اخبار و مقالات مربوط به بیژن کاموری مقدم

بیژن کاموری مقدمبیژن کاموری مقدم عضو انجمن مفاخر معماری ایران
صفحه بیژن کاموری مقدم در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
تهران سیر تحول (قسمت اول)تهران سیر تحول (قسمت اول)

نهضت تجددخواهی مشروطیت كه موجب انقراض سلسله قاجاریه شد نگاه به غرب و كشورهای اروپایی داشت. دموكراسی و آزادی‌خواهی در مقابل عقب‌افتادگی و استبداد ناشی از یك و نیم قرن حكومت قاجاریه خواست تمامی ملت ایران بود. تفنن‌‌طلبی حكام قاجار، به‌ویژه ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و احمدشاه كه برای ارضای لذات این حكمرانان هزینه‌های سنگین چندین سفر طولانی مدت آنها به خزانه ضعیف كشور تحمیل شد این حُسن را داشت كه مردم ایران فهمیدند دنیا تحولات بزرگی را پشت سرگذاشته است و اوضاع و احوال آن سوی دنیا، اروپا، با زمان اوایل سلسله صفویه كه تماس نزدیك با ایران برقرار شد كاملاً متفاوت است.

 
تهران سیر تحول (قسمت دوم)تهران سیر تحول (قسمت دوم)

با توسعه شهر و تشكیل محله‌ها و مراكز جدید و احداث خیابان‌های منظم كه در كنار آن مغازه‌ها و عمارات سبك اروپایی ساخته شده بود، چهره سنتی شهر تهران در بخش‌های جدید دگرگون شد، در حالی كه محله‌های قدیمی با بافت ارگانیك و ساختمان‌هایی با معماری سنتی در پیرامون مركز قدیمی بازار با استحكام پابرجا ماندند و دوگانگی اجتماعی ـ اقتصادی به دوگانگی كالبدی شهر نیز منجر شد.

 
طهران، چگونه تهران شد (قسمت دوم)طهران، چگونه تهران شد (قسمت دوم)

...میرزاتقی خان امیر کبیر در زمان صدارتش در تهران نیز بنای تمیچه و بایاری را گذاشت که اولی «سرای اتابک» نامیده شد و دومی به «بازار امیر» شهرت یافت. مجموعاً بهترین بازار های تهران بود و مهم ترین کانون ترقی تجارت، بازار امیر شامل سه راسته بازار بود که به سرای اتابکی راه داشت....

 
طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)

می گویند شاه طهماسب صفوی دومین پادشاه از سلسله صفوی، اولین کسی بود که دهستان را که در سر راه زیارت او به ری و قم بود، مورد توجه قرار داد و از باغ های انار آن خوشش آمده، دستور داد دور آبادی حصاری بکشند. ولی شاه عباس صفوی چون در تهران زیاد میوه خورد و ناخوش شد، سوگند یاد کرد که دیگر به تهران قدم نگذارد و چنین کرد...