اخبار و مقالات مربوط به انوشه منصوری

انوشه منصوریانوشه منصوری عضو انجمن مفاخر معماری ایران
عضو سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران
عضو هیئت امناء و دبیر انجمن مفاخر معماری ایران
عضو هیئت موسس و بنیانگذار کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
مشاور خانه هنرمندان ایران
عضو هیئت موسس و هیئت دبیران جامعه مهندسان معمار ایران
عضو موسس انجمن زنان هنرمند ایران
عضو هیئت مدیره موسسه خیریه امداد دارویی درمانی مدد
عضو شورای راهبردی فناوری های نوین ساختمان در قطب فناوری معماری دانشگاه تهران
عضو شورای سیاستگذاری طراحی منظر شهری و برگزاری مسابقات در شهرداری مرکز – (ایرانشهر)
مدیرعامل موسسه مطالعاتی جهان باغ ایرانیان
صفحه انوشه منصوری در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
رویکرد زیبا شناسانه و « هنر ملی»رویکرد زیبا شناسانه و « هنر ملی»

انوشه منصوری : آن جلوه وجود انسانی که در سنت ها، آیین ها و آداب و رسوم اقوام و ملل ریشه داشته و رویکردی زیباشناسانه به سوی فطرت ها و آنچه جمیل و جمال است دارد، «هنر ملی» نامیده می شود.

 

از ثروت و گنج بی پایان این سرزمین
از کالبد پر جان و خون این سرزمین
از گیسوان سیاه روان که بر جسم سرسخت این سرزمین جاری است

 
آموزش فني و حرفه اي، سرمايه ملي صنعت ساختماني را شكوفا مي كندآموزش فني و حرفه اي، سرمايه ملي صنعت ساختماني را شكوفا مي كند

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران گفت: 6 مرداد، روز ملي آموزش فني و حرفه اي و روز كارآفريني بهترين روز براي به حركت در آرودن ثروتهاي ملي اعم از نيروهاي انساني و جوانان فعال در صنعت ساختماني است. ه گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سيد عليرضا قهاري امروز در نشست ترويج آموزش فني و حرفه اي گفت: 6 مرداد ماه روز ملي آموزش فنهي و حرفه اي و روز كارآفريني يا به تعبير روز به حركت در آوردن ثروت و سرمايه هاي ملي اعم از نيروهاي انساني و جوانان كشور است...

 
مصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانیمصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانی

48درصد از انرژي جهان در بخش معماري مصرف مي‌شود اين ميزان در ايران 45 درصد است كه به اعتقاد كارشناسان 25 درصد آن اضافي است. از اين رو با توجه به كمبود منابع انرژي فسيلي، توجه ويژه به بحث معماري پايدار در آينده، يك ضرورت انكارناپذير است. عليرضا قهاري، رئيس هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران افزود: وقتي در كشوري مسائل صرفه‌جويي در انرژي يا اصلاح الگوي مصرف براي نيل به توسعه پايدار مطرح است، نمي‌توان به‌طور كلي صحبت كرد، بلكه بايد به سوي تخصص رفت...

 
ایجاد تشکل های معماری و معمارانایجاد تشکل های معماری و معماران

يکي از اهداف عاليه انجمن کوشش در جهت ارتقاء جايگاه معماري و معماران در سطح جامعه و در سراسر کشور است. به همين منظور از آغاز سال 1384 از طريق سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در استان‏ها و دريافت اسامي و آدرس معماران براي تشکيل نهادهاي تخصصي معماري در هر استان دعوت بعمل آمده است .

 
گسترش استفاده از فناوری نوین ساختمانی موضوع هفته معماری استگسترش استفاده از فناوری نوین ساختمانی موضوع هفته معماری است

معماری و میراث فرهنگی: عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در هفته معماری (سوم تا نهم اردیبهشت ماه) سال جاری یکی از موضوع های اصلی و مورد بحث گسترش استفاده از فناوری های نوین ساختمانی است.

 

گسترش استفاده از فناوری نوین ساختمانی موضوع هفته معماری است
معماری و میراث فرهنگی: عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در هفته معماری (سوم تا نهم اردیبهشت ماه) سال جاری یکی از موضوع های اصلی و مورد بحث گسترش استفاده از فناوری های نوین ساختمانی است.