اخبار و مقالات مربوط به عبدالرضا فرید نائینی

عبدالرضا فرید نائینیعبدالرضا فرید نائینی عضو انجمن مفاخر معماری ایران
صفحه عبدالرضا فرید نائینی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
مشوق هاي ترجيحي بهترين راهكار براي نوسازي بافتهاي فرسودهمشوق هاي ترجيحي بهترين راهكار براي نوسازي بافتهاي فرسوده

عبدالرضا فريد نائيني، عضو انجمن مفاخر معماري گفت: با توجه به نبود تقاضاي مسكن در شرايط كنوني دولت بايد از طريق مشوق هاي ترجيحي از جمله تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي، بافتهاي فرسوده شهري را نوسازي كند. وي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در تهران نوسازي بافت هاي فرسوده به دست وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نوسازي شهر تهران صورت مي گيرد...

 
مهندسان ، بازسازی و مقاوم سازی روستاها مهندسان ، بازسازی و مقاوم سازی روستاها

درراستاي سياست جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها ، برنامه بازسازي و مقاوم سازي روستاهاي کشور (براي ساخت دويست هزار واحد مسکوني روستائي در هر سال) به مرحله اجرا درآمد. اين طرح در عين حال که رفاه و سازندگي روستاها را به همراه دارد چنانچه از بعد معماري و هويت روستاهاي با ارزش در آن دقت نشود صدمات غيرقابل جبراني به بار خواهد آمد .

 
خصوصی سازی با حضور قانونی تشکلها هویت می یابدخصوصی سازی با حضور قانونی تشکلها هویت می یابد

یک کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است: تاکید بر اجرای خصوصی سازی با حضور قانونی تشکلهای غیردولتی در برنامه ریزیها و تصمیم گیریها هویت پیدا می کند
«فرید نائینی» روز سه شنبه به مناسبت هفته معماری در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: امروز تعداد زیادی از تشکلهای فنی و مهندسی در سطح کشور فعالیت می کنند، اما این ظرفیتها تاکنون بشکل جدی و قانونی مورد بهره برداری قرار نگرفته است.