اخبار و مقالات مربوط به ایرج شهروز تهرانی

ایرج شهروز تهرانیایرج شهروز تهرانی عضو انجمن مفاخر معماری ایران
عضو هیات امناء و هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران
مدرس دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1349
مدرس گروه معماری دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1359-1350
مدرس معماری در دانشكده فنی دانشگاه تهران به مدت یك سال
صفحه ایرج شهروز تهرانی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
شهر من آیینه منشهر من آیینه من

روزی پلنگی که راه و محل زندگی خود را گم کرده بود ناگهان به منزلی وارد میشود و خود را در اطاقی که دیواره های آن از آیینه پوشیده بود می یابد.
ناگهان متوجه میشود که بوسیله چندین پلنگ دیگر احاطه شده است و شروع به غریدن و نشان دادن دندانها مینماید " پلنگهای دیگر هم میغریدند و دندانها را با عصبانیت نشان میدادند...

 
معماری ما در بی‌هویتی به سر می‌بردمعماری ما در بی‌هویتی به سر می‌برد

معماری کشور ما در بی‌هویتی به سر می‌برد که منشاء آن آموزش نادرست معماری در دانشگاه‌هاست.

 
نقدی در باره رابطه کیفیت زندگی و معمارینقدی در باره رابطه کیفیت زندگی و معماری

ایرج شهروز تهرانی : هر فضا و محلی ترکیبات جغرافیائی و فیزیکی خود را بصورت خودیار زندگی و تعریف میکند. انسان در فضائی که زندگی میکند رابطه مستقیمی با انچه اطراف او چه بصورت متناسب یا غیر عادی است بر قرار مینماید. مثلا عناصر متشکله منظر و ساختارهای موجود در رابطه با یکدیگر با حقایقی متناسب و غیر متناسب در کنار هم کلا بصورت واحد مطرح میگردد.

 
رابطه هنر و هنرمند - سخن آذرماه 1392رابطه هنر و هنرمند - سخن آذرماه 1392

ایرج شهروز تهرانی : هنر حاصل ذوق ، حس زیبا شناسی هنرمند، تجربه ها و آموخته های اوست، هنرمند در این مسیر، در تعامل با هنر و دانش اقدام و ملل دیگر، بر غنای تجربه خود میافزاید و افق دید خویش را میگستراند و از این رهگذر آثار و اندیشه های هنری به منصه ظهور میرسد و میراث هنری شکل میگیرد...

 
میراث فرهنگ عامهمیراث فرهنگ عامه

در فرهنگ غرب علاوه بر لغت میراث فرهنگی به واژه‌هایی مانند میراث محیطی برمی‌خوریم كه به‌طور اجمال می‌تواند معنای جامع‌تر و عمیق‌تری را از آنچه برای ما از روزگاران پسین باقی مانده است، داشته باشد.

 
بیاد دوست و همکار عزیزم دکتر محمد امین میرفندرسکیبیاد دوست و همکار عزیزم دکتر محمد امین میرفندرسکی

ایرج شهروز تهرانی : انجمن مفاخر معماری این افتخار را بمن محول نمود که بیادت چند سطری در افتتاحیه گفتمان سایت مفاخر معماری ایران بنویسم و از دوستان و همکاران تقاضا نمایم که با درج هر خاطره یا نقدی در این گفتمان شرکت نمایند تا بلکه بتوانیم بدین صورت حضور والای آن عزیز را همیشه در جمع خود احساس و نگه دارباشیم...

 
بهینه سازی و فناوری‌های نوین ساختمانیبهینه سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی

دكتر ایرج شهروز تهرانی : با توجه به اینکه طراحی و ساخت و ساز بصورت سنتی یا بهتر بگوئیم استفاده از سیستم‌هاو متدولوزی طراحی و ساخت و ساز که تا بحال بصورت عموم مطرح بوده است نمی‌تواند به نیازهای مسکن و عموما ساخت و ساز که در کشور برنامه ریزی شده است جوابگو باشد .

 
معماری ایرانی ، الگوی واقعی مسکن پایدار معماری ایرانی ، الگوی واقعی مسکن پایدار

پایداری از جمله مباحثی است که حتی از نظر لغوی نیز کاربرد فراوانی یافته است . در دهه های اخیر موضوع توسعه پایدار از نظر لغوی نیز کاربرد فراوانی یافته است . در دهه های اخیر موضوع توسعه پایدار از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای برنامه

 
افتتاح تالار گفتگوی وب سایت انجمن مفاخر معماری ایرانافتتاح تالار گفتگوی وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران

ایرج شهروز تهرانی : به یاد دوست و همکار عزیزم دکتر محمد امین میر فندرسکی
انجمن مفاخر معماری این افتخار را به من محول نمود که به یادت چند سطری در افتتاحیه گفتمان سایت مفاخر معماری ایران بنویسم و از دوستان و همکاران تقاضا نمایم که با درج هر خاطره یا نقدی در این گفتمان شرکت نمایند تا بلکه بتوانیم بدین صورت حضور والای آن عزیز را همیشه در جمع خود احساس و نگه دار باشیم .

 
توسعه پایدار و صنعت ساختمان توسعه پایدار و صنعت ساختمان

موضوع توسعه پایدار در ارتباط با محیط زیست در سال¬های اخیر و در پی اتفاقاتی که برای سیاره زمین روی داده، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نگرانی¬هایی را به وجود آورده است

 
12