اخبار و مقالات مربوط به بافت فرسوده

بافت فرسود‌ه مد‌رن معضل امروز کلانشهرهابافت فرسود‌ه مد‌رن معضل امروز کلانشهرها

ساخت و ساز د‌ر شهر ابعاد‌ مختلف اقتصاد‌ی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره د‌ارد‌ و این پد‌ید‌ه یکی از عارضه های کلانشهرهاست، زیرا با گسترش کلانشهرها شاهد‌ افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن هستیم.

 
مثلث «تهاتر» در بافت فرسودهمثلث «تهاتر» در بافت فرسوده

طبق قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال 1389 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی، طرح‌هایی در چارچوب طرح‌های توسعه شهری هستند که اجرایشان متضمن تامین خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری، اعم از شبکه دسترسی، خدمات، فضای سبز و... اس

 
بافت فرسوده یک فرصت است یا یک تهدید بافت فرسوده یک فرصت است یا یک تهدید

بیژن علی آبادی (سخن مهرماه 1394) : در ابتدا لازم است چند کلامی در مورد بافت ها ویا شریانهای شهری سخن گفته شود : همانگونه که همه می دانند هر محله یا کوی یا برزن دارای ارتباطات داخلی وخارجی بوده ویا آن ارتباط موجبات دسترسی یا منازل ویا باغات بوده وگذرها سرویس فضای ارتباطی وسرویس دهنده املاک مجاور خود وسرویس دهنده املاک در طول خود می باشند .

 
بافت های فرسوده فرصت یا تهدیدبافت های فرسوده فرصت یا تهدید

نسیم ایران منش : تبدیل یک تهدید به فرصت بالاترین هنری است که یک برنامه ریز شهری می تواند انجام دهد . یک برنامه ریز شهری در ابتدای کار با انواع واقسام تهدید ها مواجه است ، تهدید اقلیمی - زمین شناسی ، تقابل های اجتماعی ، تقابل های سیاسی ، تضادهای فرهنگی و همینطور فرسودگی و از کارافتادگی بافت.

 
بافت فرسوده – فرصت یا تهدیدبافت فرسوده – فرصت یا تهدید

یزدان هوشور : زندگی ما تا چند دهه قبل از پهلوی ریتمی یکنواخت داشت و معماری مانیز از همان ریتم یکنواخت ولی دلنشین تبعیت می کرد. معماران ما می دانستند که ساختمان را برای چه وبرای کی می سازند. نیازها را می شناختند – مصالح را می شناختند – آنها را احساس می کردند. ...

 
دولت باید در اجرای طرح عای عمومی بافت فرسوده پیش قدم شود / ضرورت احداث ساختمان های اداری در بافت های فرسوده دولت باید در اجرای طرح عای عمومی بافت فرسوده پیش قدم شود / ضرورت احداث ساختمان های اداری در بافت های فرسوده

رئیس انجمن مفاخر معمار ایران تاکید کرد: دولت به طور رسمی باید در اجرای طرح های عمرانی و طرح هایی که مربوط به بخش های عمومی در بافت فرسوده هستند، پا پیش بگذارد تا مسکن و نوسازی بافت های فرسوده در کنار مواردی قرار گیرد که مردم میل به مشارکت در آن دارند.

 
راهکارهای نوسازی بافت‌های فرسودهراهکارهای نوسازی بافت‌های فرسوده

محمدسعید ایزدی
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
در حال حاضر مساحت بافت‌های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری در حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون خانوار با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر است. 77 هزار هکتار از کل این مساحت، جزو محدوده بافت فرسوده است که 10 میلیون نفرمعادل 8/ 2 میلیون خانوار در 6/ 2 میلیون واحد مسکونی در آن زندگی می‌کنند.

 
مقایسه «عرصه خصوصی» و «عرصه عمومی»مقایسه «عرصه خصوصی» و «عرصه عمومی»

علیرضا ابلقی
معاون دفتر ساماندهی و توسعه نوسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
در حال حاضر حدود ۷۶ هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب بافت تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور شناسایی شده است که تمام دستگاه‌های مسوول در بافت شهری باید در نوسازی این بافت‌ها خود را دخیل بدانند، چراکه نوسازی و احیای بافت فرسوده تنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.

 
 میهمان ناخوانده بافت‌های فرسوده میهمان ناخوانده بافت‌های فرسوده

این روز‌ها در بسیاری از مناطق بافت فرسوده شهری با توجه به اقدامات خودسرانه برخی افراد، مجوزهای احداث بلندمرتبه در این نوع بافت‌ها رو به افزایش است و برج‌های بلند فارغ از الگوهای شهری در پیچ و خم شلوغی این مناطق قد علم می‌کنند.

 
سردرگمی در مرز بافت تاريخی و فرسوده سردرگمی در مرز بافت تاريخی و فرسوده

بافت تاريخي، بافتي است که هر يک از نهادها و سازمان هاي دخيل در آن همچون مسکن و شهرسازي ، ميراث فرهنگي، استانداري و شهرداري تعريف خاص و متفاوتي از آن ارائه مي دهند.اين تفاوت در تعاريف، نگهداري از اين بافت را نيز با چالش مواجه کرده است.چالشي که ممکن است منجر به از ياد رفتن «طهران» شود و پايتخت نشينان در حالي در اين شهر روز را شب کنند که خالي از هويت تاريخي خويش است.