اخبار و مقالات مربوط به باقر میلانی

دل نوشته ای برای معلم بروجردیدل نوشته ای برای معلم بروجردی

باقر میلانی شیروان : دانش آموز الف با خوانی بودم در اواسط دهه چهل؛ تفكرم، نگرانی ها، شیطنت ها و آرزوهایم جزری از تفكرات،‌ نگرانی ها و آرزوهای بزرگترها بودو تصورم از فردا تصویر كوچك شده ای از تصورات آنها...

 
نفس در هوايی كه نيست ...نفس در هوايی كه نيست ...

باقر میلانی : هر وقت از آثار باقیمانده تمدن بشری چند هزارساله در بیستون كرمانشاه دیدن می كنم، چند دقیقه ای در غار باستانی معروف آنجا به خلوت می نشینم، غاری كه در آن انسانهای اولیه محصول شكار خود را تقسیم و از دست جانوران وحشی محافظت می كردند...

 
سالی یك میلیون و پانصد هزار واحد با كدام روش ؟سالی یك میلیون و پانصد هزار واحد با كدام روش ؟

این یك واقعیت تاریخی است كه ما در سه دهه قبل ، علیرغم تغییر ساختار جمعیت شهری كه به تبع صنعتی شدن صورت می‌گرفت ، معضل پیچیده ای بنام مسكن نداشتیم و یك واحد آپارتمان معمولی در تهران ، بهایی معادل دو یا سه دستگاه خودرو ملی را داشت ولی امروزه همان واحد آپارتمانی از 10 خودرو ملی نیز گرانتر است !

 
خلیج همیشه فارسخلیج همیشه فارس

باقر میلانی : یکی از شاهراه های گسترش تمدن ایرانی از فلات ایران تا سرزمین فراعنه و هند و یونان خلیج فارس بوده که در میراث مکتوب بجای مانده از مورخان و جغرافیادانان و ریاضیدانهای یونانی قرون اول و دوم میلادی همانند آریانوس، استرابن و بطلمیوس از آن به پرسیکون کا ای تاس و پرسیکوس سینوس نام برده شده است.

 
ارتقای صنعت ساختمان، ضرورت تاریخی و ملیارتقای صنعت ساختمان، ضرورت تاریخی و ملی

یک محاسبه ساده نشان می دهد که اگر «پل اللهوردی خان» اصفهان با شیوه های معمول و مرسوم امروزی ما ساخته شده بود، می باید طی سال های گذشته حداقل 128 بار دیگر تخریب و از نو ساخته می شد! واقعیت تلخ امروز، حاکی از بهره وری بسیار کم از صنعت ساختمان در ایران است که از پیشینه درخشان آن فاصله گرفته و از استانداردهای متداول جهانی، بسیار دور مانده است.