اخبار و مقالات مربوط به فرهنگ و توسعه

توسعه و فرهنگ (تقابل یا تعامل)توسعه و فرهنگ (تقابل یا تعامل)

نسیم ایران منش : برخلاف آنچه که در سابق فرض می شد ، این فرهنگ است که با قوت تمام در ملتی نفوذ می کند و یا در ملتی بطور ماندگار باقی می ماند نه قدرت نظامی و جنگجویی. همواره ملت ها به فکر جمع آوری ثروت و لشکر برای تهاجم و سلطه به کشورهای دیگر بودند ولی اکنون همگی به این نتیجه رسیده اند که تهاجم و تقابل نتیجه کاملا مناسبی برای مهاجم به بارنمی آورد و برعکس این تعامل است که بارهای بسیار سنگین تر و ارزشمندتری دارد.

 
اعتبارفرهنگ ، از شناسنامه کهن زیست محیطی آب و درخت اعتبارفرهنگ ، از شناسنامه کهن زیست محیطی آب و درخت

خوبچهر کشاورزی : هنوز دل به فکر عقب ماندن از نوشتن مقاله "تقابل یا تعامل توسعه و فرهنگ" بودم که به قول همکاری ، معلم محترم انشایمان با کلماتی بسیار مودبانه ، عنوان دیگری پیامک کردند با این مضمون ، "معماران و محیط زیست". با خودم کمی چانه زدم و دیدم که می شود هردو را در یک مقاله نوشت. چرا که با میانداری فرهنگ معماران با کاربران است که میتوانند محیط زیست ما را بمیرانند یا زندگی ببخشند.

 
فرهنگ تقابل - فرهنگ تعاملفرهنگ تقابل - فرهنگ تعامل

بیژن علی آبادی : هرچه در مورد فرهنگ تعامل و تقابل گفته شود اندک است و این موارد ( فرهنگ تعامل و فرهنگ تقابل ) در طول تاریخ بین دو شخص و یادو گروه ویا دو قوم ویا دو یا چند کشور در زمینه های مختلف موجود بوده و ادامه خواهد داشت زیرا تازمانیکه تضاد فرهنگی وریشه ای بین مدرنیزم و سنت گرا وجود دارد جاری خواهد بود ...

 
توسعه و فرهنگ: تقابل یا تعامل؟توسعه و فرهنگ: تقابل یا تعامل؟

فرخ باور : یا به عبارتی، هم تعامل، تا جایی که ممکن باشد، و هم تقابل، برای کنار زدن و ریشه کن کردن موانع. این نیز تاریخ تمام پیشرفت تمدن بشری در هر زمینه و هر دورانی از رشد و بحران افت و خیز و دوباره به راه افتادن است...

 
فرهنگ و توسعه (تقابل یا تعامل)فرهنگ و توسعه (تقابل یا تعامل)

سهراب مشهودی : آیا توسعه شهری باید منتظر استقرار فرهنگ مناسبش بماند وگرنه مخرب است؟
در ارائه طرح های شهری به مسئولین (بخصوص شهرداران)، مثلاً وقتی گفته می شود، بعلل توجه به شرایط اقتصادی برخی از شهروندان و درنتیجه ضرورت اختصاص زمین کمتر به هر شهروند ناچاریم، واحدهای مسکونی مشاعی دو یا چند واحده داشته باشیم، برای رد موضوع، با این جمله روبرو می¬شویم: "مردم شهر ما فرهنگ آپارتمان¬نشینی ندارند" ...