلفی پرکار و صاحب سبک بود که در قریب به یکصد کتاب تاریخی، اغلبی از موضوعات مربوط به بناها و امکنه، فرهنگ و منابع، حوادث و تواریخ، نساء و رجال آن خطة گرم و پرماجرا را به رشتة تحریر کشید. باستانی فقید، مورخی به تمام معنا ایرانی و پیروِ سنن روایت‌نگاری در تاریخ‌نویسی پارسی بود. او هر قطعه از پازل تاریخ را به داستانی دلکش بدل می‌کرد که البته با منابع و مآخذ و اشارات دقیق و وثیق تأیید می‌شد. ا

 
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایرانتاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران

شادروان دکتر حسین محبوبی اردکانی در سال ۱۲۹۴ خورشیدی در اردکان یزد متولد شد و در ۱۳۵۶ در تهران درگذشت. این مورخ دانشمند، نکته‌سنج و صاحب شیوه، «تحصیلات ابتدایی و مقدمات عربی را در محضر حاج شیخ محمد مدیر فراگرفت.

 
اسناد تقلب‌های انتخاباتیاسناد تقلب‌های انتخاباتی

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای‌ اسلامی از خریداری چهار مجموعه سند پارلمانی خبر داد و افزود: روند خرید اسناد در کتابخانه مجلس با همکاری مدیریت فراهم‌آوری و مدیریت مرکز اسناد انجام می‌شود و مجموعه‌ سندهایی که از خارج کتابخانه برای فروش ارائه می‌شود، با حضور کارگروه این بخش قیمت‌گذاری و درصورت هماهنگی با سیاست‌های کتابخانه مجلس خریداری می‌شوند.