اخبار و مقالات مربوط به فاطمه عباسی

فاطمه عباسی            کارشناسی ارشد معماری
خذ گواهینامه تخصصی سمینار پایداری در معماری و شهرسازی از - Uia
-اخذ گواهینامه تخصصی طراحی فضاهای مقیاس شهری و طراحی در ارزش های میراث طبیعی
-اخذ گواهینامه تخصصیMBA از سازمان نظام مهندسی
-اخذ گواهینامه Tourism Standardization از ics Group
-اخذ گواهینامه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
-اخذ گواهینامه مستندسازی تجارب در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
-اخذ گواهینامه تخصصی کارگروه مدیریت شهری

صفحه فاطمه عباسی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
نگاهی به شهر شهروندمدار و نقش فضای عمومی در شکل گیری آننگاهی به شهر شهروندمدار و نقش فضای عمومی در شکل گیری آن

در این نوشتار می خواهم به توضیح کوتاهی در خصوص شهر شهروندمدار بپردازم و مختصر توضیحاتی راجع به خصوصیات شهر شهروندمدار ارائه نمایم. ابتدا می بایست با مفهوم شهر آشنا شویم.

 
شهر یکی از دغدغه های من استشهر یکی از دغدغه های من است

شهرها خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، برای برآوردن خواسته های مشترک شان است.

 
چند تعریف کوتاه از سبک زندگی مطلوب یک معمارچند تعریف کوتاه از سبک زندگی مطلوب یک معمار

زندگی بازتاب اندیشه ها و رفتارهایمان است و این رفتارهایمان می توانند سبک زندگی مان را مشخص کنند. قبل از پرداختن به موضوعات مرتبط به سبک زندگی در این نوشتار به تعاریفی در این زمینه می پردازیم.

 
زیبایی شناسی پارک ها با توجه به جنبه های عملکردی و اجرایی، ابعاد و کمیت، چیدمان فضاها، نظم حرکت و ارتباطات و ایمنی و کنترل فضاهای طرحزیبایی شناسی پارک ها با توجه به جنبه های عملکردی و اجرایی، ابعاد و کمیت، چیدمان فضاها، نظم حرکت و ارتباطات و ایمنی و کنترل فضاهای طرح

زیبایی، کلمه ای است که نظر انسان را به خود جلب نموده و روح آن را می نوازد. از زمان "بائو مگارتن" واضع علم زیبایی شناسی در قرن هجدهم میلادی تا کنون تعاریف و ویژگی های گوناگونی را از سوی پژوهشگران و زیبایی شناسان متعدد، به خود گرفته است که بسته به نوع شناخت و دیدگاه هر یک از پژوهشگران، تعاریف ارائه شده نیز در تغییر بوده است

 
معماری محیط های کاری و توجه به رفتار افراد در آن محیط هامعماری محیط های کاری و توجه به رفتار افراد در آن محیط ها

معماری نقش مهمی را در رفتار مردم در موقعیت های کاری بازی می کند. طراحی اتاق و چیدمان مبلمان بر تعامل اجتماعی و پاسخ های هیجانی افراد در این محیط ها تأثیر می گذارد. شیوه تأثیر محیط کاری بر سطوح برانگیختگی کارکنان اثر قوی بر عملکرد شغلی آن ها دارد.

 
معماران می توانند میزان مصرف انرژی در بیمارستان ها را پیش از فاز بهره برداری کاهش دهندمعماران می توانند میزان مصرف انرژی در بیمارستان ها را پیش از فاز بهره برداری کاهش دهند

معماری روز دنیا همواره به دنبال رسیدن به معنای درستی از اقتصاد است تا بتواند با آن تلفیق شده و با به وجود آوردن واژه اقتصاد معماری کمک بزرگی به معماری جهان و مخصوصاً پایداری در محیط زیست نماید.

 
گردشی در قزوین گردشی در قزوین

بازدید از مجموعه های باغ صفوی، سردر عالی قاپو، عمارت پهلوی و عمارت قاجاری و موزه دکتر صالحی

 
لزوم توجه به منظر شهری و بازشناسی هویت اصیل در شهر تهرانلزوم توجه به منظر شهری و بازشناسی هویت اصیل در شهر تهران

با نگاهی به اغتشاشات، آشفتگی ها و نابسامانی های کالبدی جامعه امروز، به نظر می رسد مدیریت واقعی در شهر از جنبه بصری، تنها با داشتن یک برنامه جامع یا به عبارتی مدیریت منظر شهری محقق می گردد.

 
پیامدهای اجتماعی پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی بر شهر،شهروندان و فرهنگ شهروندیپیامدهای اجتماعی پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی بر شهر،شهروندان و فرهنگ شهروندی

شهر، کالبد و فضایی برای فعالیت‌ها و روابط اجتماعی است؛ بنابراین روابط و کنش‌های اجتماعی، محتوای اصلی فضاهای شهری است. در طراحی هر طرح عمرانی، باید به محتوای اجتماعی آن، یعنی تأثیرهایی که بر روابط اجتماعی می‌گذارد، توجه نشان داد.

 
راهبردهای سازمان ملل در حمل‌ونقل پایدار اجتماعیراهبردهای سازمان ملل در حمل‌ونقل پایدار اجتماعی

موتوریزه شدن سریع و سرمایه‌گذاری ناکافی در برنامة حمل‌ونقل شهری، در کنار مدیریت عبور‌و‌مرور نادرست در کشورهای در‌حال‌توسعه، شمار زیادی از تصادفات جاده‌ای، مرگ و جراحت، آلودگی هوا و آسیب به توسعه اجتماعی را سبب شده است.

 
12