سه طرح برای جمع‌آوری مخازن زباله از تهرانسه طرح برای جمع‌آوری مخازن زباله از تهران

سطل‌هایی که اکنون در خیابان‌های شهر تهران برای جمع‌آوری زباله وجود دارد در واقع یک مدل منسوخ در دنیاست که هم شیرابه تولید می‌کند و هم سبب گسترش زباله‌گردی می‌شود.

 
مامور خط کیست؟مامور خط کیست؟

جرج برنارد شاو، نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی جمله معروفی دارد؛ «انجمن‌های تخصصی وسیله‌ای است برای فریب عوام.» شاید این جمله در ابتدا عجیب و غیر‌منطقی به نظر برسد، ولی بهتر است از زاویه تخصصی علم اقتصاد نگاهی عمیق‌تر به آن بیندازیم.

 
ژوبر که بود؟ژوبر که بود؟

پی‌یر آمده ژوبر، مورخ و سیاح فرانسوی، در سوم ژوئن ۱۷۷۹ متولد شد. او از خانواده سرشناسان پروانس و پدرش وکیل دعاوی بود. ژوبر از جمله دانشمندان مشهوری است که زیردست سیلوستر دوساسی پرورش یافت و تالیفات سبب شد که فرانسه در آغاز قرن نوزدهم در زمینه بررسی‌های شرق‌شناسانه در ردیف نخستین قرار گیرد.

 
مرگ شجاعانه یا خفت؟مرگ شجاعانه یا خفت؟

در جریان جنگ‌های ایران و روسیه، زمانی که روس‌ها پس از کسب پیروزی‌های پی‌درپی از ارس گذشته مرند را گرفتند در تبریز فردی به نام «میرفتاح» در خدمت به روس‌ها سنگ تمام گذاشت. او با گروهی به مرند رفت و قوای سه هزار نفری روس را به تبریز کشاند. سردار روسى با«سه فوج و ده عراده توپ از پشت جبال شاد به سوى تبریز روان شد.»

 
دلایل و انگیزه‌هادلایل و انگیزه‌ها

چرخ اگر می‌گذاشت، شاید ایرانیان را روی دیگری (توسعه و عدالت و دادگستری) از قاجاریان به منصه ظهور می‌رسید که نشد.

 
مصائب اجاره‌نشینی در دوره قاجارمصائب اجاره‌نشینی در دوره قاجار

اجاره‌نشینی طهران قدیم مثل خیلی دیگر از پدیده‌های مدرن در زمان ناصرالدین‌شاه رواج یافت. سلطان صاحبقران تهران را از نو نقشه‌کشی و بازسازی کرد و با گسترش مساحت دارالخلافه، جمعیتش هم زیاد شد.

 
اعتراض یا شرارت؟اعتراض یا شرارت؟

کمتر از هفت ماه پس از صدور فرمان مشروطه، ظاهرا اولین اعتراض مردم به کمبود نان در شهر اصفهان صورت گرفت.

 
مفهوم نوین توسعه سرزمینیمفهوم نوین توسعه سرزمینی

ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵)، با پایه‌گذاری تشکیل دائمی «شورای‌عالی آمایش سرزمین» و طرح موضوع «استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین»، «ساختار» و «مفهوم» نوینی را وارد نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور کرده است

 
کاغذسازی در ایرانکاغذسازی در ایران

سال ۷۹۴ میلادی، به فرمان فضل‌بن‌یحیی برمکی، وزیر هوشمند ایرانی، نخستین کارگاه کاغذسازی در بغداد شکل گرفت. سپس، جعفربن‌یحیی‌برمکی فرمان داد که در دیوان‌ها به جای پوست از کاغذ بهره گیرند. به این ترتیب، بهره‌گیری از کاغذ به‌جای پاپیروس در جای‌جای سرزمین‌های اسلامی رونق گرفت و کارگاه‌های زیادی در شهرهای سوریه، فلسطین، مصر، تونس، مراکش و مغرب ساخته شد.

 
 دو جزء عملیات کودتا دو جزء عملیات کودتا

طرح عملیات مشتمل بر دو جزء و بخش بود، بخشی متکی به یک سازمان شهری که در اختیار «برادران رشیدیان» بود و بخش دیگر بر همکاری چند تن از سران عشایر جنوب اتکا داشت. قرار بود که هر دو جزء عملیات در یک زمان آغاز شود.