اخبار و مقالات مربوط به آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی یکی از ۳۱ استان ایران است، که در شمال غربی کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه (در اصل: اورمیه) است. در کنارهٔ شرقی این استان، دریاچه ارومیه قرار دارد.

صفحه آذربایجان غربی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
قربانگاه آثار تاریخیقربانگاه آثار تاریخی

نقض قانون و تخریب آثار فرهنگی - تاریخی در برخی طرح‌های سدسازی از جمله سد «سیلوه» ادامه دارد.
بر اساس بند ج ماده 114 قانون برنامه‌ پنج‌ساله چهارم همه‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظف هستند قبل از اجرای طرح‌های عمرانی گسترده و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی- تاریخی میراث فرهنگی در آن خصوص اقدام و در طراحی و مکان‌یابی طرح‌های یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند.

 
زین العابدین معمارزین العابدین معمار

سده هفتم
نام اثر: مسجد جامع ارومیه
مسجد جامع رضائیه از بناهای نیمه دوم قرن هفتم هجری است. بنای طاق گنبد و شبستان بزرگ آجری آن از لحاظ معماری و ساختمان طاق و قطر پی بنا و استحکام بدنه سنگی قابل توجه است. منظره خارجی گنبد شامل پایه آجری شانزده ترک است که منتهی به نوک گنبد می گردد.

 
مقبره سازی متصوفه آذربایجانمقبره سازی متصوفه آذربایجان

مقابر برجی در شکل اولیه خود به صورت استوانه بلندی می باشد که بامی مخروطی شکل یا اصطلاحاً رُک آن را می پوشاند...