اخبار و مقالات مربوط به پرویز طلایی

کیفیت حیات شهرکیفیت حیات شهر

شهر و زندگی، زندگی و شهر، آبان ماه با طبیعت زیبائی های رنگارنگ آن مدرسه ها شروع شده . پدرها و مادرها با هزاران امید فرزندان را راهی درس و مشق می کنند، خورشید پائیزی از هر روزنی به درون اتاقها و خانه ها راه می گشاید.

 
شهرداری برای شهر خانه می سازدشهرداری برای شهر خانه می سازد

پرویز طلایی : در مرکز شهر میدان اصلی و گذرگاه تاریخی پایتخت چهار طبقه گودبرداری می شود ، اعلام روی تابلو کارگاه قصه ارتقاء میدان را نوید می دهد ، در حالی که عکس نمایش می دهد هیچ کارکردی بهتر نمی شود ... عبور و مرور محدود تر و بی جواب باقی می ماند .

 
اگر شهردار بودید چه می کردید؟! (پرویز طلایی)اگر شهردار بودید چه می کردید؟! (پرویز طلایی)

میگذاشتم مردم ساکن شهر فکر کنند و راه حل ارائه دهند و برای فکرشان ارزش قائل میشدم .کاری که مسئولین و متخصصین و برنامه ریزان میگویند ولی عمل نمی شود . معمولا مردم را برای حمایت و مشارکت در اجرای نقشه ها و اهداف خود فرا می خوانند بدون همراهی و همدردی. وصله بی فرهنگی و ... به مردم را کنار می گذاشتم ...

 
معماری تالار وحدت و برج میلاد نمایش دهنده روح زمانه‌ی خویش هستندمعماری تالار وحدت و برج میلاد نمایش دهنده روح زمانه‌ی خویش هستند

روح معماری ایرانی باید به وسیله روشنفکران و اهالی فکر و هنر به جامعه تزرق شده و در معماری نمود پیدا کند.

 
هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران

پرویز طلایی :‌ هم اکنون یکسالی است که هر چهارشنبه در جمع معماران و علاقه مندان به مسائل فرهنگی در جمعی با سوابق دغدغه های مشترک بدون وابستگی های شغلی و مسئولیت های قانونی بدون تعارف و تکلف به اندیشه می نشینیم . فضای اندیشه نیز چون فعالیت های دیگر نیازمند ایجاد و حفظ مراحل مورد نیاز می باشد که بطور نسبی در این جمع فراهم است و از علل تداوم آن می باشد .