اخبار و مقالات مربوط به بیژن علی آبادی

پست مدرن يا پست مدرنيتهپست مدرن يا پست مدرنيته

مقاله برداشت آزاد از مقالات در مورد پست مدرن يا پست مدرنيته ميباشد كه توسط صاحب نظران به رشته در دنياي فعلي راديو وتلويزيون واينترنت وبطور كلي رسانه ها اثر مستقيم بركار وزندگي ما انسان ها داشته كه شايد برخي از ما چندان اطلاعي از آن نداشته باشيم كه دراين مقاله نظرات فلاسفه ودانشمندان در زمينه اثرات مستقيم آنهابي
اين ان مي شود.

 
يادي از يك معمار فقيد ايراني يادي از يك معمار فقيد ايراني

معماران ايران را بهتر بشناسيم .
در يكي از دانشكده معماري دانشگاه هاي ايران تدريس مي كردم خوشحال بودم كه ضمن تدريس دروس معماري دانشجويان را با فرهنگ وهنرومعماري قديم وجديد و همچنين معماران مطرح ايران ( از سالهاي 1310 تاكنون ) آشنا مي كنم .

 
نقدي بر رونمايي كتاب انديشه هاي معماران معاصرايران  (جلد اول ) ( عشق خالق هنر است جه معشوق باشد جه نباشد وهنر بي عشق را نمي توان هنر ناميد  ( نقدي بر رونمايي كتاب انديشه هاي معماران معاصرايران (جلد اول ) ( عشق خالق هنر است جه معشوق باشد جه نباشد وهنر بي عشق را نمي توان هنر ناميد (

در اين دوران كه كرونا زندگي وكار همه را برهم زده وعده اي را به ديار باقي وعده اي راوادار به خانه نشيني نموده كه در كنج خلوتي بنشينندو علاوه بر مرور خاطرات مطالعه اي مجدد از كتابها ومدارك خود بنمايندكه يكي يكي از آن افراد نگارنده مي باشد .

 
یک خاطره با ( ويروس ) كرونا یک خاطره با ( ويروس ) كرونا

يك روز صبح مثل هر روز از خواب بيدار شدم و پس لز شستشوي دست و صورت مشغول صرف صبحانه بودم كه از راديو شنيدم كه ويروس كرونا به صورت اپيدمي در تهران شيوع پيدا كرده و توصيه شد كه به منظور حفظ سلامت در خانه مانده و از خارج شدن از خانه پرهيز شود و به منظور حفظ سلامت خود و خانواده به اين گفتار لبيك گفتم .

 
نگاهي گذرا به زندگي نامه و آثار فاخر چند معمار ارمني در ايران .نگاهي گذرا به زندگي نامه و آثار فاخر چند معمار ارمني در ايران .

اين مقاله شرح مختصري از زندگي برخي از معماران ارمني و كارهاي فاخر آنها به رشته تحرير در ميايدكه برخي ازطرح ها اجراشده برخي از كارهاي آنان اجرا نشده است .

 
تاثيرفضاي مجازي در معماري تاثيرفضاي مجازي در معماري

در اين مقاله نگاهي اجمالي به تاثير فضاي مجازي در معماري ميگردد.. درعصر حاضر در همه زمينه ها ( علوم – سياست –تكنيك-هنر و معماري و ... ) صحبت از فضاي مجازي وتاثير فضاي مجازي برآنان ميگردد فضايي كه وجود ندارد وما آن را به وجود آورديم و سخني چند در مورد شناخت سايبر و فضاي مجازي سخن گفته خواهد شد .

 
آیا شهرتهران دارای برندینگ شهری است ؟ آیا شهرتهران دارای برندینگ شهری است ؟

در این مقاله چند کلامی در باره داشته های شهری تهران ( برندینگ شهری تهران ) که وجود آنها باعث زمینه های مختلف از جمله در آمد پایدار و اشتغال و شهروند مداری می گردد که به دلیل محدودیت در زمان مطالب بطور خلاصه بیان می شود .

 
تمثال ها و تندیس ها در مسیحیت و اسلام تمثال ها و تندیس ها در مسیحیت و اسلام

این مقاله بر گرفته از مقاله پروفسور اومتی ( ایتالیایی ) شرق شناس و محقق علوم فلسفی و دینی و نویسنده کتاب های بسیار در باب زیبا شناسی و ادب و ادیان به زبان های مختلف از زبان فارسی - لاتین – فرانسه – انگلیسی – ایتالیایی و ... و دارنده دکتری ادبیات فارسی از ایران می باشد كه مقاله را خود به فارسي برگردانده است و همچنين گفتاري از پروفسور هيل براند كه در مقدمه در كتاب معماري اسلامي ( ترجمه دكتر ايرج اعتصام ) مي باشد .

 
 واكاوي معماري وتكنولوژي ساخت و حوادث غير مترقبه و در ساختمانهاي آموزشي كشور واكاوي معماري وتكنولوژي ساخت و حوادث غير مترقبه و در ساختمانهاي آموزشي كشور

اين مقاله درباره معماري وتكنولوژي ساخت مدارس با توجه به مطالعات و تجربه اي كه در امر مدرسه سازي داشته وهمچنين بازديد ازمدارسي كه در اثر سيل ويا زلزله وساير حوادث غير مترقبه تخريب شده ويا نياز به تعميرات ( جزيي يا كلي ) دارند بشرح آتي هرچند بطور خلاصه به رشته تحرير در ميايد شايد در لابلاي مطالب موردجديدي باشد كه از قلم صاحب نظران افتاده باشد .

 
من یک آزاده ام من یک آزاده ام

روايت مدرسه سازان دوران جنگ تحميلي دراستان آذربايجان غربي ( دهه 56-64 )