اخبار و مقالات مربوط به خوبچهر کشاورزی

مناسبات من در دوران کرونائیمناسبات من در دوران کرونائی

این عنوان را من انتخاب نکرده ام و طی یک پیامک از جانب بزرگواری که همیشه به حرمت درخواست های ایشان نوشته ام و صمیمانه سپاسگزار ایشان هستم، می نویسم. همه این ها را برای این گفتم که اگر آن چه را که می نویسم، جوابی به این عنوان نباشد، جای بخشش خواننده را برای خودم باز گذاشته باشم.

 
در آستانه سال 1399در آستانه سال 1399

پیامک را می خوانم، گوشی را خاموش می کنم و با اعتراض و به صدای بلند می گویم "من دیگه نمی نویسم".
دور و برم را نگاه می کنم و می بینم کسی جز خودم، در آشپزخانه نیست. خیالم راحت شد. شروع کردم با خوبچهر رو به رویم
)اسمم خوبچهر است(، به مجادله، که این همه که نوشتی آن هم در کمال صداقت، چی شد؟ اصلا کسی می خونه؟ خون دلهامان ، کلمه
شد و بر صفحه کامپیوتر نقش بست ولی کوچکترین اثری نداشت. بالاخره چه کسی پذیرفت و یا می خواهد باور کند که ما هم حرف
هائی برای گفتن داریم که همه از سر دلسوزی برای سرزمینمان است. "هیچ کس".

 
  "گلزار عشق"   یا حکایتی ازهمایش معماری بستکی در شهر بستک "گلزار عشق" یا حکایتی ازهمایش معماری بستکی در شهر بستک

نمی دانم چقدر پیش آمده به مسافرتی معمولی و متعارف بروید که ظاهرا و پیش داورانه، شبیه همه تجربه هائی از سفرهای پیشین شما باشد. با همان تخیلات از پیش ساخته شده مواجهه با جائی ناشناس و مردم آن، بازرسی های فرودگاه، دویدن به دنبال دوربین که مبادا از روی ریل بازرسی به پائین پرتاب شود، تنه زدن ها و تنه خوردن ها و هزار بار عذرخواهی از این و آن، و... و این سفر بسیار معمولی به منظور شرکت در یک همایش باشد و با درکی ساده انگارانه و به نیت شرکت در این همایش سفر را آغاز کرده باشید، منتظر چه حاصل و دست آوردی در پایان سفر هستید؟

 
نوروز 1397نوروز 1397

پایان آخرین جلسه گروه باغ ایرانی، در سال 96 بود. دور میز به صورت پراکنده ایستاده بودیم و از هر دری صحبت می کردیم که ناگهان همه گوش های خود را تیز کردیم.

 
تهران فرهنگ دوست، همزاد و همراه تهران بی فرهنگ.، فقط همینتهران فرهنگ دوست، همزاد و همراه تهران بی فرهنگ.، فقط همین

"به من تکیه بده". ولی ناتوان تر از آن بود که جسم خسته همسرش را نگه دارد. این مکالمه بین زن و شوهر سالخورده ای که نفس زنان از روی خط عابر پیاده ای که فقط داغش به جا مانده بود و سال ها بود خط کشی نشده بود، در میدان قدس شمیران و از میان خیل ماشین های مسافر کش وراننده هائی که معلوم نیست چرا همگی این همه عجله دارند، انتهای خیابان شریعتی، رد و بدل شد

 
امامزاده یحیی و آیت الله مدرس، مدرس و مجلس، مجلس و مردم، مردم و خانه مدرس در محله امامزاده یحییامامزاده یحیی و آیت الله مدرس، مدرس و مجلس، مجلس و مردم، مردم و خانه مدرس در محله امامزاده یحیی

نام محله امامزاده یحیی را قبلا از زبان همسرم شنیده بودم. چون اون قدیما پدر بزرگ او در این محله زندگی می کرده. محله ای همانند همه محله های قدیم طهران، با کوچه ها و شخصیت درخور تعریف ویژه شان، و خانه ها و ساکنین متفاوت ولی هم بسته.

 
نوروز و نو بودن، جهانی نو و شادینوروز و نو بودن، جهانی نو و شادی

دمدمه های صبح است، با بوی خوش اسفند و کندری که همسایه زردشتیمان به باور و سنت بسیار کهن و اجدادیش درباره بازگشت فروهرهای درگذشتگان، در روزهای آخر سال، به را انداخته و همه جا را پر کرده و با جای خالی صدای خروس ها در این گرگ ومیش هوا، از خوابی نه آنچنان دلچسب، بیدار شده ام. روز بیستم اسفند ماه 1395است.

 
مسئولیت ما در فضای مجازیمسئولیت ما در فضای مجازی

سخن ماه آذر - بد جوری فکرم را به خودش مشغول کرده. همین گروه‌های تلگرامی را می‌گویم. البته من فقط یک کاربر ساده هستم، و می‌دانم نوشتار من نمی‌تواند شکل کارشناسانه به خود بگیرد، ولی وقتی روحم صدمه می‌بیند، احساس وظیفه می‌کنم که برای جلوگیری از نابودی دانائی‌های خوش‌آیندی که افراد این گروه‌ها می‌توانند به وجود بیاورند، پاسخی باشم به بد گفتاری و رفتار‌هائی که حتی گاهی زیبائی شناسانه‌اند، ولی در اصل ملال ‌آور. ظاهرا در علم حقوق، این کار مرا دفاع مشروع نام نهاده‌اند.

 
موزه و میراث فرهنگیموزه و میراث فرهنگی

این روزهای پر از امواج پر سرعت اطلاعاتی، چه دشوار کرده، روزگار گذرانیدن ِ کم سرعت ِ با تفکر را. چرا که بیش از آن که خود تفکر کنیم و آگاهانه به نتیجه ای ولو ابتدائی برسیم، با یک دکمه درست مثل ابزار جادوگری می توانیم اطلاعات بگیریم، چه آگاهی بیاورد و چه بی اثر باشد.

 
ماه فروردین از سالی کرانمند شده به گردش های کیهانیماه فروردین از سالی کرانمند شده به گردش های کیهانی

خوبچهر کشاورزی : در نوشتاری که نام نویسنده اش در طول زمان گم شده و گفته اند که این دست نوشته در هند نگهداری می شود و به دستنویسmu29 نامور شده، آمده: "به روز اول فروردین اهورا مزدا زردشت را فرمود، که مردمان ِکیهان را، واج کن که در این روز، واج ِ وَنَند گیرد. و نیز فرماید: چهار ستاره بسیار بزرگ آفریدم، با آن چهار ستاره، شانزده هزار ستاره است".