مراسم اعدام قاتل ناصرالدین‌شاه مراسم اعدام قاتل ناصرالدین‌شاه

مراسم اعدام میرزارضا کرمانی بار دیگر جلوه‌ای بود از پایداری او و هراس حکومت از واکنش توده‌ها. در نهم صفر (۲۰ژوئیه ۱۸۹۶) حکمی به کاساکوفسکی رئیس بریگاد قزاق رسید به این مضمون: «روز چهارشنبه دوم ربیع‌الاول (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد ۱۲۷۵)، طبق قرار و دستور معین، میرزا محمدرضا کرمانی باید در میدان مشق اعدام نظامی شود و عموم صاحب‌منصبان قشون لازم است در میدان حضور یابند.

 
رویارویی لشکر اسکندر با آریو برزنرویارویی لشکر اسکندر با آریو برزن

نا به روایت «کالیستنس»، مورخ رسمی اسکندر، ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد، نیروهای یونان در پیشروی به سوی «پرسپولیس» پایتخت آن زمان ایران، در یک منطقه کوهستانی صعب العبور (دربند پارس در کهگیلویه) با یک هنگ سپاه ایران به فرماندهی «آریو برزن» رو به رو شدند.

 
روزی که ترشیز، کاشمر شد روزی که ترشیز، کاشمر شد

مرداد ۱۳۱۳ نام شهر تاریخی ترشیز به کاشمر تبدیل شد. طی سده‌های پیش از حمله مغول، ترشیز شهرکی به شکل قلعه‌ای مستحکم با حصار و بارویی نفوذناپذیر، به‌عنوان پایگاهی نظامی برای منطقه ربع نیشابور و مرکز آن نیشابور به شمار می‌آمده ‌است. موقعیت این شهرک در حال حاضر دقیقا مشخص نیست

 
اقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاهاقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاه

در دوره فتحعلی‌شاه خوزستان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد: شوشتر، دزفول و هویزه را جزو کرمانشاهان قرار داده و به محمدعلی میرزای دولتشاه سپردند.

 
فئودالیسم در ایران شکل نگرفتفئودالیسم در ایران شکل نگرفت

اکثر نظریه‌پردازان بر این باورند که در ایران فئودالیسم هرگزشکل نگرفت.

 
نقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگیننقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگین

انگلیس از موانع بزرگ دستیابی عباس‌میرزا به پیروزی در جنگ با روسیه بود. گو اینکه با آن کشور رقابت داشت و در شرایط جنگ سرد بود و نمی‌خواست سرزمین‌های شرقی یکجا در حلقوم روس فرو رود، اما هرگز خواهان نجات ایران و عثمانی مقابل روسیه هم نبود. زیرا ایران قدرتمند می‌توانست با نادری دیگر هند را از چنگ او درآورد.

 
تولید انرژی‌های پاکتولید انرژی‌های پاک

طرح کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یا طرح «یک کمربند و یک جاده» (Belt and Road Initiative- BRI)، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی برای کمک به رشد اقتصادی کشورها و رونق تجارت بین‌المللی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است.

 
ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیمما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم

در نوشته‌های انتقادی پیش از مشروطه و همین طور بعد از آن، تا دوره بیست ساله، به‌طور مرتب، از عوامل ترقی و رشد یاد شده و یکی از مهم‌ترین آنها علم و پیشرفت‌های علمی ذکر شده است. ‌ای کاش می‌شد روزی این مساله را در آن متون دنبال کرد، اینکه بسیاری از کسانی که به مقایسه این طرف آب و آن طرف پرداختند، توصیه کردند که علم یکی از کلیدواژه‌های اصلی پیشرفت جوامع اروپایی است و ما هم باید همان راه را برویم.

 
تغییر در ترکیب اصناف و کشمکش مالیاتیتغییر در ترکیب اصناف و کشمکش مالیاتی

تغییر در ترکیب اصناف تغییرات در بدنه اصناف از زمینه‌های دیگر بروز کشمکش بین اصناف و مالیات‌گیرندگان بود. از آنجاکه مقدار مالیات صنفی مقرر بین اعضای هر صنف سرشکن می‌شد، تغییر در ترکیب کمی ‌شاغلان به یک صنف به عللی چون ترک شغل و گرایش به مشاغل پرکاربردتر و پردرآمدتر، با تاثیرگذاری بر مقدار مالیات پرداختی هر یک از اعضا، موضوع برخی عریضه‌هاست.

 
برون گرا و مستعدبرون گرا و مستعد

نحوه ورود داور به صحنه سیاست موید این است که او ازنظر شخصیتی فردی برون گرا، شهودی و درعین حال مستعد بوده است؛ جمع کردن جوانان به دور خود، تاسیس حزب (نشانه برون گرایی) و روزنامه (نشانه شخصیت شهودی) از نخستین گام های داور برای ورود به دنیای سیاست بود.