اخبار و مقالات مربوط به پرویز مختاری

پرویز مختاریپرویز مختاری عضو انجمن مفاخر معماری ایران
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور آورث از 1361
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو جامعه مهندسان معمار ایران
عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
صفحه پرویز مختاری در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
مراسمی برای مهندس پرویز مختاری معمار ملی و از مفاخر اسیابک  در زندیه در باغ موزه قصر تهرانمراسمی برای مهندس پرویز مختاری معمار ملی و از مفاخر اسیابک در زندیه در باغ موزه قصر تهران

در عرصه اجتماع هستند افرادی که سالهای زیادی از عمر پر برکت خود را صرف کارهایی در جهت رفاه مردم کرده و می کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و مردم هم این زحمات را می بینند و در حافظه ذهن خود می سپارند و برای آنها دعا می کنند .

 
معماری، تلاش برای آسایش انسانمعماری، تلاش برای آسایش انسان

آرزو افشارزاده
پرویز مختاری در سال 1315 در روستای بک شهرستان زرندیه متولد شد . پس از اتمام دوران دبیرستان، وارد رشته راه و ساختمان دانشگاه تهران گردید، اما در همان ماه‌های اول تحصیل از دانشگاه اخراج شد.پس از آن در سال 1345 با دوازده سال تأخیر، وارد رشته معماری دانشگاه تهران شد. وی با بزرگان معماری و معماران صاحب‌نام معاصر بود و از محضر آنان کسب فیض کرد.مختاری پروژه‌های مسکونی و خدماتی و اداری زیادی را در شهرهای مختلف ایران ساخته و طرح جامع و تفصیلی شهرهای مختلف را نیز تهیه‌کرده است. وی در حال حاضر نیز برای آسایش انسان تلاش می‌کند ، برای او سرپناه می‌سازد ، مجموعه‌های زیستی را سامان می‌دهد و به آینده انسان و طبیعت می‌اندیشد. باخبر شدیم انجمن مفاخر معماری مراسم بزرگداشتی برای وی برگزار کرده است . به همین مناسبت با وی گفتگویی انجام داده‌ایم که قسمت اول این مصاحبه را می‌خوانید:
چطور شد که وارد دانشکده معماری شدید؟

 
از خرمن گاه تا معماری نکوداشت مهندس پرویز مختاریاز خرمن گاه تا معماری نکوداشت مهندس پرویز مختاری

یکصد و شصتمین گفتمان هنر و معماری
برای ایجاد فضای زندگی یعنی معماری و شهرسازی، انسان نیاز به آزادی اندیشه و عمل دارد. یعنی تامین آزادی فردی و اجتماعی است که ضامن موفقیت انسان در هر هدفی است به ویژه معماری و شهرسازی...

 
ساخت مدارس در ایران بی‌برنامه و پراكنده استساخت مدارس در ایران بی‌برنامه و پراكنده است

به گفته‌ی پرویز مختاری، معماری مدارس یكی از اهدافی است كه این انجمن دنبال می‌كند و خواستار آن است تا در جامعه توجه بیش‌تری به آن شود.
این عضو هیات امنا و دبیر كمیته معماری مدارس و فضاهای آموزشی انجمن مفاخر معماری ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ در خوزستان، اظهار كرد: كوشش‌هایی كه در جوامع بشری وجود داشته و دارد منجر به این می‌شود تا نیروی كار و اندیشه ماهری را كه هر كشوری وجود دارد، به‌دست آورد؛ در واقع نیروی انسانی هر كشور ارزش آن جامعه را مشخص می‌كند.