اخبار و مقالات مربوط به کارلین عیشو نژادیان

کارلین عیشو نژادیانکارلین عیشو نژادیان عضو انجمن مفاخر معماری ایران
صفحه کارلین عیشو نژادیان در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
تشکل های غیر دولتی معماری، حلقه گمشده دانشگاه تا حرفهتشکل های غیر دولتی معماری، حلقه گمشده دانشگاه تا حرفه

به گزارش واحد خبر بنیاد معماری انقلاب اسلامی در این نشست حسین پرهمت نماینده انجمن مفاخر ایران با بررسی معماری از زوایای مختلف گفت؛ معماری در دومرحله ابتدا درتفکر وطرح که در این مرحله وجود نیروی انسانی کارساز نیست ومرحله دوم ساخت که در این مرحله وجود نیروی انسانی لازم است قابل بررسی است از سوی دیگر ساخت بنا نیز دارای دو منظر است منظر بیرونی که در آن حق الناس نقش مهمی دارد ودومی نقش درونی که دیده نمی‌شود وامروز به این ویژگی بنا بسیار بی توجه شده ایم در صورتی که هویت بنا در این ویژگی بنا وجود دارد چراکه یک درون سالم انعکاس خود را در بیرون خود به نمایش می گذارد.

 

رئيس انجمن مفاخر معماري همزمان با روز اسناد ملي در هم انديشي «گنجينه‌ها و اسناد معماري و شهر سازي» گفت: امروزه ميليون‌ها سند در دست مردم وجود دارد كه متاسفانه اطلاعات كافي براي حفظ و نگهداري اين اسناد به آن‌ها آموزش داده نشده است. به نقل از روابط عمومي مركز هنر پژوهي نقش جهان، وابسته به فرهنگستان هنر، در آغاز اين هم انديشي كه به همت فرهنگستان هنر، دانشنامه تاريخ معماري و شهر سازي ايران زمين، انجمن مفاخر معماري ايران و نقش جهان برگزار شد...