دفتر قدیمی بیماراندفتر قدیمی بیماران

در طول آن مدت که شنبه‌های زجرآورزن گویی در انتظار مجازاتی سپری می‌شدند، من در جست‌وجوی «او» بودم. غروب‌های بهار طولانی هستند.

 
در حمام «قوام‌الدوله» را گل گرفتند!در حمام «قوام‌الدوله» را گل گرفتند!

رنگ سفید دیوارها آن‌قدر با هم اُخت شده‌اند که اگر از وجود حمام «قوام‌الدوله» مطمئن نباشی، فکر می‌کنی راه را اشتباه آمده‌ای. محلی‌ها می‌گویند ورودی حمام ثبت ملی‌شده قوام‌الدوله را دو سالی می‌شود که گل گرفته‌اند.خیابان امیرکبیر، بین چهارراه سرچشمه و سه‌راه امین‌حضور، خیابان باریک و پرپیچ و خم «میرزا محمود وزیر» با تاریخ غنی‌اش، تکه‌ تاریخی دیگری از دوران قاجار را مدت‌هاست از دست داده.

 
موج مرگموج مرگ

پدر آنخل در توری‌دار را هل داد و باز کرد. کودکی که مشخص نبود پسر است یا دختر بر تشکی دراز کشیده بود.

 
روایت تاریخی از ساخت خودرو در ایرانروایت تاریخی از ساخت خودرو در ایران

ضا نیازمند یکی از پایه‌گذاران صنعت خودرو در ایران بود. سال ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تاسیس کرد و تا سال ۱۳۵۰ رئیس هیأت عامل این سازمان بود. البته تاثیرگذاری خود بر صنعت را پیشترها و از معاونت وزارتخانه آغاز کرد و بعدها با استعفا از ریاست سازمان گسترش و نوسازی به دیگران فرصت حضور داد.

 
مسیر شکل‌گیری پارلمان شهری در ایرانمسیر شکل‌گیری پارلمان شهری در ایران

احتسابیه بعد از کنت به «میرزا عباس خان مهندس باشی» نخستین تحصیلکرده پاریس رسید. او تصمیم داشت چهره قدیمی و عتیق تهران را تغییر دهد و شهری با خیابان‌کشی‌های مدرن بسازد ولی موفق به انجام این کار نشد. مجدالاسلام کرمانی در سفرنامه خود درباره مهندس‌باشی نوشته است: «می‌خواست خیابان‌های تهران را مانند پاریس بسازد ولی مردمان طماع که می‌خواستند از عرض و طول خیابان‌ها بدزدند و برای خودشان دکان و مستغل بسازند مانع از انجام خیالش شدند.»

 
آشفتگی پایتخت از تشدید دخالتآشفتگی پایتخت از تشدید دخالت

تبعات برکناری شهردار تهران از ریاست ستاد مدیریت بحران پایتخت پس از گذشت ۹ ماه از ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور نمایان شد.

 
پیشگیری با دولت الکترونیکپیشگیری با دولت الکترونیک

موسسه «جهد» یا جمعیت هم‌اندیشان دادخواه، توسط جمعی از دوستان برای مبارزه و ریشه‌کردن فساد و توجه به ابعاد پیشگیرانه و شفافیت و همچنین مقابله با عادات و رفتار‌های فسادزا از سال ۹۷ شکل گرفت.

 
شفافیت در قلب پایتختشفافیت در قلب پایتخت

هر آنچه در نهادی اجرایی یا در نهادی سیاست‌گذار اتفاق بیفتد، اگر پیوند خود را با جامعه و به‌خصوص جامعه متخصصان و دانشگاهی برقرار نکند، شاید با عوض شدن نمایندگان در نهادهای سیاست‌گذار، آن سیاست‌ها دیگر قابل تداوم نباشند.

 
نظارت نهادهای غیردولتینظارت نهادهای غیردولتی

از بنده جمله‌ای نقل شده است به این مضمون که جمهوری اسلامی را حمله نظامی، کودتای نظامی و انقلاب مخملی ساقط نمی‌کند، ولی اگر با فساد مبارزه نشود، حتما جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند؛ این استنباط بنده از فهم دینی، تجربه بشری و همچنین علم اقتصاد سیاسی است.

 
کرونا و فقر اقتصاد شهریکرونا و فقر اقتصاد شهری

بازگشت به ایده بازآفرینی شهری یکی از راهکارهای بنیادین برای توسعه اقتصادی شهرها و اقتصاد پساکرونا در ایران است. این رویکرد ظرفیت لازم برای تحریک تقاضا در اقتصادشهری را دارد مشروط بر آنکه دولت از اندیشه خام بکوبیم و بسازیم و مداخله در بازار ساخت مسکن دست بشوید و به یک چارچوب نظری اقتصادی پایبند باشد.