سخن ماه

پایتخت را به ما بسپار ! (سخن ماه :  دی 1392)پایتخت را به ما بسپار ! (سخن ماه : دی 1392)

فرخ باور : رشد ظاهرا خود جوش شهرهای قرون وسطی بر پایه ی تجربیات انباشته، دارای دی ان اِی و حافظه ی تاریخی خود بوده و طبق قواعدی گسترش می یافته که از نیاز زندگی به مسکن و کار و صنایع دستی و مبادله به شکل آگورا یا فوروم یا بازار و کاخ های حکومتی و میدان و ساختمان های تجمع مذهبی و غیره بر آمده و کیفیت خود را رفته رفته می ساخت...

 
رابطه هنر و هنرمند - سخن آذرماه 1392رابطه هنر و هنرمند - سخن آذرماه 1392

ایرج شهروز تهرانی : هنر حاصل ذوق ، حس زیبا شناسی هنرمند، تجربه ها و آموخته های اوست، هنرمند در این مسیر، در تعامل با هنر و دانش اقدام و ملل دیگر، بر غنای تجربه خود میافزاید و افق دید خویش را میگستراند و از این رهگذر آثار و اندیشه های هنری به منصه ظهور میرسد و میراث هنری شکل میگیرد...

 
آبان ماه (سخن‌ ماه آبان 1392)آبان ماه (سخن‌ ماه آبان 1392)

غزال کرامتی : آبان ماه، ماه آب ها ... ماهی که در آن زاده شده ام؛ الهام بخش پژوهش ها و مطالعات من در معماری و شهرسازی سرزمینم بوده و هست؛ و کلیدواژه " آب "، نقطه عزیمت من در سفر اکتشافی دوازده ساله ای شد، از 1374تا 1386، که شناخت شیرینی از چرایی بی همتایی نیک و سنجیده معماری و شهر ایرانی دیروز را برایم به ارمغان آورد؛ بی همتایی نیک و سنجیده ای که دیگر در معماری و شهر ایرانی امروز نشانی از آن نیست...

 
سخن مهر ماه 92سخن مهر ماه 92

حسین سلطان زاده :‌ ماه مهر به طور معمول یاد آور آغاز سال تحصیلی و اموزشی جدید می باشد، آغازی که حیات اجتماعی و شهری و زندگی روزمره را در شهرهای ایران به شکلی چمشگییر تحت تاثیر قرار می دهد.هم شوق تحصیلی و هم گاه نگرانی از چگونگی اموزش های سنگین یا حداقل اموزش هایی که از نظر دانش اموزان ممکن است سنگین به نظر رسد،پدیدار می شود...

 
آرمانشهر - سخن شهریور ماه 92آرمانشهر - سخن شهریور ماه 92

فریبرز جبارنیا : شهریور، واژه ای چند هزار ساله است با مفهومی که برای انسان امروزی نیز بسیار آشناست : آرمانشهر، سرزمین آرمانی، سرزمین مورد آرزو - همان چیزی که به نام اتوپیا یا مدینه ی فاضله از آن سخن می رود. آرمانشهر، یک مفهوم مدرن یا کلاسیک نیست – دغدغه ای بی زمان است. آرمانشهر این جهانی، نمادی از آرمان خواهی بشر در همه ی دوران هاست.

 
روزگار غریبی استروزگار غریبی است

شهریار سیروس : روزگار غریبی است. معمار و غیر معمار هم ندارد. از هر که بپرسی و با هر کس که همکلام می شوی از زمانه و اوضاع آن ناراضی است. همه از زمان حال شاکی و به آینده امیدوار – امیدی با شک و تردید – همه آرزو می کنند بقول قدیمی ها دوران کلال و ملال بگذرد و روزگاری چون شکر بزودی چهره نماید...

 
ميراث مشترکميراث مشترک

محمد مهدی محمودی : (سخن ماه مرداد 1392) گاه که در اندیشه داستان زندگی خود فرو میروم و در خاطرات دوران کودکیم پرسه میزنم ، نا خواسته لبخندی بر لبانم نقش میبندد. یاد خانه پدری وخاطرات آن روزها چه شیرین است و ماندگار! محله قدیمی و همسایه ها ، گویی در گوشم صدایی میشونم...

 
با اینکه گفته اندبا اینکه گفته اند

یزدان هوشور :‌ با اینکه : درس معلم اربود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را. ولی هنوز که در دهه 70 سالگی عمرم هستم احساس می کنم که مدرسه رفتن کارمشکلی بود و اصلاً مایل نیستم که مجدداً به مدرسه بروم.

 
اردیبهشت معماریاردیبهشت معماری

بهروز مرباغی :‌ هزار سال پیش، حکیم ابوالقاسم فردوسی خانه را چنین توصیف می‌کند: «همی جای شادی و آرام و مهر». «شادی»، «آرام» و «مهر». و این تمام آن چیزی است که از معماری می‌خواهیم. همه آن چیزی است که از اردیبهشت می‌خواهیم.

 
نوروز جهانی مبارک -نوروز جهانی مبارک -

خوبچهر کشاورزی :‌ سخن ماه - نمی دانم در گاهشماری کیهانی ، که زمان وفواصل با سرعت نور سنجیده میشود،از چند صدم ثانیۀ نوری به اینطرف ، بشر نشانه های نوگردانی را در کرۀ خاکی درک کرد و آنرا شناخت و مورد توجه قرار داد؟ چه اهمیت دارد ، هر چقدر که میخواهد گو باش...