اخبار و مقالات مربوط به مهرداد بهمنی

چيست معماریچيست معماری

مهرداد بهمنی : اين همه جدل هاي طولاني ... قرن ها خرد سوزي عالمان يوناني ... رم و هندو چين ومايايي ... تا بخارا وغزنه وفاس ونحله هاي ايراني ... چيست اين پيل پيداي مولانا؟