اخبار و مقالات مربوط به تنها یک زمین

تنها یک زمین تنها یک زمین

بیژن علی آبادی : هرچه فکر شد که درباره زمین مطلبی به رشته تحریر درآید در دریای بیکران مطالب آن مات ماندم به ناچار مطالبی را یرگزیده از مطالب بزرگان به رشته تحریر در میاید ..

 
از آنِ اين زميناز آنِ اين زمين

داریوش زمانی : از من سوال شد، "شهردارمان را چگونه انتخاب كنيم؟ و من خيلى مطمئن پاسخ دادم، "تعطيلات تمام نشده، سوال هاى سخت شما باز شروع شد؟" و بلا فاصله پاسخ آن دوست گرانقدر از همان مسير برگشت كه، "سوالهاى سخت را از شما نپرسيم، از چه کسی بپرسيم؟"...

 
"تنها یک زمین"، حفاظت از کره ی زمین در مقابل توسعه ی بی رویه؛"تنها یک زمین"، حفاظت از کره ی زمین در مقابل توسعه ی بی رویه؛

فرخ باور : هرز انرژی حرارتی و کار اجتماعی و موضوع گرم شدن زمین؛
ادوآردو گالئانو Edoardo Galeano از اوروگوئه که همین روزها همزمان با گونتر گراس Gunter Grass آلمانی از دنیا رفت، با کتاب هایش مانند دنیای وارونه و رگ های باز آمریکای لاتین، که به فارسی چاپ شده و روی دست ناشرش مانده، از همین ستمی فریاد می زند که در این زمان بر زمین و انسان میرود.