اخبار و مقالات مربوط به علیرضا عظیمی حسن آبادی

تعلق خاطر به شهر چیست و یک پیشنهاد برای ایجاد آن در دانشجویان معماریتعلق خاطر به شهر چیست و یک پیشنهاد برای ایجاد آن در دانشجویان معماری

اگر این اصل را قبول داشته باشیم که هیچ شهر(و البته معماری ای)بدون حضور شهروندان به غایت و کمال خود نمی رسد،پس باید این حقیقت را تلخ یا شیرین قبول کنیم که میزان شناخت و آگاهی شهروندان از شهر است که میتواند آنان را نسبت به مسایل،اتفاقات و سرنوشت شهر حساس نماید.حقیقتی که آنرا بطور ساده حس تعلق خاطر کاربران به معماری نامیده اند

 
سوء تفاهم بزرگ در شهرداری!سوء تفاهم بزرگ در شهرداری!

علیرضا عظیمی حسن آبادی : به‌تازگی طرح اخذ تأییدیه برای نماهای شهر تهران در دستور کار تمامی مناطق شهرداری تهران قرار گرفته است.این کار باهدف جلوگیری از ساخت بناهایی با نماهای نامتعارف و بی‌هویت و توجه به مسائلی مانند سیمای شهری و ...اجرا شده است...

 
مبانی نظری معماری و پدافند غیر عاملمبانی نظری معماری و پدافند غیر عامل

دوران دفاع مقدس مجموعاً 213.255 نفر ایرانی به شهادت رسیدند که از این بین 155.081نفر در جبهه‌ها و الباقی در مناطق غیرجنگی به شهادت رسیده‌اند.یعنی 27.28درصد کشته‌شدگان دفاع مقدس نیز غیرنظامی بودند.

 
سرزمین مادری،آموزش معماریسرزمین مادری،آموزش معماری

علیرضا عظیمی حسن آبادی : معماری در ایران برای یک معمار از آموزش های او در دانشگاه آغاز میشود.پس هرآنچه بصورت منطقی از معماری بخواهد بشناسد در محیط دانشگاه باید بشناسد.اما عملا این آموزش ناقص و نیمه تمام رها میشود و مسائل مهم تری برای دانشجوی معمار مطرح میشود که حاصل تحمیل عقیده از بالا به پایین میباشد.حال فکر کنید که علاوه بر این آموزش ناقص مسائلی در جامعه مطرح میشوند که اصالتا شما در دوره ی آموزشی خود حتی نام آنها را نشنیده اید.