رفراندوم قانون‌اساسیرفراندوم قانون‌اساسی

۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد.

 
گفته هاگفته ها

«... چاپارهایی که از تهران به مقصد شهرستان‌ها حرکت می‌کردند، حامل صدها نامه از مظفرالدین شاه و درباریان بودند که خطاب به فئودال‌ها، مالکان مرتجع و مستبد و روسای ایلات شاهسون نوشته شده بود.

 
استخدام متخصص آمار از آمریکااستخدام متخصص آمار از آمریکا

آنچه از نظرتان می‌گذرد گزارش کمیسیون امورخارجه درباره استخدام ریچارد کلینتون بروئر تبعه دولت آمریکا برای امور سرشماری و آمار است که در جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۳۵ نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی قرائت شده و موافقان و مخالفان نظر خود را ابراز کرده‌اند

 
فاکتور فروش مسکن ملیفاکتور فروش مسکن ملی

شرایط ورود به طرح ساخت و عرضه خانه‌های دولتی - مسکن ملی - یک ظاهر سه بعدی دارد که به صراحت اعلام شده، اما حاوی یک باطن دو وجهی هم هست.

 
اقتصاد حاشیه نشینیاقتصاد حاشیه نشینی

سکونتگاه‌های پیرامون کلان‌شهرها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: شهرهای جدید که با برنامه‌ریزی از پیش و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی تاسیس می‌شوند مانند اندیشه و پرند؛ روستاهایی که به سبب اسکان و کار عموما غیررسمی تهیدستان مهاجر دیگر چندان شباهتی به روستاهای سنتی ندارند و می‌توان آنها را شهرک‌های شبه‌صنعتی-شبه‌مسکونی غیررسمی نامید مانند طالب‌آباد در جنوب تهران، اما هنوز رسما شهر شناخته نمی‌شوند

 
پارادوکس شهرهای جدیدپارادوکس شهرهای جدید

سیاست احداث شهرهای جدید در ایران با هدف کاهش فشارهای جمعیتی وارد شده به شهرهای بزرگ در اواخر دهه ۶۰ مطرح شد.

 
برنامه ‌ریزی شاهانه!برنامه ‌ریزی شاهانه!

در سال ۱۹۷۰ نتایج نامطلوب شاه را واداشت که دانش برنامه‏‌ریزی اقتصادی خود را زیر سوال برد. او عقیده داشت که خودش درباره صنعتی شدن بیشتر از اقتصاددانان رژیمش می‏داند؛ بنابراین، خود برای حل مشکلات وارد میدان شد و این، همان چیزی بود که اقتصاددانان بسیار نگران آن بودند.

 
مناقشه بر سر استخدام رئیس پست و تلگرافمناقشه بر سر استخدام رئیس پست و تلگراف

نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی بنا به پیشنهاد وزارت مالیه طی تصویب یک ماده واحده به دولت اجازه دادند مسیو ژامار، تبعه دولت بلژیک را به سمت ریاست کل پست و تلگراف استخدام کند. آنچه می‌خوانید نظر دو تن از مخالفان و موافقان این مصوبه است

 
طلوع از شرق ادامه دارد؟طلوع از شرق ادامه دارد؟

پس از بحران همه‌گیری ویروس کرونا، رقابت بر سر بازگشت به رونق اقتصادی و افزایش نفوذ در جهان بین بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا از سرگرفته می‌شود و این رقابت دارای پیامدهای ژئوپلیتیک خواهد بود.

 
نمک گرانبهاتر از طلانمک گرانبهاتر از طلا

مثلا یک آنفلوآنزایی که در بهار می‌آید و گریبان همه را می‌گیرد، مردم به مغازه‌ها هجوم برده بودند و هر ادویه‌ای گیرشان می‌آمد، حتی نمک را می‌خریدند، درست همان کاری که پیش‌تر با کاکائو کرده بودند.