اخبار و مقالات مربوط به سیاوش تیموری

سیاوش تیموریسیاوش تیموری عضو انجمن مفاخر معماری ایران
عضو جامعه معماران فرانسه
مدرس دانشگاه ها و مرازك پژوهش عالی
صفحه سیاوش تیموری در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
نکوداشت دکتر سیاوش تیمورینکوداشت دکتر سیاوش تیموری

در هفتم آبان 93، به همت انجمن مفاخر معماری ایران، بزرگداشتی برای یکی از نام‌آشنایان هنر و معماری ایران، در باغ‌موزه قصر تهران، برگزار شد. نکوداشت شخصیتی که در 55 سال فعالیت بی‌وقفه خود، برای حفظ و اعتلای هویت معماری کوشیده‌است. صحبت از دکتر سیاوش تیموری هنرمند بزرگی است که نقش موثری در خلق آثار معماری نوین ایران دارد و شاگردان و معماران بسیاری تربیت کرده‌است. به بهانه دیدارِ او و تجلیل از آثارش، جمع زیادی از دوستان، دانشجویان و علاقه مندان حرفه معماری در سالن فرخی‌یزدی باغ‌موزه قصر گرد هم آمدند.

 
گمنام مثل من - نکوداشت دکتر سیاوش تیموریگمنام مثل من - نکوداشت دکتر سیاوش تیموری

از هنرمند در جامعه مدرن، چه انتظار می توان داشت، تصورات ما و اینکه هنرمندان چه کسانی هستند و چه می کنند و جامعه، چه انتظاراتی از ایشان دارد، تاریخی به دیرینگی خود تاریخ هنر دارد. هنرمندان (مانند دیگران) انسانند و این واقعیت، باید ما را یاری کند که به آن ها همان اعتبار بنیادینی را اعطاء کنیم که تکیه گاه هر وجود اجتماعی است...

 
اگر هویت شهری دست‌خوش تغییر شود، فاجعه رخ می‌دهداگر هویت شهری دست‌خوش تغییر شود، فاجعه رخ می‌دهد

عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران گفت: معماری هر ملتی برگرفته از تمدن و هویت آن كشور است كه باید این هویت در معماری روز آن كشور ظهور یابد.