اخبار و مقالات مربوط به مازیار سرداری

رویکردی تحلیلی به فضای کار اشتراکی و تعامل آن با  اجتماع (کوورکینگ)رویکردی تحلیلی به فضای کار اشتراکی و تعامل آن با اجتماع (کوورکینگ)

امروزه اغلب فضاهای کاری در حال تغییر و تحولات بسیار هستند و هرچه بیشتر زمان سپری می¬شود، از حالت سنتی خود که با هدف تمرکز بر بهره¬وری، نظارت¬های مستقیم بر روی پرسنل انجام می¬شود، خارج و حالت منعطفی به خود می¬گیرند. اینگونه فضاها اغلب به دنبال نوآوری و کشف استعداد ها هستند. در مکان¬های اداری پیشرفته، اصلِ تمرکز بر بهره¬وری در رتبه دوم قرار می¬گیرد و شاخصه اصلی "تعاملات اجتماعی" می¬شود که این مهم به خودی خود سبب کشف بهترین استعدادها، افزایش عملکرد کارکنان و در نهایت بهترین راه حل ها برای به انجام رسیدن یک پروژه، می¬گردد.

 
مسجد حاج رجبعلی تهران مسجد حاج رجبعلی تهران

چکیده: معماری به عنوان اجتماعي‌ترين هنر بشري با فضای اطراف انسان مرتبط است. حضور فضا ، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آينده ، لحظه‌اي از زندگي روزمره آدميان غايب نبوده و نخواهد بود. در ميان زير مجموعه هاي معماري ، معماري مذهبي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده به طوري كه در طول تاريخ با شكوه‌ترين و زيباترين بناي هر شهر و روستا را شامل مي‌شده است. مسجد ها نقش‌هاي اساسي در زمينه‌هاي گوناگون عقيدتي ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و علمي داشته و فراتر از اينها مبدأ بسياري از امور هر شهر و روستا بوده است.