اخبار و مقالات مربوط به رضا بهبهانی

رضا بهبهانیرضا بهبهانی عضو انجمن مفاخرمعماری ایران
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو موسس جامعه مهندسان معمار ایران
استاد مدعو دانشكده های معماری همدان، كرمان، قزوین، تبریز و شیراز از 1371
مدرس و عضو هیات علمی دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز
موسس و مدیرعامل شركت آمایش سرزمین دیرین
عضو موسس كانون دانش آموختگان در ایتالیا
عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
عضو كانون مهندسین ایران
عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران
صفحه رضا بهبهانی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
خاطره هاخاطره ها

چرا تهران "میدان "ندارد؟ آزادی (شهیاد) که میدان نیست.
چرا تهران مرکز ندارد .توپخانه ؟ بازار ؟

 
پلاسکوپلاسکو

همه بر آنند که در مکان ساختمان پلاسکو باید فضایی شهری و مردمی که یادآور شجاعتهای جوانان آتش نشانان است باید ساخته شود، نه آن چیزی که جناب سعیدی نیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان فرمودند.

 
خاطره هاخاطره ها

چرا تهران "میدان "ندارد؟ آزادی (شهیاد) که میدان نیست.
چرا تهران مرکز ندارد .توپخانه ؟ بازار ؟

 
 یك دهه برای ثبت بناهای تاریخی اختصاص یابد یك دهه برای ثبت بناهای تاریخی اختصاص یابد

رییس شورای هماهنگی انجمن مفاخر معماری ایران پیشنهاد كرد: دهه‌ی 1385 ـ 1395 به‌عنوان دهه‌ی ثبت بناها و جاذبه‌های تاریخی كشور اعلام و با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق برنامه‌ها از تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی در بخش عمومی و خصوصی درخواست همكاری شود.

 
هرچه معماري مسجدها بي‌آلايش‌تر باشد، فضا معنوي‌تر استهرچه معماري مسجدها بي‌آلايش‌تر باشد، فضا معنوي‌تر است

عضو هيات مديره‌ي انجمن مفاخر معماري ايران معتقد است: معماري مسجد و هر مكان عبادي ديگري بايد به‌گونه‌اي باشد كه انسان را از ماديات خارج و به خدا نزديك كند.
رضا بهبهاني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ايران‌شناسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان، اظهار كرد: معماري مسجدهاي جديد آن‌قدر نامتناسب است كه انسان را در حال و هواي عرفاني نمي‌برد؛ در و ديوارهاي مجلل برخي مسجدها، خوب بودن دنيا را به انسان نشان مي‌دهند و او را به مرحله‌اي سوق نمي‌دهند كه ماديات را فراموش كند، به خداي خود نزديك شود و آرامش پيدا كند.