اخبار و مقالات مربوط به عبدالرضا زکائی

عبدالرضا زکائیعبدالرضا زکائی عضو انجمن مفاخر معماری ایران
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو هیات مدیره كانون فارغ التحصیلان معمار ملی ایران
عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه
عضو هیات مدیره گروه 14 پارس
عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسكن استان مازندران
عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور پل میر از 1359
رتبه اول طرح تالار مجلس شورای اسلامی ایران
صفحه عبدالرضا زکائی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
معماری آشفته تهرانمعماری آشفته تهران

سرانجام به آپارتمان‌های کوچک و بی‌نوری که جای معماری و سبک زندگی ایرانی را گرفته، عادت می‌کنیم ولی آیا به هرج‌ومرج و آشفتگی در فضای معماری و شهرسازی نیز عادت خواهیم کرد؟ آپارتمان‌های نابرابر در ارتفاع، نابرابر در صرف هزینه، هرج‌ومرج در کاربرد مصالح، هرج‌ومرج در نماکاری و ناهمخوان با فضای اطراف، بیش از هر چیز یادآور این حقیقت است که یک بنا حجمی انتزاعی و جدای از محیط اطرافش نیست.

 
تهران یکی از زشت ترین شهرهای جهان استتهران یکی از زشت ترین شهرهای جهان است

عبدالرضا زکایی معتقد است سبک زندگی مردم در نوع معماری خانه های مسکونی آن ها نقش مستقیم دارد. معماری سنتی ایران دارای ظرافت های فراوانی است که امروزه از یاد رفته و شهرهای ایران از جمله تهران را تبدیل به یکی از زشت ترین شهرهای جهان کرده است.