الزام دفاع از دولت- ملت ایرانالزام دفاع از دولت- ملت ایران

ایران سابقه صدساله در فرهنگ حکومت‌داری جدید مبتنی بر مشارکت شهروندان دارد. در انقلاب مشروطه زمینه‌های تشکیل حکومت‌داری مکانیکی شکل گرفت و سازوبرگ‌های ملی و حاکمیت مطلقه فراهم شد.

 
خاطره و روایتی از تهران قدیمخاطره و روایتی از تهران قدیم

گرچه نام و نشان دقیقی از نخستین گروه از بانوانی که در بلدیه یا در زمان بعد از بلدیه و شهرداری شدنش در دسترس نداریم اما خیلی‌ها به یاد دارند که سیستم تاکسیرانی تهران را یک زن بنیان گذاری کرد و به وضعیت نابسامان مسافرکشی توسط اتومبیل‌های شخصی سر و سامان بخشد‌.

 
ظهور اندیشه‌های چپ در اروپای شرقیظهور اندیشه‌های چپ در اروپای شرقی

«کمونیست کسی است که مارکس را می‌خواند و ضد کمونیست فردی که او را می‌فهمید.» این یکی از دیالوگ‌های سوتلانا آلکسییویچ در کتاب «نیمه وقت» است. در این کتاب برنده جایزه نوبل ، تأثیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در زندگی فردی انسان بطور مستندی بازگویی می‌کند.

 
ای ایران غمت مرساد…ای ایران غمت مرساد…

سال‌ها و روزها از پی هم می‌گذرند و ما باید برای نسل‌های آینده میراث و دستاوردی داشته باشیم.

 
میدان‌داری مالکان بزرگمیدان‌داری مالکان بزرگ

جاوز و تصرف عدوانی اراضی و املاک دیگران به بهانه‌های مختلف، یکی از راه‌های گسترش مایملک توسط اشخاص دارای قدرت مالی و اجتماعی بود.

 
پرسش کانونی درباره آلودگی هواپرسش کانونی درباره آلودگی هوا

پرسش کانونی در موضوع آلودگی هوا این است که آیا این پدیده تنها یک امر فنی است یا آنکه به ظرفیت اقلیمی شهر-منطقه‌ها نیز بستگی دارد.

 
تغییر ساختار یک ضرورت استتغییر ساختار یک ضرورت است

کتاب مهم «کوچک زیباست» اثر ارنست شوماخر که سی و چند سال پیش منتشر شد، نگرشی متفاوت به زندگی و دستاوردهای شهرنشینی در جهان صنعتی و پسا صنعتی دارد. در حقیقت مدرنیسم، هرچه که داشت یا نداشت، عیب‌ها و مشکلاتش عیان شده بود و انسان‌ها را در تارهای نامرئی محبوس و بیمار ساخته بود.

 
محمود سریع‌القلم: آینده کشور در گرو بین‌المللی شدن استمحمود سریع‌القلم: آینده کشور در گرو بین‌المللی شدن است

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مسیر طی‌شده‌ کشور در دویست سال گذشته، مسیر کند، پرچالش و البته درستی بوده است، گفت: اگر بین‌المللی نشویم، در فرآیند سود و خطا باقی می‌مانیم.

 
نیکوکاری در ارائه خدمات مهندسینیکوکاری در ارائه خدمات مهندسی

نیکوکاری در دنیای امروز مصدایق بیشتری نسبت به گذشته دارد، چندان که کار نکوهیده. جنبه سنتی نیکوکاری کمک‌رسانی در زمینه‌های عمومی و تامین مایحتاج اولیه افراد نیازمند است؛ مواردی از قبیل تامین خوراک، پوشاک و سرپناه. اما در جوامع جدید و تخصصی امروز جوانب دیگری از نیکوکاری را می‌توان در نظر داشت

 
موانع تشکیل بورژوازی در عهد صفویموانع تشکیل بورژوازی در عهد صفوی

در سایه صلح و ثباتی که در ایران عهد صفوی پدید آمد، موجبات رونق بازار تجارت و گسترش صنایع فراهم شد. به هر حال شواهد نشان می‌دهد که در این دوره با اینکه تجارت ایران رونق نسبی یافت، اما در سطح کلان نه تجارت و نه صنایع و پیشه‌ها توسعه چشمگیری داشت و نه پیشرفت‌های عمده در شیوه تولید و استفاده از فنون جدید حاصل شد.