اخبار و مقالات مربوط به بیژن علی آبادی

تمدن وتوسعه پایدار یا پایداری با تمدن  تمدن وتوسعه پایدار یا پایداری با تمدن

چندی است که در مورد توسعه پایدار مطالبی بسیار در جراید وکتابها درج گردیده است و در این راستاکتابی به نام تمدن وتوسعه پایدار به قلم محقق خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد منتشر شده است نگارنده ضمن مطالعه کتاب مذکور نظرات وبرداشت ( آزاد ) خود را از آن وسایر منابع ومطالعات به رشته تحریر در می آورد .

 
فرهنگ تهران            فرهنگ تهران

تهران چه شهری است و از نظر فرهنگی دارای چه جایگاهی می باشد ؟

 
رنگ – شادی – زندگی رنگ – شادی – زندگی

چرا ایرانیان از رنگ های شاد استفاده نمی کنند ؟

 
اشاراتی کوتاه درزمینه راه وشهرسازی و نوسازی بافت تاریخی ( فرسوده ) ومسکن مهراشاراتی کوتاه درزمینه راه وشهرسازی و نوسازی بافت تاریخی ( فرسوده ) ومسکن مهر

نگاهی گذرا و بی طرفانه به مسئله راه وشهرسازی وبافت تاریخی و مسکن مهرمی گردد .

 
نقش معماری در تربیت و آموزش وپرورش کودکان نقش معماری در تربیت و آموزش وپرورش کودکان

دربررسی تحقیقهای میدانی به عمل مشخص گردیدکه درمعماری برخی بناهامخصوصا"بناهای مسکونی یا تجاری جایگاه ونقش کودکان و بچه ها فراموش شده که دراین نوشتار اشاراتی مختصر به نقش معماری در آن فضاهاخواهد شد .

 
استفاده انرژی مثبت (Plus Energy Building) در معماری استفاده انرژی مثبت (Plus Energy Building) در معماری

درراستای استفاده از انرژی های نو در جهان نگارنده لازم دانست که یکی از پروژه هایی که در این مورد چند سال اخیر احداث شده را معرفی نماید که با معرفی آن می توان به همخوانی و برداشت ازتکنیک و معماری بادگیرهای ایران به خصوص در مناطق کویری اشاره نمود .

 
جاده کمربندی شهری فرصت است یا تهدید ؟جاده کمربندی شهری فرصت است یا تهدید ؟

ازحدود پنجاه سال قبل ( اندکی بیشتر یا کمتر ) قوانینی برای تردد کامیونها وتریلرها و اتوبوس های عبوری از داخل شهرها به تصویب رسید و برای کامیون ها وتریلرها ساعاتی ومسیری تعیین شد که در آن ساعات حق عبور داشتند

 
پایداری و ناپایداری ساختمانهای شهر ( کالبد شهر ) پایداری و ناپایداری ساختمانهای شهر ( کالبد شهر )

این مقاله در چهار گفتار و هر گفتاربه معضلی در باب کالبد شهر و ارزش ها و نگهداری ساختمانها پرداخته خواهد شد .

 
واکاوی در شیوه بلند مرتبه سازی شهری در ایران واکاوی در شیوه بلند مرتبه سازی شهری در ایران

دراین نوشتار نگاهی به زوایای نا دیده بلند مرتبه سازی در شهر ها ی ایران مخصوصا" شهر تهران می شود و در این نگاه ممکن است به برخی از مواردکه مورد قبول عده ای ازصاحب نظران نیست اشاره شود ولیکن اگر بیشتر دقت شود تطابق مطالب با اهداف وبرنامه ریزی آنان مشخص خواهد شد

 
مسئولیتها در فضای مجازی مسئولیتها در فضای مجازی

پذیرش واقعیت فضای مجازی
این مقاله برداشت آزاد از مقالات (مندرج در روزنامه ها ) وسخنرانی ها ومطالعات کتابخانه ای و همچنین نظریات نگارنده میباشد .