اخبار و مقالات مربوط به بهرام فریور صدری

بهرام فریور صدریبهرام فریور صدری عضو انجمن مفاخر معماری ایران
صفحه بهرام فریور صدری در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
مروری بر چهل سال شهر سازی ایرانمروری بر چهل سال شهر سازی ایران

گفت و گو با مهندس بهرام فریور صدری : غروب یک روز گرم شهریور، خیابان کوه نور، مهندسین مشاور شارستان. بالاخره پس از چند روز تلاش توانسته یم قراری برای این گفت و گو بگذاریم با وجود ترافیک سنگین ، تقریبا سروقت می رسیم. ظاهرا صاحب خانه هنوز نرسیده و کسی هم از قرار ما اطلاعی ندارد...

 
مفهوم شهر - قسمت اولمفهوم شهر - قسمت اول

گفتگو با بهرام فریور صدری : ... شما طرح هادی، طرح جامع و طرح تفصیلی ارائه کرده و می کنید، و همواره برای کم کردن این فاصله تلاش می کنید؛ یعنی آن محصولی که از شهر توسط شما و همکارانتان تولید می شود، میوه ذهنیت شماست. حال در مورد ساختاری که در ذهنیت شما وجود دارد ادامه بحث می دهیم...

 
مفهوم شهر - قسمت دوممفهوم شهر - قسمت دوم

گفتگو با بهرام فریور صدری : ... وقتی که شهر را مورد بررسی قرار می دهیم عوامل تشکیل دهنده یا تاثیرگذار بر شهر را نمی شود از هم جدا کرد و فقط گفت رفتار آدم ها هم بخشی از آن است. نهاد ها، سازماندهی توسعه، مدیریت تولید، مصرف، روابط شهر و منطقه، روابط بین آبادی های بزرگ و کوچک، نحوه ارائه خدمات و ... همگی مفاهیمی هستند که برای شناخت شهر باید مورد توجه قرار گیرند...

 
مفهوم شهر - قسمت سوممفهوم شهر - قسمت سوم

گفتگو با بهرام فریور صدری : ...همان طور که انسان خودش و حضورش را در جهان هستی تعریف می کند و پیوسته به دنبال آن است که حضور خود را هر چه ببیشتر اعتلا ببخشد، این سخن در مورد شهر هم صادق است. منتها تفاوتی که با آدم دارد این است که آدم در زمان مشخصی به دنیا می آید، متولد می شود، رشد می کند و می میرد. اما این مفاهیم در شهر در زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد. کمتر پیش می آید که شهری واقعا بمیرد...

 
ارزش‌های معماری کرمان فراموش نشود  ارزش‌های معماری کرمان فراموش نشود

بهرام فریور کارشناس معماری در نشست تخصصی «نویافته‌های معماری دوره اسلامی» گفت: بافت کهن کرمان یکی از ارزشمندترین بافت‌های شهری در ایران است که ارزش‌های معماری آن نباید فراموش شود.