اخبار و مقالات مربوط به اردشیر سیروس

اردشیر سیروساردشیر سیروس عضو انجمن مفاخر معماری ایران
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو هیات مدیره مهندسین مشاور برآیند
صفحه اردشیر سیروس در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
پیش درآمدی بر هم اندیشی معماری برای صنایعپیش درآمدی بر هم اندیشی معماری برای صنایع

نکوداشت اردشیر سیروس - تحولات و دگرگونی هایی که با سرعت حیرت انگیز در بخش های زندگی، چون وضعیت اجتماعی، دانش، معنویات و صنایع و سایر جوانب انسانی رخ می دهد، ما را بر این باور مصمم می دارد که افکار، نگرش ها و عادات و فرضیات دوران کودکی بشر بایستی بتدریج از میان برداشته شود و ساختار مدنیت جدید بر اساس قوای بلوغ متعالی (فیزیکی – عقلانی و روحانی) شکل گیرد.

 
امانتی به نام محیط زیستامانتی به نام محیط زیست

استواری زنجیره حیاتی بشر براساس پایداری و بلوغ و تعالی است، ولی امروز با نگرانی شاهدیم چگونه آدم‌ها حتی دورترین نقاط کره خاکی را مورد تهاجم خودشان قرار دادند و با ناباوری می‌بینیم چگونه مظاهر ارزشمند طبیعت این منشاء حیاتی را که بنابر احکام و آیات مقدس امانات الهی شمرده می‌شوند
بنابر شواهد تاریخ یا آن را از میان بردند و یا در شرف نابودی قرارش دادند، تا آن درجه که فرار کوتاه از شهرها به منظور لذت بردن از طبیعت را غیرممکن ساخته
با استناد به کلام‌الله مجید در سوره احزاب آیه 72:
«انا عرضنا الامانه علی السموات والارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولا»

 
امانتی به نام محیط‌زیستامانتی به نام محیط‌زیست

اردشیر سیروس : استواری زنجیره حیاتی بشر براساس پایداری و بلوغ و تعالی است، ولی امروز با نگرانی شاهدیم چگونه آدم‌ها حتی دورترین نقاط كره خاكی را مورد تهاجم و تجاوز خودشان قرار دادند و با ناباوری می‌بینیم چگونه مظاهر ارزشمند طبیعت این منشاء حیاتی را كه بنابر احكام و آیات مقدس امانات الهی شمرده می‌شوند بنابر شواهد تاریخ یا آن را از میان بردند و یا در شرف نابودی قرارش دادند...

 

اردشیر سیروس : در کشور ما معماری به ابزاری برای سوداگری سازندگان سودجو تبدیل شده است و این افراد به واسطه توانایی مالی، دست به ساخت و سازهای بی رویه در مکان های نامناسب می زنند.

 

 
مانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت استمانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت است

اردشير سيروس عضو هيئت اعضاي انجمن مفاخر معماري ايران گفت: براي نوسازي بافت هاي فرسوده يك شهر ابتدا مديريت كافي نياز است ولي در اين زمينه تا به حال مديريت به قدر كافي قوي عمل نكرده است. وي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در زمينه نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مديريت جامع حرف اول را مي زند...

 
اصلاح الگوي مصرف تصحيح ساختارهاي نامطلوب استاصلاح الگوي مصرف تصحيح ساختارهاي نامطلوب است

اردشير سيروس، عضو هيئت امناي انجمن مفاخر معماري ايران، اصلاح ساختارهاي نامطلوب را بهترين شيوه اصلاح الگوي مصرف عنوان كرد. اصلاح ساختار از اولويت هايي است كه براي رسيدن به هر هدفي بايد مورد بازنگري قرار گيرد. راي موفقيت بيش تر در امور ساختماني و ساخت و ساز توافق و تعامل سه طيف كارفرما، طراح و پيمانكار با هم بسيار حياتي و مهم بوده و سبب پيشبرد فعاليت مي شود كه در نتيجه آن بسياري از هزينه هاي زايد و اضافي كاسته خواهد شد...

 
مصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانیمصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانی

48درصد از انرژي جهان در بخش معماري مصرف مي‌شود اين ميزان در ايران 45 درصد است كه به اعتقاد كارشناسان 25 درصد آن اضافي است. از اين رو با توجه به كمبود منابع انرژي فسيلي، توجه ويژه به بحث معماري پايدار در آينده، يك ضرورت انكارناپذير است. عليرضا قهاري، رئيس هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران افزود: وقتي در كشوري مسائل صرفه‌جويي در انرژي يا اصلاح الگوي مصرف براي نيل به توسعه پايدار مطرح است، نمي‌توان به‌طور كلي صحبت كرد، بلكه بايد به سوي تخصص رفت...

 
صنایع، محیط زیست و توسعه پایدارصنایع، محیط زیست و توسعه پایدار

اردشير سيروس - در توسعه جهانی هدف، ایجاد رفاه و آسایش جمیع امم و مدنیت جهانی است که در حال ظهور و بروز می باشد . ما عصر انتقال را تجربه می کنیم و در این انتقال جهانی سهیم و شریک هستیم . تحولی که عنوانش گذر از دوران طفولیت جمعی به بلوغ جمعی توصیف می شود . تحولات انقلابی که به سرعتی حیرت انگیز در هر بخشی از زندگی هم چون: تحولات اجتماعی ، دانش ، معنویات و صنایع و سایر جوانب انسانی رخ مي دهد، در این دوران موانعی که توسط افکار ، نگرش ها و عادات دوران کودکی نوع بشر ایجاد شده ، تدریجاً از بیخ و بن باید از میان برداشته شود و ساختارهای مدنیت جدیدی که می تواند قوای بلوغ متعالی را منعکس سازد، شکل می گیرند...