اولتیماتوم روسیه تزاریاولتیماتوم روسیه تزاری


روسیه تزاری با رایزنی انگلستان روز چهارشنبه ۷آذر ۱۲۹۰ه‍. خ اولتیماتوم سختی به دولت ایران داد و به موجب آن از ایران خواست که مورگان شوستر و همراهانش هر چه زودتر ایران را ترک کنند و دولت ایران متعهد شود که در آینده برای به‌کارگیری مستشاران خارجی، پیشاپیش رضایت دولت‌های روس و انگلیس را جلب کند و نیز هزینه لشکرکشی روس‌ها را به ایران عهده‌دار شود.

 
همه قول‌ و قرارهای فتحعلی‌شاهیهمه قول‌ و قرارهای فتحعلی‌شاهی


یک آبان‌ماه مصادف با سالمرگ فتحعلی‌شاه، دومین شاه از دودمان قاجار است که از سال ۱۱۷۶خورشیدی به مدت ۳۶سال و ۸ماه بر ایران فرمانروایی کرد. نام فتحعلی‌شاه‌ قاجار در ذهن ما معمولا یادآور یکی دو قرارداد تاریخی ننگین است اما شاه قاجار در مدت سلطنت ۳۶ساله‌اش چندین قرارداد امضا کرد

 
«قلعه بن» کاوش می‌شود«قلعه بن» کاوش می‌شود

محوطه تاریخی «قلعه بن» مازندران ازجمله مناطقی است که احتمال استقرار عصر مفرغ و آهن در آن وجود دارد اما طی سال‌های گذشته با احداث جاده و این روزها با احداث پارک روی محوطه باستانی، مورد تهدید و تخریب قرار گرفته است.

 
حال خوش خواندنحال خوش خواندن

خواندن، تجربه دلنشین و عجیبی است که می‌توانیم از کودکی درک کنیم پیش از آن که زبانی برای بیان یا سوادی برای فهم آنچه می‌خوانیم و می‌بینیم داشته باشیم.
کسی چه می‌داند شاید حال خوش دیدن عکس‌های یک کتاب کودکانه و خواندن روایتی ذهنی از ارتباط آن تصاویر برای انسانی کم‌سال و خرد، همانند حال خوش نوشتن و مکتوب‌کردن توسط اجداد اولیه ما بر تن غارها و سنگ‌ها و الواح خشتی و چوبی باشد؛ آن‌ها هم می‌نگاشتند و می‌نوشتند تا آنچه می‌بینند و می‌فهمند هم برای خودشان بماند هم برای آیندگان و با دیدن هرباره آن دست‌ نگاره‌ها، حال خوش خواندن تداعی شود و با زبانی که ندارند آنچه را می‌بینند، آنطور که می‌فهمند بخوانند.به تدریج اما میان خواندن و نوشتن با پیشرفت و سعادتمند‌شدن رابطه برقرار شد و از آن پس تا امروز حتی پدران و مادرانی که خود سواد درست و حسابی ندا‌شته‌اند، همه تلاششان را کرده‌اند تا فرزندانشان باسواد شوند و به جاهایی که خودشان نرسیده‌اند یا مراتبی که خود فرزندانشان می‌خواهند برسند.

 
اعتراض شیخ فضل‌الله به مشروطهاعتراض شیخ فضل‌الله به مشروطه

شیخ فضل‌الله نوری اواخر آبان‌ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی مخالفت خود را برمبنای شرع در برابر مشروطه اعلام کرد.

 
انتقال پایتخت از قزوین به اصفهانانتقال پایتخت از قزوین به اصفهان

۲۱ آبان سال ۹۷۷ ه.ش شاه عباس پس از پیروزی بر ازبکان پایتخت کشور را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. دوازدهم نوامبر سال ۱۵۹۸ میلادی شهر اصفهان یک بار دیگر پایتخت ایران شد.

 
ارائه لایحه ملی شدن آب به مجلس شورای ملیارائه لایحه ملی شدن آب به مجلس شورای ملی

لایحه ملی شدن آب‌های ایران ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۵ به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه ۲۷ تیر ۱۳۴۷ به تصویب رسید.

 
استرآباد در سفرنامه‌های عصر قاجاراسترآباد در سفرنامه‌های عصر قاجار

۱۰ شهر اول جهان در لیست «شهرهای هوشمند ۲۰۱۹» با اعلام رتبه‌ هر یک از آنها در حوزه‌های سنجش کیفیت زندگی، معرفی شدند.

 
۶ مهارت شهرداران شهرهای برتر۶ مهارت شهرداران شهرهای برتر

دنیای اقتصاد : ۱۰ شهر اول جهان در لیست «شهرهای هوشمند ۲۰۱۹» با اعلام رتبه‌ هر یک از آنها در حوزه‌های سنجش کیفیت زندگی، معرفی شدند.

 
اطبا و درآمد طبابت در اواخر دوره قاجاراطبا و درآمد طبابت در اواخر دوره قاجار

از کار همه‌کس بهتر کار یک سلسله از اطبای ماست که معروف به علم و عمل شده‌اند از قبیل امیر اعلم، اعلم الملک، لقمان‌الدوله، لقمان الملک، حکیم اعظم، اعلم‌الدوله و غیره و غیره. اینها در مریضخانه‌ها و حفظ الصحه و بلدیه، خدمت شاه، حضور ولیعهد، حقوق گزاف دارند. در مدارس هم از روی ساعت (تا ساعتی سه تومان) درس می‌دهند.