اخبار و مقالات مربوط به ایلام

این استان از استان‌های کمابیش جنگلی ایران است. پیش از دوره رضاشاه به این ناحیه پشتکوه می‌گفتند،اما در شهریور ۱۳۱۴ ه. ش. در زمان پادشاهی رضاشاه به موجب تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران و به منظور یادآوری عظمت و شکوه تمدن عیلام باستان، نام روستای حسین‌آباد، به ایلام تغییر یافت.

صفحه ایلام در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
نگاهی به ایلامنگاهی به ایلام

شهر ایلام،مرکز شهرستان و استان ایلام،با پهنه ای حدود ۲۰ کیلومتر مربع در شمال استان ایلام، در ۳ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه پهنای شمالی و ۴۶ درجه و ۲۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه درازای خاوری نسبت نیمروز گرینویچ قرار دارد

 
تخریب یک تپه هفت‌هزار ساله در ایلامتخریب یک تپه هفت‌هزار ساله در ایلام

این محوطه 30 هکتاری در نوع خود بی‌نظیر است؛ ولی به‌دلیل کارهایی که برای کانال‌کشی انجام شده، از حدود کمتر از یک هکتار این محوطه تاریخی، یک جاده 10 متری عبور کرده و زمین با غلتک صاف شده است