گریختن ابدیگریختن ابدی

بنا به دلایل داخلی و خارجی، فرار شاه در سال ۱۳۳۲ با دومین فرار وی در ۲۶ دی ۱۳۵۷ برآیندی متفاوت داشت و شاه در سال ۵۷ دیگر نتوانست به قدرت بازگردد. این تفاوت‌ها چه بود؟ آیا ناشی از نوع واکنش نیروهای خارجی طرفدار شاه بود؟

 
نخستین فرار شاهنخستین فرار شاه

۲۵ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا پهلوی سه روز پس از امضای حکم برکناری محمد مصدق به اتفاق همسرش کشور را ترک کرد.

 
زبد‌‌ه التواریخ نوشته شدزبد‌‌ه التواریخ نوشته شد

شهاب‌الد‌‌ین عبد‌‌الله مشهور به حافظ ابرو، مورخ ایرانی ۱۵ اوت سال ۱۴۲۶ میلاد‌‌ی کتاب مهم «زبد‌‌ه التواریخ» را به پایان رساند‌‌.

 
تجد‌‌د‌‌ ناهمزمانتجد‌‌د‌‌ ناهمزمان

مواجهه ایران با مظاهر جد‌‌ید‌‌ مد‌‌رنیته اگرچه به‌د‌‌نبال خود‌‌ تحولاتی عظیم د‌‌ر سیمای جامعه ایرانی برای گذار از سنت به‌سوی مد‌‌رنیته پد‌‌ید‌‌ آورد‌‌ اما د‌‌ر عمل ایران را با د‌‌شواری عظیمی مواجه کرد‌‌ که طی آن گروهی برای حفظ نظم پیشین می‌کوشید‌‌ند‌‌ و تعد‌‌اد‌‌ی د‌‌یگر به‌د‌‌نبال نظم نوین بود‌‌ند‌‌

 
کارگاهی برای مسوولیت‌پذیریکارگاهی برای مسوولیت‌پذیری

جواد رنجبر درخشی لر Ranjbarmail۲@gmail. com در جامعه‌ای که همگان انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرند، رشد و توسعه به سختی به دست می‌آید. قرار نیست همه مردم یک شهر یا کارگران و کارمندان یک مجموعه تولیدی یا خدماتی از خود گذشته باشند و خود را فدای دیگری کنند، اما دست‌کم باید مسوولیت انتخاب‌ها و رفتارهای خود را بپذیرند. جامعه مسوولیت‌پذیر حد وسط یک جامعه پیش رونده است.

 
استیضاح ناموفق رضاخاناستیضاح ناموفق رضاخان

منازعه اقلیت مجلس شورای‌ملی با رضاخان رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ که از هفتم مرداد ماه ۱۳۰۳ آغاز شده بود در ۱۸ مرداد آن سال شدت یافت.

 
طغرل و فتح اصفهانطغرل و فتح اصفهان

نهم اوت ۱۰۵۲ میلادی (۱۸ مرداد ۴۳۱ هجری خورشیدی) شهر اصفهان به دست طغرل سلجوقی افتاد. دوازده سال پیش از این، سلجوقیان که از ترکان اغوز بودند و از آن سوی رود «سیردریا» آمده بودند بر غزنویان (دسته دیگری از ترکان مهاجر) غلبه کرده، به قدرت رسیده و از آن پس سرگرم تصرف شهرهای ایران‌زمین یکی پس از دیگری شدند. محمود غزنوی در ۱۰۳۰ میلادی درگذشته بود و راه برای ادامه مهاجرت سلجوقیان در منطقه «فرارود» و عبور از آمودریا باز شده بود، زیرا مسعود غزنوی پسر محمود اجازه مهاجرت را به سمت جنوب به آنان داده بود.

 
شرکت‌های بزرگ دیجیتال «موتورهای توصیه‌گر» می‌سازندشرکت‌های بزرگ دیجیتال «موتورهای توصیه‌گر» می‌سازند

آناهیتا جمشیدنژاد شاید مهم‌ترین تمایز بین بنگاه‌های «دیجیتال‌زاد۱» و شرکت‌های موروثی افراد، مجموعه داده یا منابع محاسباتی آنها نیست بلکه تعهد در ارائه توصیه‌های دقیق و قابل‌ پیگیری به مشتری وجه متمایز آنها محسوب می‌شود.

 
نقاط تاریک و روشن زندگی تقی‌زادهنقاط تاریک و روشن زندگی تقی‌زاده

سیدحسن تقی‌زاده، از جمله رجال سیاسی ایران است که نزد اهالی فرهنگ و سیاست، کمتر به خوشنامی شهره است. پناه بردن به سفارت انگلیس در جریان به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر و سپس خروج از ایران با وساطت و پشتیبانی سفارت انگلیس، عضویت درتشکیلات فراماسونری لژ بیداری ایرانیان و ارتقای درجه، تا سمت « استاد اعظم»؛ آمریت یا مشارکت در ترور آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی از رهبران برجسته نهضت مشروطه و دست‌کم اطلاع از طرح ترور، همکاری تنگاتنگ با رضاشاه و امضای قرارداد ۱۹۳۳ تمدید قرارداد دارسی، مشارکت در تغییر قانون‌اساسی و افزایش اختیارات محمد رضاشاه و... کارنامه سیاسی‌اش را سخت زیرسوال برده است.

 
درآمدهای مالیاتی در دوره قاجاردرآمدهای مالیاتی در دوره قاجار

درآمدهای حکومت در دوره قاجار از منابع گوناگونی تامین می‌شد که عبارت بودند از: مالیات‌ها، عواید گمرک، درآمد املاک شاهی (خالصجات)، عواید حاصل از دادن امتیازات به افراد و دولت‌های خارجی، درآمد تلگرافخانه، پستخانه، ضرابخانه و معادن. آنچه در نوشتار پیش‌رو مدنظر قرار گرفته درآمدهای مالیاتی است.